Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Eind aan parallelle uitvraag kwaliteitsgegevens

Iedere partij die kwaliteitsgegevens nodig heeft van zorginstellingen moet zich vanaf nu wenden tot het Zorginstituut Nederland.
smileys.fotolia.jpg
Foto: Fotolia

Dat zijn zes brancheorganisaties in de medisch specialistische zorg met elkaar overeengekomen. Zij hebben daartoe op 4 oktober een akkoord ondertekend.

Kwaliteitsindicatoren
Lukraak opvragen van gegevens is er straks niet meer bij. Het akkoord moet een eind maken aan de parallelle uitvraag van kwaliteitsinformatie door verschillende partijen voor verschillende doeleinden. Ziekenhuizen maken zich al jaren druk over de enorme hoeveelheid kwaliteitsindicatoren die ze telkens net een beetje anders moeten gebruiken en prestaties die ze steeds verschillend moeten meten.  

Zorgbranche
De zes brancheorganisaties zijn: de Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse Federatie Universitair medische centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Zij gaan samenwerken met de Patiëntenfederatie Nederland en het Zorginstituut Nederland. De gegevens worden gebruikt als kwaliteitsinformatie voor zorgconsumenten, zorginkoop door zorgverzekeraars en kwaliteitsverbetering bij de zorgaanbieders zelf.

Ziekenhuizen
Instellingen voor medisch specialistische zorg hebben al sinds 2014 de wettelijke verplichting specifiek omschreven kwaliteitsgegevens bij het Zorginstituut aan te leveren. Rondom het vastleggen van de indicatoren en de aanlevering van gegevens bestonden nog weinig officiële afspraken. Het nu gesloten akkoord bestaat uit afspraken over de methodiek en afstemming voor de aanlevering van kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland. Er is ook afgesproken het aantal indicatoren terug te dringen. 

Of registreer u om te kunnen reageren.