Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer
Zorgvisiemagazine300

Zorgvisie magazine

Een overzicht van de verschenen edities van Zorgvisie magazine. Bekijk de inhoudsopgave en bijlagen van het magazine.

Terug naar dossier

UMCG gaat acute zorg aan huis leveren

Het UMC Groningen gaat ouderen met dementie die op de spoedeisende hulp komen zo snel mogelijk naar huis brengen. Daar helpt een gespecialiseerd team van mensen uit het UMCG, de thuiszorg en de huisartspraktijken hen met hun acute zorgvraag.
Zuurstof_ThinkstockPhotos-151339280 (2).jpg
Foto: ThinkStockPhoto

Een ziekenhuis is voor ouderen met dementie geen goede plek om te verblijven. Vier procent van hen overlijdt na een opname. ‘In een ziekenhuis lopen ze groter risico op vallen, kunnen ze gemakkelijk een infectie oplopen, kunnen er medicatiefouten worden gemaakt of kunnen ze een delier krijgen’, zegt initiatiefnemer Sophia de Rooij, internist-ouderengeneeskunde & klinisch geriater in het UMCG, in een artikel in Zorgvisie magazine, dat op 28 oktober is verschenen. ‘Deze mensen zijn veel beter af in het verpleeghuis of thuis. Waarom geven we ze niet ziekenhuiszorg aan huis? Technisch kan het. Het is een kwestie van organiseren.’

Hospital at home
Ziekenhuizen kunnen nu ook al medisch-specialistische verpleging thuis (MSVT) geven, maar het UMCG gaat in het project Hospital at home een stap verder. De samenwerking met de thuiszorg, ambulancediensten, huisartsen en fysiotherapeuten is veel intensiever. Ze vormen samen één team dat de zorg aan huis levert. Alle werkprotocollen zijn op elkaar afgestemd. Het gaat onder meer om de protocollen voor hulpmiddelen, medicatie, verpleegkundige handelingen, medisch-specialistische zorg, ambulancezorg en spoedeisende hulp. ‘De MSVT die ziekenhuizen nu leveren, bestaat vaak uit brokstukken. Wij willen door intensief samen te werken een vloeiende beweging van het zorgtraject maken. MSVT wordt nu vaak na een ziekenhuisopname geleverd. Wij doen het sneller. Wij brengen de mensen van de seh zo snel mogelijk naar huis. Natuurlijk niet als ze midden in de nacht binnenkomen. We moeten snel kunnen schakelen. Daarom hebben we onze protocollen gestroomlijnd. Het ziekenhuis blijft de hoofdbehandelaar. We willen zeker weten dat de kwaliteit van zorg thuis hetzelfde is als in het ziekenhuis.’

Gespecialiseerd team
Het team dat in januari 2017 van start gaat, bestaat uit een seh-arts, huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut en de huisarts. Als een deelnemende huisarts geen huisbezoeken wil doen, doet een specialist ouderengeneeskunde uit het UMCG dat. Het team kan thuis medicatie geven, intraveneus indien nodig. Het verzorgt ook zuurstofvoorziening. Daarbij maakt het uit welke zorgverzekeraar meedoet. Bij de ene zorgverzekeraar is de zuurstof binnen 24 uur geregeld. Bij de andere betekent ‘acuut’ dat er eerst zes weken een bureaucratische procedure moet worden doorlopen. ‘Zo zie je welke zorgverzekeraar het belang van cliënten echt vooropstelt. We wachten daar uiteraard niet op en zetten dan een zuurstoffles uit het ziekenhuis neer.’

Bekostiging via ZVW, Wlz en Wmo
De financiering loopt dwars door verschillende wettelijke regimes: de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijk ondersteuning. De deelnemende organisaties hebben afspraken gemaakt over het hoofdbehandelaarschap, over waar en wanneer de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis ophoudt en die van de thuiszorg en de huisarts begint. Er zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten. ‘De casus is rendabel als een ziekenhuis vijftien tot dertig van zulke patiënten per maand op een seh krijgt.’

Langer thuis wonen
Het initiatief staat haaks op het geluid dat ouderen te lang thuis blijven wonen. De Rooij is het daarmee niet eens. ‘Ik let altijd op wie dat zegt. In dat geval komt dat geluid uit de hoek van de verpleeghuizen. Die hebben een belang bij opname. Ik weet zeker dat als je de wijkverpleging zou vragen of ouderen te lang thuis blijven wonen, dat ze zouden zeggen dat dit prima te realiseren is, mits er voldoende middelen zijn. Let wel, we hebben hier helemaal niet meer mankracht voor nodig. We creëren geen nieuwe functies. We organiseren de samenwerking alleen anders.’
De Rooij denkt dat het project later kan worden uitgebreid naar patiënten met hartfalen en patiënten die in korte tijd vaak op de seh worden opgenomen.

Dichtslibbende seh’s
Het artikel in Zorgvisie magazine gaat over verscheidene initiatieven om de seh’s die dichtslibben te ontlasten. Het gaat onder meer over intensieve herstelzorg in verpleeghuizen, het buurtziekenhuis en de transmurale zorgbrug.

Innovatie in de zorg
Innovatie is nodig om kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te garanderen. In dit dossier: nieuws, blogs en achtergronden over zorginnovatie. Bekijk het dossier

2 reacties

  • Limastte

    Hallo wat een geweldige initiatief. Ik ben een voorstander van langer zelfstandige thuis wonen. Maar toch heb ik een kanttekening op uw verhaal. Ik citeer " in dat geval komt dat geluid uit de hoek van de verpleeghuizen. Die hebben belang bij opnames". Vanuit het management zal zo gedacht worden maar niet vanaf de werkvloer. Op dit moment is de zorgzwaarte hoog in een verpleeghuis. Mensen komen binnen met een RM, crisisopname of soms zelfs met IBS. Merendeel van de professionals zijn hier niet tege n op gewassen daar bedoel ik mee dat ze niet weten hoe ze met bepaalde gedragsproblematiek om moeten gaan. Mensen die in een verpleeghuis komen wonen zijn vaak al in ver gevorderde stadium van dementie. De overgang vanuit de thuissituatie naar een verpleeghuis is vaak adhoc. Mensen worden overstelpt met ontzettend veel nieuwe prikkels. Ze worden abrupt uit hun vertrouwde omgeving gehaalt. Hier zou meer naar gekeken moeten worden. Op een menswaardig manier de overgang naar een verpleeghuis beter te laten verlopen. Ook moet er gekeken worden naar de mantelzorgers. Zij zijn vaak aan het einde van hun kunnen. Mijn advies is dat er sneller in gegrepen moet worden als het in de thuissituatie uit de hand loopt. Stel een stappenplan op om iemand te begeleiden naar een opname toe. Probeer RM, IBS en crisisopname te voorkomen. Het mag toch niet zo zijn dat een opname in een verpleeghuis een traumatische ervaring wordt zowel voor de cliënt/ bewoner als partner en familieleden.

  • vdbnl

    Wat een prachtig initiatief! Transmuraal werken, de patiënt echt centraal en niet de bureaucratie van een bepaalde zorgverzekeraar.

Of registreer u om te kunnen reageren.