Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Vijf verpleeghuizen blijven op zwarte lijst

De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat op 31 oktober de nieuwe ‘zwarte lijst’ van verpleeghuizen publiceren. Vijf van de elf verpleeghuizen zijn nog niet van de lijst af.
Ouderen_Shotshop_mmq-inp[1]_Monkey Business 2-450.jpg

Dat blijkt uit een rondgang van Zorgvisie onder de elf verpleeghuizen die door de Inspectie in categorie 1 van de lijst zijn gezet. Deze lijst is op 4 juli gepubliceerd.

Careyn, Humanitas, Laurens, Beweging 3.0 en Stichting Antroz (nu overgenomen door Warande) blijven in de zwaarste categorie op de lijst. Staatssecretaris Martin van Rijn heeft gedreigd met interventieteams die bestuurlijk kunnen ingrijpen als de organisaties onvoldoende verbetering laten zien. Zij hadden daarvoor tot eind oktober de tijd. Voor enkele van hen heeft de voortduring van de slechte notering op de lijst al bestuurlijke gevolgen gehad. Andere bestuurders beraden zich op hun positie.

VVT-instellingen Florence, Amstelring en WHZ zijn uit de gevarenzone en gingen van categorie 1 naar categorie 2. Evean is van categorie 1 naar 3 gegaan. IJsselheem en Zorggroep Groningen zijn van de lijst verdwenen.

Careyn
Careyn in Utrecht en Zuid-Holland bevestigt de indeling in categorie 1 maar wil verder niet zeggen welke consequenties die heeft voor de organisatie. Of er bestuurlijke maatregelen volgen, is nog onbekend.

Humanitas 
Ook Humanitas in Rotterdam staat nog steeds in categorie 1 van de IGZ-lijst. Dat verbaast bestuurder Gijsbert van Herk niet. ‘Ik had het volstrekt onverantwoord gevonden als we drie maanden geleden met zoveel bombarie op de lijst waren geplaatst en er nu direct weer af waren gehaald.’ In een schriftelijke reactie aan de IGZ liet Van Herk al weten geen bezwaar te maken tegen de openbaarmaking van het Inspectie-oordeel. ‘Indien je met zoveel verbaal ‘geweld’ een dergelijke aanwijzing medio maart 2016 oplegt, je krijgt een klein jaar de tijd om de verbeteringen in gang te zetten en stappen te maken, dan zouden we elkaar niet serieus nemen als je al in oktober ‘ineens’ van de lijst zou verdwijnen.’
Telefonisch geeft Van Herk nu aan dat de organisatie nog midden in het verbeterproces zit. ‘We zijn netjes stappen aan het maken en brengen ook verslag uit aan de IGZ. Er zijn dingen die we wel doen en dingen die we niet willen doen, want uiteindelijk willen we ook welzijn blijven bieden, niet alleen zorg.’ Voor zijn eigen positie maakt de positie op de lijst geen verschil, geeft de bestuurder aan. ‘Ik ben hier in januari begonnen. De raad van toezicht heeft speciaal gezocht naar iemand die dit soort dingen kon oplossen. Van Rijn kan me volgens mij niet ontslaan, daar gaan de toezichthouders over. Maar we hebben nog tot februari om te verbeteren en op dit moment liggen we prima op schema.’

Laurens
Vlak na het verschijnen van de Inspectielijst trad bestuursvoorzitter Ids Thepass terug. Hij werd opgevolgd door interimmanager Vincent Maas. Begin september trad crisismanager Joke van Lonkhuijzen aan als tweede bestuurder, maar zij is na zes weken alweer verdwenen. Laurens staat sinds 27 juli onder verscherpt toezicht. De organisatie liet maandag weten ‘in crisis’ te verkeren. De organisatie verwacht over dit jaar een verlies van tien miljoen euro. Op dit moment wil Laurens niet reageren.  

Beweging 3.0
Beweging 3.0 liet eerder deze week al weten dat hun plaats op de IGZ-lijst onveranderd is. De zorgaanbieder heeft niet alleen kwaliteitsproblemen, maar doet het ook financieel niet goed en kampt met onderbezetting. Bestuurder Ageeth Ouwehand zegt dat er wel verbeteringen zijn doorgevoerd. ‘Die zitten nog niet blijvend en duurzaam in de haarvaten van de organisatie. Dat heeft ook te maken met gedrag en cultuur. Dat regel je niet in een maandje, daar hebben we 1 tot 2 jaar voor nodig.’ De zorgorganisatie heeft nu een verbeterplan dat gericht is op vastgoed, verzuim, wijkverpleging en kwaliteit.

Warande
Op 1 november start Peter Weda als tweede bestuurder bij Warande in Zeist. De extra bestuurder is aangesteld vanwege de zwartelijstnotering en ook in verband met verbeteractiviteiten op het gebied van kwaliteit en veiligheid, zo laat een woordvoerder weten. In september heeft de inspectie de organisatie onder intensief toezicht gesteld.

Florence
Bestuurder Ben van Gent laat weten blij te zijn dat zijn instelling is gedaald van categorie 1 naar 2. Dat is gebeurd na vijf Inspectiebezoeken aan vijf huizen in mei, bezoeken aan twee locaties waarbij de medicatieveiligheid is gecheckt en een intern onderzoek waarbij Florence zichzelf tegen het licht heeft gehouden. Bij alle medewerkers van Florence is nu het risicomijdend gedrag verscherpt. Van Gent vindt dat de discussie niet meer moet gaan over categorieën op de zwarte lijst. ‘We moeten nu samen de kleerscheuren die de ouderenzorg heeft opgelopen door de stelselwijziging herstellen. De zorg is veel zwaarder geworden, er zijn enorme personeelstekorten. Het is tijd voor creatieve oplossingen.’

Amstelring
Het bestuur van Amstelring laat het volgende weten: 'Amstelring is door de IGZ van status 1 (intensief vervolgtoezicht) naar status 2 (vervolgtoezicht) verschoven. De medicatieveiligheid is op orde. Inzake het zorgdossier, de bezetting en de samenwerking tussen zorg en (para)medici constateert de IGZ een stijgende lijn. Aandachtspunt is borging van deze verbeteringen, maar het vertrouwen van de IGZ in de verbeterkracht van Amstelring is voldoende hersteld. De eerdere plek op de lijst was gebaseerd op de bevindingen bij twee van de 24 locaties.' 

Amstelring zegt blij te zijn met het vertrouwen van de IGZ, maar tegelijkertijd gefrustreerd omdat ‘de lijst’ de werkelijke problematiek in de ouderenzorg overschaduwt. 'Het gesprek moet gaan over de snelle toename van de zorgzwaarte door de veranderde cliëntpopulatie. Er is behoefte aan meer en hoger gekwalificeerde medewerkers. De vraag is of de maatschappij dat wil betalen, wil faciliteren en gezamenlijk wil werken aan imagoverbetering van de verpleeghuiszorg.'

Evean
Ten tijde van de publicatie van de eerste IGZ-lijst, liepen er al hertoetsbezoeken. Omdat de peildatum voor de lijst voor het hertoetsbezoek lag, zijn de verbeteringen die Evean toen al liet zien, niet meegenomen, zo vertelt een woordvoerder. 'Daardoor was de commotie zo groot. Bij een nieuw bezoek zijn de verbeteringen doorgezet. Nu zitten we in de afrondende fase en daarom vallen we nog in categorie 3. We moeten nog laten zien hoe we de verbeteringen borgen. Als het toezichttraject is afgerond, hopen we helemaal van de lijst te zijn gehaald.' 

WZH 
De Inspectie bracht zes bezoeken aan WZH. Drie van deze bezoeken waren gericht op het controleren van de medicatieveiligheid. WZH laat weten nu te voldoen aan alle door de Inspectie gecontroleerde normen. ‘De Inspectie gaf na afloop van de bezoeken aan de ontwikkel- en verbeterkracht van WZH te zien en plaatst WZH in categorie 2 (vervolgtoezicht).’

Dossier ouderenzorg
In het dossier ouderenzorg draait het om langer thuis wonen, verpleeghuizen en gezond blijven. Lees meer

Carina van Aartsen, Puck van Beurden

Of registreer u om te kunnen reageren.