Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

AMC lanceert ‘buurtziekenhuis’ voor kwetsbare ouderen

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) ziet een sterke stijging van het aantal kwetsbare ouderen dat noodgedwongen in het ziekenhuis verblijft vanwege bezuinigingen op de wijkverpleging en verpleeghuizen. Een buurtziekenhuis moet uitkomst bieden.
AMC_450.png

Op de spoedeisende hulp (SEH) van het AMC komen steeds meer ouderen die niet meer thuis kunnen worden opgevangen. De toename van 20 procent wordt veroorzaakt door de bezuinigingen op verpleeghuizen en de wijkverpleging. Het doel van deze bezuinigingen is dat patiënten voor deze zorg thuis terechtkunnen. Maar op dit moment is die mogelijkheid er onvoldoende, constateert Bianca Buurman, bijzonder lector transmurale ouderenzorg bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en het AMC.

Huisartsen veel tijd kwijt aan ouderen
Ook huisartsen zijn soms uren bezig om een plek voor deze patiënten te vinden . Huisartsen weten nu niet waar zij ouderen met bijvoorbeeld ontregelde diabetes of uitdroging naartoe kunnen sturen, met meer ziekenhuisopnames tot gevolg. Buurman: ‘Deze ouderen verblijven vervolgens lang in het ziekenhuis, terwijl dit voor hen niet de geschikte plek is. Vaak leidt een ziekenhuisopname bij deze patiënten  tot meer complicaties, zoals verwardheid en achteruitgang in hun functioneren.’

AMC wil buurtziekenhuis met therapeutisch klimaat
Buurman onderzoekt hoe deze groep beter kan worden opgevangen. Ze pleit voor een nieuwe vorm van opvang: het verlenen van ‘laagcomplexe’ medische zorg in eerstelijnscentra in de wijk, wanneer simpele medische handelingen, zoals het aanleggen van een infuus, thuis niet meer lukken. Voor zulke handelingen is de expertise nodig van specialisten uit het ziekenhuis, die nauw met de huisarts en de wijkverpleegkundigen samenwerken. In zo’n ‘buurtziekenhuis’ kan er volgens Buurman meer aandacht zijn voor een ‘therapeutisch klimaat’, waarin patiënten worden gestimuleerd om te bewegen en ook uit bed te komen. In het ziekenhuis ligt de focus meer op medische handelingen. Mogelijk kunnen ook nieuwe technologie in zo’n wijkziekenhuis een rol kan spelen, bijvoorbeeld bij het monitoren van de bloeddruk of doen van consulten, aldus Buurman.

Buurtziekenhuis in Zuidoost
Buurman heeft een subsidie gekregen van het ministerie van VWS voor het opzetten van een buurtziekenhuis, om zo de zorg voor deze ouderen te verbeteren. In maart gaan de onderzoekers hiermee van start. Het ziekenhuis komt in Zuidoost, niet ver van het AMC, om een goede samenwerking te faciliteren tussen de geriater, eerste hulp, specialist ouderengeneeskunde en de huisarts. Het ministerie van VWS heeft aangegeven het project te willen volgen, omdat dit een van de eerste plekken wordt waar de zorg aan kwetsbare ouderen op deze manier wordt opgezet.

0 reacties

Of registreer u om te kunnen reageren.