Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Maak pgb in de Zvw gelijkwaardig toegankelijk’

Moet het persoonsgebonden budget (pgb) in de Zorgverzekeringswet worden verankerd of niet? De Tweede Kamer vergadert er vanmiddag over. Belangenvereniging Per Saldo vindt dat het huidige wetsvoorstel van WVS nog onvoldoende waarborg biedt voor een toegankelijk en flexibel pgb. ‘Pgb moet geen gunst worden van een zorgverzekeraar, maar een vorm van zorg waarvoor gekozen moet kunnen worden.’
geld - 400.jpg

Het pgb is al ruim een jaar actief in de Zorgverzekeringswet (Zvw), maar is er nog niet wettelijk in verankerd. ‘Er zijn al vóór 2015 bestuurlijke afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars, die een pgb mogelijk hebben gemaakt in 2014.Maar de praktische uitvoering van die afspraken geeft grote problemen voor mensen. Zo blijven mensen die met eigen regie hun zorg kunnen organiseren steeds in de knel komen. Verankering in de wet is nodig’, zegt Aline Saers, directeur van de belangenvereniging voor budgethouders Per Saldo. ‘Het regent hier klachten over het pgb in de Zorgverzekeringswet. Een verzekeraar kan bijvoorbeeld zeggen: “Jij beweert dat je niet planbare zorg hebt, maar wij vinden dat die wel planbaar is, dus ga maar naar de thuiszorgorganisatie met wie wij afspraken hebben gemaakt.” En dan hebben we het over zorg als toiletgang of hulp bij verslikkings- of verstikkingsgevaar. Ook geven veel thuiszorgorganisaties aan de gevraagde zorg niet op het juiste moment te kunnen bieden.’

Grote gevolgen
De consequenties van de huidige uitvoering van de bestuurlijke afspraken kunnen volgens Saers groot zijn voor patiënten. ‘Mensen kunnen niet altijd voor pgb kiezen, terwijl dit een hele mooie zorg op maat-oplossing is, of raken het pgb dat ze hadden kwijt en krijgen in plaats daarvan zorg in natura. Ze zijn aangewezen op de thuiszorgorganisatie waarmee hun zorgverzekeraar afspraken heeft. Gezinnen krijgen ineens veel verschillende hulpverleners in huis, waar ze er eerder twee of drie hadden. De tijdstippen waarop zorg kan worden geleverd veranderen, met als gevolg dat mensen niet langer op tijd op hun werk aankomen en hun baan kunnen verliezen.  Bij anderen komen er thuiszorgmedewerkers langs die het net even anders doen dan ze gewend zijn, waardoor soms onnodig pijn wordt geleden als mensen worden verpleegd.’
Allemaal redenen waarom Per Saldo hoopt dat het pgb in de Zorgverzekeringswet wordt vastgelegd. ‘Er moet wettelijk voor worden gezorgd  dat er voor iedereen gelijkwaardige toegang tot het pgb komt. Bovendien moeten budgethouders flexibel met het pgb om mogen gaan, zodat ze hun zorg echt op maat kunnen organiseren en een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden.’

Geen belemmering
Zorgverzekeraar DSW deelt dit standpunt. ‘In eerste instantie waren wij geen voorstander van het onderbrengen van persoonlijke verzorging in de Zorgverzekeringswet, maar nu het er is, vind ik dat we het ook goed moeten doen’, zegt DSW-directeur Chris Oomen. ‘Ik zie geen enkele belemmering waardoor verzekeraars geen pgb zouden kunnen aanbieden. Zelf hebben wij de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de mensen met een pgb in onze regio en daar rapporten over geschreven. Ik nodig iedereen uit om te komen kijken hoe wij omgaan met het pgb.’

Verwachtingen
Van de vergadering vandaag  hoopt Saers dat de Tweede Kamer echt gaat voor een goed pgb in de Zvw. ‘Er liggen goede voorstellen bij de Tweede Kamer. Ik hoop dat die veel steun gaan krijgen. De wet zal op zijn vroegst in 2017 van kracht zijn. Maar ik hoop dat verzekeraars al eerder gaan inzien wat een toegankelijk en flexibel pgb voor mensen kan betekenen. Een aantal amendementen dat is ingestuurd, vindt Per Saldo belangrijk. De gelijkwaardige keuze voor pgb bijvoorbeeld. En meer ruimte om met een pgb op maat en naar behoefte zorg in te kopen.’
Oomen hoopt op dezelfde uitkomst. ‘Maar ik wil wel graag dat er enkele aanscherpingen worden doorgevoerd. Niet dat iedereen die pgb wil, het zomaar krijgt. Mensen moeten zich bewust zijn van de grote verantwoordelijkheid die ze daardoor krijgen. Er is bovendien controle nodig, je kunt niet iedereen op basis van een schriftelijke aanvraag geloven. Een persoonsgebonden budget moet toetsbaar zijn.’
Zorgverzekeraars Nederland heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten zich zorgen te maken over de voorgestelde wijzigingen. Ook zij willen een goede pgb-regeling in de Zorgverzekering, maar denken dat de amendementen die nu zijn ingediend leiden tot rechtsongelijkheid tussen verzekeringen en zijn bang dat de regelingen op onderdelen onuitvoerbaar wordt.

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.