Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Van Rijn start experiment persoonsvolgende bekostiging in de care

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) kondigt vandaag een experiment aan met persoonsvolgende bekostiging in de Wet langdurige zorg (Wlz). Onderdeel hiervan is dat hij pgb-financiering waar mogelijk wil omzetten naar zorg in natura.
00st-rijn.jpeg

Persoonsvolgende bekostiging houdt in dat een zorgaanbieder pas een vergoeding krijgt voor het leveren van zorg op het moment dat een cliënt zijn voorkeur voor deze aanbieder uitspreekt. Dit kan bijvoorbeeld door te werken met vouchers in plaats van met de huidige zzp-systematiek. Van Rijn wil hiermee experimenten in de Wlz om meer klantgerichte zorg mogelijk te maken. In een brief aan de Kamer schrijft de staatssecretaris dat hij uiterlijk 1 april een adviesaanvraag doet bij het Zorginstituut en de NZa om een maatwerkprofiel te ontwerpen, inclusief een passende bekostigingssystematiek, met het doel de Wlz-zorg die mensen thuis ontvangen beter te laten aansluiten bij hun persoonlijke situatie.


Pgb
Van Rijn schrijft dat hij met name populaire, vaak kleinschalige woonvormen voor iedereen bereikbaar wil maken. Deze initiatieven worden nu vaak nog met een persoonsgebonden budget (pgb) gefinancierd. Omdat niet iedereen de verantwoordelijkheid voor een pgb wil dragen, gaat hij met zorgaanbieders en zorgkantoren in overleg om dit soort initiatieven desgewenst om te zetten naar in zorg in natura. ‘Op die manier worden de vernieuwingen van het pgb ook bereikbaar voor mensen zonder een zorgbudget en leert de reguliere zorg van deze initiatieven.’

Congres Invulling van de Zorgtransitie Hoe bepaalt u de koers voor u uw zorginstelling, gemeente of team in deze turbulente tijden? Na het jaar van de transitie, is het nu tijd voor de invulling van de zorgtransitie. Hoe blijft u voldoen aan de zorgvraag van patiënten? En wat zijn de lessons learned? Leg op 21 april uw grootste bestuurlijke dilemma’s en uitdagingen voor aan gemeentes, ervaringsdeskundigen vanuit diverse zorginstellingen, zorgverzekeraars, juristen en diverse wetenschappers. Ontdek welke toepassingen wél werken voor uw organisatie! Lees meer >>

 

Bekostiging
Verder laat hij de zorgprofielen en daaraan gekoppelde kosten onderzoeken. ‘Hierin neem ik ook de mogelijkheid van een bekostigingcomponent voor innovatie mee. Ik zal voor de zomer van 2016 een adviesaanvraag doen bij de NZa.’ Ook de ontwikkeling van Health Impact Bonds wil Van Rijn meer ondersteunen. ‘Hiervoor zal vanuit VWS expertise worden geleverd aan partijen die een Bond willen sluiten. Ook zal tijdelijke ondersteuning worden geboden aan het Health Impact Lab (HIBLAB) dat wordt opgezet door onder andere Society Impact. Dit betreft nadrukkelijk geen garantiestelling door VWS.’ Lees hier de brief over persoonsvolgende bekostiging.

Of registreer u om te kunnen reageren.