Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer
Zorgvisiemagazine300

Zorgvisie magazine

Een overzicht van de verschenen edities van Zorgvisie magazine. Bekijk de inhoudsopgave en bijlagen van het magazine.

Terug naar dossier

Interview: Van Rijn neemt Wlz op de schop

Dertienduizend mensen wachten in de Wet langdurige zorg (Wlz) op een voorkeursplek in een instelling. In een interview met Zorgvisie magazine, dat vandaag verschijnt, legt staatssecretaris Martin van Rijn uit hoe hij de wet wil aanpassen om hier wat aan te doen. ‘We gaan naar andere manieren van zorginkoop door het zorgkantoor.’
st-rijn.jpeg

Meer dan tienduizend mensen in de langdurige ggz, gehandicaptenzorg en ggz wachten op een plek in een instelling. Deze wachtlijst ontstaat volgens Van Rijn op verschillende manieren. ‘Een van de oorzaken kan zijn dat mensen die in aanmerking komen voor een plek in het verpleeghuis liever wachten op een kamer in een instelling naar keuze. Er is spanning tussen enerzijds wat mensen willen en anderzijds wat voorhanden is aan gecontracteerd aanbod.’ De oppositie gelooft echter dat er nog een andere reden is voor de wachtlijst, namelijk een te strenge indicatiestelling door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). ‘Dat is een andere discussie', zegt de staatssecretaris hierop. 'De toegangscriteria van het CIZ zijn wat mij betreft niet te streng. Volgens mij krijgen mensen die deze zware zorg nodig hebben gewoon toegang.’

Dertien weken
Van Rijn wil de wachtlijsten in eerste instantie oplossen door een wijziging van de Wlz. Deze houdt in dat er een overbruggingsperiode van dertien weken komt waarbinnen de zorgkantoren een gepaste plek voor de wachtenden moet vinden. Mocht het binnen die dertien weken niet lukken om wat te vinden, dan krijgt de cliënt een ‘geschikte plek binnen een redelijke afstand’ toegewezen.

Geschikt en redelijk
In het Kamerdebat van donderdag 24 maart zetten verschillende Kamerleden vraagtekens bij deze reparatie van de Wlz. ‘Wat bedoelen we precies met ‘geschikt’ en ‘redelijk’?’, vraagt CDA-Kamerlid Mona Keijzer zich af. Volgens Van Rijn kan de periode van dertien weken verlengd worden als er echt niets gevonden is wat naar wens is en in de buurt. ‘De dertien weken hebben de functie van een stok achter de deur voor zorgkantoren om hun best te doen een geschikte plek te vinden.’
Fleur Agema van de PVV is er niet gerust op vraagt zich af of er überhaupt wel genoeg plekken zijn om daadwerkelijk iedereen een goede plek naar keuze te kunnen bieden.

Zorgprofiel
In het interview met Zorgvisie praat Van Rijn behalve over het oplossen van de wachtlijst ook over verdere aanpassingen van de Wlz. Zo wil hij dat het aanbod beter aansluit bij de wensen van de klant. ‘We bekijken andere manieren van inkoop door het zorgkantoor. Manieren waarbij meer keuzevrijheid is voor bewoners en cliënten gestimuleerd en beloond worden. Vroeger zeiden we: “Dit is uw zzp en dit is precies het aantal uren zorg waar u recht op heeft.” Nu zeggen we: “Dit is uw zorgprofiel, praat met uw zorgprofessional over wat u wilt”.'

Of registreer u om te kunnen reageren.