Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Forensische ggz werkt niet als markt’

Doordat de inkoop van forensische zorg in handen is van één partij, hebben aanbieders geen invloed op het inkoopbeleid. Ze moeten de forensische ggz vaak onder de kostprijs aanbieden. Dat is de reactie van GGZ Nederland en de VGN op de marktscan Forensische Zorg 2015.
TBS400.jpg
Fotolia.

De marktscan Forensische Zorg 2015 kwam eerder dit jaar uit. Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaf direct aan zich zorgen te maken over de tarieven. Uit de reacties op de marktscan blijkt dat GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) deze zorgen delen. ‘Er is één partij, de ForZo/JJI, die vrijwel alle knoppen in de hand heeft: wat wordt ingekocht, op welke plekken, tegen welke prijs’, schrijft de VGN in een reactie die op de site van het ministerie van VenJ is geplaatst. ‘Vervolgens bepaalt ForZo/JJI ook waar cliënten worden geplaatst. Wanneer je op die manier de voorkant organiseert is het te verwachten dat beleidsdoelen worden behaald. De beleidsdoelen aan de achterkant komen echter in het gedrang.’

Forensische markt
De VGN vraagt in de reactie aandacht voor drie problemen. Zorgaanbieders ervaren volgens de vereniging weinig ruimte voor onderhandeling over het contract en hebben geen inbreng op het inkoopbeleid van de ForZo/JJI, onderdeel van de dienst justiele inrichtingen. Ze willen ook graag dat er wordt gekeken naar de conclusie van de NZa, dat er te weinig tot geen ruimte is voor onderhandeling over tarieven. ‘Dit leidt tot onvoldoende regionaal aanbod, een tekort aan passend aanbod voor SGLVG-cliënten, een haperende doorstroom richting begeleid wonen en het feit dat het tarief gelijk aan of lager is dan de kostprijs. Dat leidt tot het risico op het wegvallen van zorgaanbod’, zo schrijft de VGN. De vereniging concludeert verder dat ‘de forensische markt niet functioneert als een markt en dat in zichzelf ook niet is en niet kan zijn’. De VGN: ‘Laten we in dat geval ook ophouden met doen alsof.’

Lage tarieven
Ook GGZ Nederland let op de tarieven die worden aangeboden. ‘Wij maken ons ook zorgen over het hanteren van prijzen onder de kostprijs die door de onafhankelijke marktmeester zijn vastgesteld. Dit gebeurt niet op basis van inhoudelijke gronden en niet in overeenstemming met de sector’, laat woordvoerder Femme van Leeuwen weten. Tot vorig jaar leverde dit volgens de beroepsvereniging geen problemen op. ‘Tot 2015 werd dit nog gecompenseerd met het vangnet. Wij hopen in 2017 echt over te kunnen gaan naar prestatiebekostiging waarbij de zorg wordt gefinancierd op basis van gemaakte kosten en met behoud van kwaliteit.’

Macht over de markt
In de reactie die op de website van het ministerie van VenJ staat, schrijft ook GGZ Nederland over de marktmacht die de VGN aanhaalt. ‘Er is uitgebreid overleg gevoerd tussen GGZ Nederland en de NZa over de tariefskortingen die ForZo/JJI oplegt. Of je dat misbruik van marktmacht kunt noemen, daar kun je over discussiëren. Feit is dat er één inkopende partij is die tarieven oplegt aan leveranciers en daar valt amper aan te tornen.’ De tarieven die nu worden gehanteerd, zijn volgens GGZ Nederland zo laag dat de behandeling van eventueel gevaarlijke patiënten in een beveiligde omgeving nu goedkoper moet worden geleverd dan behandeling zonder beveiliging.

Reactie NZa
De NZa geeft in de reactie aan kennis te hebben genomen van de klachten en kritiek die de branche heeft. ‘Wij doen zelf geen uitspraak over marktmacht of de hoogte van de afgesproken tarieven ten opzichte van kostprijs’, laat de autoriteit weten. Naar aanleiding van de marktscan schreef minister Dijkhoff al een brief aan de Tweede Kamer, waarin de zorgen van de NZa werden belicht.

Eén reactie

  • mirthe

    De lieden die hierover nog hun mond durven open te doen meteen oppakken met een IBS.

Of registreer u om te kunnen reageren.