Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Het roer gaat maar langzaam om

Tijdens de LHV-huisartsenbeurs op 2 april is de tussenrapportage aangeboden van Het Roer Gaat Om. Organisaties van huisartsen, verzekeraars en patiënten zijn onverdeeld positief. Actiecomité 'Het Roer Moet Om' blijft kritisch.
1. roer van schip.jpg

Huisarts Bart Meijman: ‘Wij zijn wel tevreden in vergelijking met de situatie een jaar geleden, maar we willen de zelfgenoegzaamheid temperen. Gelijkwaardigheid wordt wel met de mond beleden maar sijpelt nog maar langzaam door in het onderhandelproces.’

Zorgverzekeraars
Meijman hoort van collega’s dat zij moeilijkheden ondervinden aan de onderhandeltafel met de accountmanagers van zorgverzekeraars. Over het basissegment hoeft niet te worden onderhandeld, dat is door de NZa grotendeels dicht getimmerd. De problemen ontstaan in segment drie, de innovatie. Daar zijn huisartsen teleurgesteld over. Huisartsen die een voorstel voor innovatie doen, wordt om een uitgebreide onderbouwing gevraagd. Zij gaan vervolgens hard aan het werk en uiteindelijk volgt toch een afwijzing. Meijman: ‘Zorgverzekeraars vragen om een businesscase, maar dokters zijn van de inhoud. Juist zorgverzekeraars hebben verstand van financiële onderbouwing. We zouden innovatieve ideeën samen vorm moeten geven. Door op deze manier te reageren, ontnemen zorgverzekeraars huisartsen alle lust tot vernieuwing.’

Kwaliteit
Minstens zo ingewikkeld ligt het kwaliteitsvraagstuk. Daarvoor is een basisconcept ontwikkeld dat nadere invulling behoeft. Zorgverzekeraars willen zich onderscheiden en op vermeende kwaliteitsverschillen kunnen inkopen. Daar hebben zij gereedschap voor nodig, in de vorm van indicatoren. Maar dat is in de huisartsenzorg bijna onmogelijk, zegt Meijman: ‘Huisartsenzorg is zo breed, dat werkt niet. Veel is niet transparant te maken. Ook de NPCF is warm voorstander van kwaliteitsscores van huisartsen “zodat je als patiënt kunt zien welke huisarts beter is”. Het is een uiterst taaie discussie om te voorkomen dat er toch weer allerlei administratieve tijd gevraagd wordt om te voldoen aan deze schijnkwaliteitskenmerken.’

Huisartsen
Het Actiecomité is voorstander van het verhogen van de eigen kwaliteit door huisartsen. Supervisie, intercollegiale toetsing. Huisartsen moeten zich rekenschap geven van hun handelen en zich toetsbaar opstellen. Het houden van interviews met patiënten in de eigen praktijk is belangrijk om daarvan te kunnen leren. Maar het plan van de NPCF om deze gesprekken openbaar te maken, vindt bij het Actiecomité geen weerklank: ‘De vragen waarop je het antwoord echt wilt weten, ga je dan niet stellen. Het publiekelijk maken van deze informatie vormt zo een perverse prikkel.’

NPCF
De NPCF is in gesprek met de huisartsen over keuze-informatie en daar is ook draagvlak voor, zegt Dianda Veldman, directeur NPCF: ‘Wij weten van patiënten dat ze vertrouwen hebben in hun huisarts, maar het ook belangrijk vinden om over keuze-informatie te kunnen beschikken. Kiezen voor een huisarts is een belangrijke beslissing. Mensen kunnen zich daarvoor nu baseren op ervaringen van mensen om zich heen en op ervaringen op ZorgkaartNederland. Die ervaringen zijn niet alleen voor patiënten informatief, maar dagen ook zorgverleners uit om hun werk nog beter te doen.’ De NPCF heeft afgesproken dat er een betere toegang komt tot informatie over de meer organisatorische aspecten van praktijken. En er is een document ontwikkeld dat mensen kunnen gebruiken bij het kennismakinggesprek met een nieuwe huisarts. 

Branche
De brancheorganisaties zijn enthousiast over de nu al bereikte resultaten. De huisartsenorganisaties LHV, NHG, Ineen en VP Huisartsen laten gezamenlijk weten: ‘Natuurlijk waren er pittige discussies tussen huisartsen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en de overheid. En op sommige thema's hadden we verder willen zijn. Maar het belangrijkste is dat we resultaten geboekt hebben die we een jaar geleden niet durfden hopen.’

Concrete afspraken
Het contracteringsproces is vereenvoudigd. Elf concrete afspraken moeten leiden tot een gelijkwaardiger relatie tussen huisarts en zorgverzekeraar. De afspraken gaan bijvoorbeeld over volgbeleid, afschaffen van een groot aantal overbodige formulieren en gedeeltelijke uniformering van zorginkoopcontracten van de verschillende verzekeraars. Daarnaast willen de huisartsenorganisaties de NZa vragen om de beleidsregel eerder te laten verschijnen. Nu is dat op 1 juli, maar als hij eerder komt verschaft dat de partijen meer tijd om tot goede afspraken te komen.

 

Of registreer u om te kunnen reageren.