Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

KNO-arts UMCU opereert toch weer niet

Zegt het UMCU vandaag. En doorbreekt daarmee de zelf gekozen media-stilte.
umcutrecht.vierkant.jpg

Twee weken geleden ging de oncologisch chirurg na een periode van vier maanden weer aan het werk. In eerste instantie op de polikliniek. Sinds 31 maart mocht hij zijn werkzaamheden op de OK hervatten, onder begeleiding.

Intern onderzoek
Deze beslissing is genomen door het interim afdelingshoofd KNO in overleg met de raad van bestuur. Deze waren van mening dat er geen belemmeringen waren die werkhervatting in de weg stonden. Zij baseerden zich onder andere op de uitkomsten van een intern onderzoek naar de calamiteiten op de bij de hoofd/hals chirurgie. Het UMCU, dat onder verscherpt toezicht van de Inspectie staat, informeerde de Inspectie echter niet over deze beslissing.

Inspectie Gezondheidszorg
Dat leidde tot een indringend gesprek van de Inspectie met het UMCU eind vorige week. Het ziekenhuis stelt dat er een zorgvuldig werkhervattingsprogramma is opgesteld waarin is vastgelegd dat de chirurg stap voor stap zijn taken gaat oppakken “waarbij kwaliteit en veiligheid goed geborgd worden”. In overleg met de Inspectie is besloten dat de chirurg voorlopig toch niet opereert. Volgens het UMCU levert de vorige week ontstane media- aandacht hem teveel druk op. De raad van bestuur heeft nu beloofd de Inspectie op de hoogte te houden van het re-integratieproces van de hoofd/hals chirurg en wacht de resultaten van het Inspectieonderzoek nu toch af. Die worden uiterlijk 1 juli verwacht. 

Onderzoek
Op de afdeling KNO zou een angstcultuur heersen en het afdelingshoofd zou de prestatiedruk zo hoog opvoeren dat dit heeft geleid tot fouten. De Inspectie doet daar onderzoek naar, evenals naar de twee calamiteiten. Het afdelingshoofd is inmiddels van de opleidingstaken en zijn werkzaamheden in de patientenzorg ontheven en wijdt zich volledig aan zijn hoogleraarschap.  

Of registreer u om te kunnen reageren.