Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Ggz moet administratieve lasten zelf verminderen’

De overheid kan de administratieve lasten in de ggz niet verlagen, dat moet de sector zelf bewerkstelligen. Dat heeft minister Schippers donderdag gezegd tijdens het algemeen overleg over de ggz in de Tweede Kamer.
Administratie400.jpg
Fotolia.

‘De vermindering van administratieve lasten in de ggz is heel erg noodzakelijk. Maar als overheid kun je dat niet realiseren’, zei Schippers donderdagmiddag in het algemeen overleg. Verscheidene Kamerleden vroegen daarin aandacht voor de hoeveelheid administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg. ‘Op dit moment wordt 30 tot 40 procent van de tijd in de ggz besteed aan administratieve verantwoordelijkheden’, zei Leendert de Lange (VVD). ‘Die tijd wordt dus niet besteed aan cliënten. De aandacht moet liggen bij het resultaat en de outcome.’

Lasten verminderen
De minister laat het verminderen van de administratieve lasten over aan het veld. ‘Je hebt een beroepsgroep nodig die zelf om de tafel gaat zitten en kijkt welke administratie zinnig of onzinnig is, wat er nodig is en wat niet.’ Op dit moment is een werkgroep van het NIP bezig de knelpunten bij vrijgevestigde behandelaren te onderzoeken, daarbij wordt ook gekeken naar de administratie. Daarnaast wordt er door hen gemonitord of maatregelen die worden genomen ook echt hebben geholpen. ‘Het is belangrijk dat men het zélf doet. Verzekeraars nemen de lasten nu scherp onder de loep. Als overheid kunnen we het faciliteren door overbodige overheidsregels weg te halen. Maar de sector moet het voortouw nemen’, zei Schippers.

Ambulantisering ggz
Naast de administratieve lasten vroegen Kamerleden in het overleg ook aandacht voor de ambulantisering. Renske Leijten (SP) wilde expliciet weten hoeveel ambulante zorg er moet worden opgebouwd. ‘Het is gek dat je kunt zeggen: we willen 30 procent minder bedden, maar dat je dan niet kunt zeggen hoeveel ambulante zorg er moet zijn.’ De Kamerleden waren het er grotendeels over eens dat de beddenafbouw in een sneller tempo gaat dan de opbouw van de ambulantisering. Grace Tanamal (PvdA): ‘Daar waar je bedden afbouwt, komt geld vrij. Dat geld moet je dan besteden aan de ambulantisering. Het is duidelijk dat er niet goed wordt samengewerkt.’

Ggz per regio verschillend
Volgens minister Schippers zijn er per regio grote verschillen in de opbouw van ambulante zorg. ‘Het beeld is diffuus. Er is landelijke hulp nodig omdat het regionaal sneller en beter kan worden opgebouwd. Het is de verantwoordelijkheid van zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten om samen vorm te geven aan die opbouw.’ Dat het verschil in tempo een financiële oorzaak zou hebben, is volgens Schippers niet waar. ‘De financiële ruimte wordt niet volledig benut. We willen als VWS bevorderen dat er meer afspraken worden gemaakt, dat doen we door onderzoek op regionaal niveau. Het is dus niet een financiële kwestie, maar meer dat partijen elkaar onvoldoende weten te vinden.’

Of registreer u om te kunnen reageren.