Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Jan de Vries: ‘Interventieteams zijn onacceptabel’

ActiZ is faliekant tegen de interventieteams die staatssecretaris Martin van Rijn van VWS op slechte verpleeghuizen wil afsturen. Ook wil de brancheorganisatie dat de IGZ zo snel mogelijk een actuele lijst publiceert over de verpleeghuizen die achterblijven.
jandevries400.jpg
Jan de Vries: 'De achterhaalde lijst is uitermate frustrerend.' - Foto: ActiZ

De interventieteams waar staatssecretaris Van Rijn in zijn brief van 5 juli over spreekt, moeten ingrijpen bij verpleeghuizen die er niet in slagen om zelf orde op zaken te stellen. De teams bestaan uit mensen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zorgkantoren en het ministerie van VWS. Ze krijgen vergaande bevoegdheden. Zo kunnen ze ingrijpen in de samenstelling van teams, en ook afdelingshoofden en bestuurders vervangen als dat nodig is.

Interventieteams
‘Wij vinden het geen manier van doen om zo in te grijpen in de organisatie en het bestuur’, zegt Jan de Vries, directeur van ActiZ. ‘Dat is onacceptabel. Je moet de verantwoordelijkheden laten waar ze horen. Als een verpleeghuis er niet in slaagt om de zorg goed te organiseren, dan heeft de IGZ de bevoegdheid om maatregelen te nemen, zoals verscherpt toezicht. Wij stellen voor dat er in zo’n geval een breed ondersteuningsplan komt om zo’n verpleeghuis te helpen, waaraan ook gemeenten en opleidingsinstituten meewerken. Problemen met de kwaliteit hangen vaak samen met personeelstekorten en de kennis en kunde van medewerkers. Er zijn geen eenvoudige oplossingen om de kwaliteit te verbeteren. Sluiting van een verpleeghuis lost helemaal niets op. Dat heeft enorme impact op het welzijn en de gezondheid van bewoners.’

ActiZ wil actuele lijst
Verder wil ActiZ dat de IGZ zo snel mogelijk met een nieuwe lijst van achterblijvende verpleeghuizen komt die wel actueel is. De huidige lijst die de IGZ op 5 juli heeft gepubliceerd geeft de situatie weer tot en met 15 maart. Verbeteringen die daarna zijn doorgevoerd tellen niet mee. ‘Dat is uitermate frustrerend en onacceptabel, want in sommige gevallen is de bemoeienis van de IGZ al afgerond. De huizen worden wel in een slecht daglicht gesteld. We roepen de IGZ en de staatssecretaris op de lijst snel te corrigeren.’

Beter zicht op kwaliteit
De bevinding van de IGZ dat 40 procent van de bestuurders van de 150 bezochte instellingen geen zicht heeft op de kwaliteit van de zorg in de eigen organisatie, is een signaal dat de ActiZ-leden oppakken, stelt De Vries. ‘Het kan niet zo zijn dat een bestuurder geen beeld heeft van de kwaliteit van zorg. Wij zijn er voorstander van dat bestuurders van elkaar leren om het beeld scherp te krijgen.’

Meewerkend voorvrouw
De conclusie van de Maastricht University dat verpleeghuizen te veel leunen op laagopgeleid personeel en meer zouden moeten werken met hbo-verpleegkundigen als meewerkend voorvrouw, sluit aan bij het streven van ActiZ om meer hbo-verpleegkundigen te interesseren voor de sector en mbo’ers te stimuleren zich te laten bijscholen. De Vries: ‘De ouderenzorg is een hele interessante sector voor hbo’ers. De zorg wordt steeds complexer en anders dan in ziekenhuizen kun je een relatie met de bewoners en hun familie opbouwen.’

De Tweede Kamer heeft woensdagavond een spoeddebat over de ouderenzorg gevoerd.

2 reacties

  • versloot

    het begrip onacceptabel is bij Actiz uiterst rekbaar; wat doet Actiz als de staatssecretaris gebruik maakt van zijn bevoegdheden en interventieteams los laat op de vrepleeghuiszorg. Niets! Al jaren worden instellingen geconfronteerd met enerzijds bezuinigingen en anderzijds grotere regeldrift van allerlei toezichtorganen, maar Actiz blijft alleen maar en beetje praten in Den Haag. De branche zou moeten opkomen voor de ouderen alsmede voor de instellingen en niet verzanden in politiek gedoe.

  • U.H. van Beijma

    Het is onacceptabel dat de IGZ een verouderde lijst heeft gepubliceerd. Het is natuurlijk niet onacceptabel dat het ministerie interventieteams op slecht presterende voorzieningen afstuurt. Verbazingwekkend hoe een rij keurige heren doet of er geen kritiek geleverd mag worden op deze zorgsector. We weten al lang dat een aantal uitstekend functioneert (de transitie goed heeft opgepakt) en dat een aantal dat niet doet (te lang gewacht?).

Of registreer u om te kunnen reageren.