Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Gemeente wil Gemini Ziekenhuis redden

De gemeente Den Helder probeert op de valreep de gewraakte plannen voor het Gemini Ziekenhuis van tafel te krijgen. Maandagavond nam de gemeenteraad een 'verzamelmotie' aan, met gemengde gevoelens: Is dit nu een teken van daadkracht of een zinloze actie?
Gemini Ziekenhuis.jpeg

De gemeenteraad van Den Helder kwam speciaal van vakantiereces terug om zich uit te spreken over het dreigende vertrek van cardiologische zorg uit het Gemini Ziekenhuis.

Noordwest Ziekenhuisgroep
De plannen van de Noordwest Ziekenhuisgroep zouden op 1 augustus ingaan, maar hebben tot zoveel commotie geleid dat bestuursvoorzitter Joop Hendriks onlangs aan het College van B&W van Den Helder heeft laten weten dat het nog om een 'voorgenomen besluit' gaat. Met de gezamenlijke motie hopen de raadsleden het ziekenhuisbestuur ertoe te bewegen zijn besluit in te trekken. 

Gemengde reacties
CU-raadslid Tjitske Biersteker is vastberaden: 'Ik denk dat we het College hiermee schrik hebben aangejaagd. Ze weten nu dat ze er heel stevig bovenop moeten zitten.' Raadslid Carlo Assorgia is juist teleurgesteld en bood tijdens de raadsvergadering excuses aan: ‘Namens onze fractie bieden wij excuus aan aan alle mensen die het Gemini een warm hart toedragen en die actie van deze gemeenteraad graag hadden gezien. Dat gaat helaas niet gebeuren.’ 

Basisziekenhuis
Het bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep is van plan de meerdaagse, complexe hartzorg over te hevelen van het Gemini Ziekenhuis naar de locatie Alkmaar. Volgens de gemeenteraad is dit in strijd met de belofte dat er in Den Helder een volwaardig basisziekenhuis zal blijven. De gemeente vreest dat het Gemini ziekenhuis in Den Helder steeds verder wordt uitgekleed. Door de gemeenschappelijke motie die is aangenomen, hoopt de gemeente het College te bewegen zich sterk te maken voor behoud van het ziekenhuis.

Motie
De gemeenteraad vraagt aan het College zich sterker te maken voor het behoud van de cardiologische zorg in het Gemini Ziekenhuis en aan het ziekenhuisbestuur te laten weten dat het besluit om deze cardiologische zorg te verplaatsen onaanvaardbaar en onbespreekbaar is. Er moet worden vastgehouden aan het locatieprofiel zoals dat is vastgelegd in een convenant uit 2014. De gemeenteraad vraagt om een onafhankelijk financieel onderzoek te gelasten, liefst door een rijksaccountant. Tenslotte wil de raad dat de raad van bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep hierover zorgvuldiger communiceert.

NZa
Voormalig VVD-raadslid en voormalig wethouder Bernard Fritzsche heeft er een hard hoofd in dat het op deze manier zal lukken: ‘Dit is een onbenullige motie die leidt tot niets. Men begrijpt niet dat de gemeenteraad hier niet over gaat. Niet over het locatieprofiel en niet over de bedrijfsvoering. Het voorstel om een rijksaccountant  in te huren, gaat het ook niet redden. De raadsleden begrijpen niet dat het zo niet werkt in de zorg.’ Wat wel kan werken, zegt Fritzsche, is het voorleggen van het probleem aan de NZa. ‘De NZa houdt toezicht op goed bestuur. Hier zijn namelijk de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg in gevaar.’

Feiten
Fritzsche vindt dat de deelnemers aan het debat zich teveel laten leiden door emoties en te weinig door de feiten. Als de spoedzorg verdwijnt uit het Gemini Ziekenhuis, om te beginnen de acute cardiologie, worden de maximale aanrijdtijden van overschreden. Uit de meest recente bereikbaarheidsanalyse van het RIVM uit februari 2016 blijkt namelijk dat bijna alle inwoners in de regio Den Helder niet binnen 45 minuten met de ambulance in het ziekenhuis in Alkmaar kunnen zijn. 

Veiligheid
Fritzsche: ‘Laten we ons aan de wettelijke kaders houden. Het gaat allereerst over de kwaliteit van zorg die we hebben afgesproken en die gewaarborgd moet blijven. Den Helder heeft vier locaties met een verhoogd risico waarvoor rampenbestrijdingsplannen zijn opgesteld: het toerisme via de veerboot naar Texel, de boorplatforms op de Noordzee, de marinehaven, de luchthaven en het gasoverlaadstation. Dit rechtvaardigt mede een algemeen basis ziekenhuis zoals het Gemini nu is. Als dit 'voorgenomen' besluit doorgaat, breek je alle deze voorzieningen af. Dat mogen we niet laten gebeuren.’ 

Garantstelling
Biersteker: 'Fritzsche heeft gelijk als hij zegt dat de raad niet over de ontwikkelingen in het ziekenhuis gaat, maar de garantstelling die de gemeente heeft verleend, is wel een handvat.' In 2014 gaf de gemeente gehoor aan het verzoek zich garant te stellen voor een lening aan het Gemini Ziekenhuis van zes miljoen euro. Het ziekenhuis dreigde naar eigen zeggen in een acuut liquiditeitsprobleem te komen. Een meerderheid van de partijen ging daarmee akkoord.

Voorwaarden
Biersteker: ‘Op voorwaarde dat er regulier overleg zou komen tussen de raad van bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep en de gemeenteraad. En op voorwaarde dat er jaarlijks een onafhankelijk financieel onderzoek zou plaatsvinden. Aan beide voorwaarden is niet voldaan.’ Intussen heeft het ziekenhuisbestuur opnieuw een garantstelling aangevraagd van acht miljoen euro. Althans, dat staat ergens in de stukken, zegt Biersteker: ‘Dit verzoek is even tussen neus en lippen door gedaan en heeft de gemeenteraad officieel nog niet bereikt.’

Aderlating
Nu liggen de zaken echter anders. Volgens de gemeenteraad wordt getornd aan het locatieprofiel van het Gemini ziekenhuis dat nota bene in 2014 in een convenant is vastgelegd. ‘Wij vonden dat een prima locatieprofiel. Daarvoor wilden wij ons garant stellen. Niet om Den Helder te laten leegzuigen ten faveure van Alkmaar.’ Biersteker wijst op het feit dat cardiologische zorg ook van belang is bij andere patiënten, bijvoorbeeld oudere mensen die worden opgenomen voor een heupoperatie. ‘Er is een hele grote groep ouderen die daardoor straks naar Alkmaar zullen moeten gaan.’ De motie die uiteindelijk is aangenomen, gaat overigens niet over de garantstelling.

2 reacties

  • harry44

    Het is, lijkt mij, al erg vreemd, dat een gevestigd ziekenhuis met een streekfunctie zijn eigen broek niet kan ophouden. En is het dan de taak van een gemeente om met publieke middelen zo'n ziekenhuis overeind te houden?
    Zo ja, is het ook niet vreemd, dat de gemeente een garantiestelling afgeeft vóór zij een accountantsonderzoek laat instellen?
    Zouden regeringsmaatregelen niet eerder op hun plaats zijn nu er steeds meer ziekenhuizen door het huidige regreringsbeleid in de problemen komen?

  • Wilhelmina Kloosterhuis

    de huisartsen wil je ook graag horen.....!!!!!!! Samen sterk. Er niets emotioneel aan de motie...........Integendeel......... iedere minuut telt soms.... Alle relevante stellingen m.b.t. de motie zijn aangehaald..... De Burgemeester zal tot zijn dood vechten.....daar houden wij hem aan..........

Of registreer u om te kunnen reageren.