Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Participatie binnen Wmo in de kiem gesmoord

De nieuwe Wmo 2015 biedt burgers de mogelijkheid om te participeren door hun gemeente uit te dagen zorgtaken door hen zelf te laten uitvoeren. Dit zogenoemde ‘Right to Challenge’ wordt echter door uiterst complexe aanbestedingsregels in de kiem gesmoord.
hartcardiofotolia400.jpg
Foto: Fotolia

Het Right to Challenge is een van de vernieuwingen in de Wmo 2015. Bij gemeentelijke verordening kunnen burgers zelf publieke taken uitvoeren die tot dan toe door gecontacteerde zorgaanbieders werden uitgevoerd. In plaats van dat het Wmo-budget automatisch naar een professionele thuiszorgorganisatie gaat, kan een door burgers zelf opgerichte zorgcoöperatie bijvoorbeeld ook aanspraak maken op dat zorggeld en meedingen met Wmo-aanbestedingen. Dit uit Groot-Brittannië overgewaaide concept 'Right to Challenge' hoort bij het streven van het kabinet naar een participatiemaatschappij waarbij burgers zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor het leveren van zorg- en ondersteuningstaken.

Te gecompliceerd
De Verenging van Nederlandse Gemeente (VNG) publiceerde onlangs de masterscriptie van rechtsgeleerde Quinten Lainert aan de VU Amsterdam Het Right to Challenge: van inspiratie naar burgerparticipatie tot frustratie?’. Dit onderzoek laat zien dat het Right to Challenge het staats-, bestuurs- en civielrecht doorkruist. Vooral de aanbestedingsregels zijn complex en werken belemmerend voor burgerinitiatieven die willen meedingen in een Wmo-aanbesteding. Daarnaast blijven burgers ondanks de bedoeling van de wet onvoldoende betrokken bij het gemeentelijke beleid. Toegankelijke overheidsinformatie op lokaal niveau over aanbestedingen is nauwelijks voorhanden en ten slotte werkt het bestuursprocesrecht te gecompliceerd.

Wederzijds vertrouwen
Lainert schrijft: ‘Indien burgers geïnspireerd worden om lokale publieke taken over te nemen en daardoor overgaan tot participatie, behoort frustratie te worden voorkomen. Het huidige juridische kader biedt burgers desalniettemin te weinig ondersteuning en rechtsbescherming. Er wordt veel van de maatschappij verwacht, maar het juridisch kader loopt vooralsnog achter op de maatschappelijke ontwikkelingen. Wederzijds vertrouwen is belangrijk voor participatie, dit vertrouwen kan door het veelvoud aan uiterst complexe regels het Right to Challenge in de kiem smoren.’

Dossier Juridische zaken
De zorg is aan verandering onderhevig wat onduidelijkheid en conflicten met zich meebrengt. De oplossing komt dan vaak uit het juridische circuit. In het dossier juridische zaken leest u over juridische kwesties, rechtszaken en het scheidsgerecht.

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.