Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgboerderij ‘t Verlaat onder verscherpt toezicht

De zorgboerderij voldoet slechts aan 1 norm (van de 29). ’t Verlaat vertoont structurele tekortkomingen en weet deze niet op te lossen.
Waarschuwingsbord.fotolia.jpg
Foto: Fotolia

1 norm
Tijdens het inspectiebezoek op 4 juli 2016 voldeed ‘t Verlaat niet aan 28 van de 29 normen die beoordeeld zijn. Dat was tijdens eerdere bezoeken op 21 oktober 2015 en 13 januari 2016 ook al niet het geval. Onlangs bleek volgens de Inspectie opnieuw dat de noodzakelijke verbeteringen om goede zorg te kunnen verlenen onvoldoende waren geïmplementeerd.

Risico’s voor patiënten
De risico’s voor de verblijvende patiënten blijven daardoor bestaan. Deze hebben betrekking op kwaliteit, veiligheid, cliëntdossier, deskundigheid en inzet personeel, medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking.

Pgb
Daarnaast bleek op 4 juli 2016 dat de verstrekking van de persoonsgebonden budgetten van vier cliënten bij ’t Verlaat per 1 juni 2016 is stopgezet door het zorgkantoor. Het is de inspectie nog niet duidelijk of dit ertoe gaat leiden dat de zorgverlening bij ’t Verlaat wordt beëindigd of dat de zorgverlening zal worden gecontinueerd.

Doorgaan
In een gesprek op 25 juli heeft de eigenares van de zorgboerderij aan de Inspectie laten weten toch te willen doorgaan met zorg verlenen. Er zouden voldoende financiële reserves zijn. De eigenares is momenteel op vakantie. Zij heeft geen bezwaar aangetekend tegen het verscherpt toezicht. 

Patiëntveiligheid
Tijdens het verscherpt toezicht kan de inspectie ‘t Verlaat zowel aangekondigd of onaangekondigd bezoeken voor een herinspectie. Voor het einde van de periode van het verscherpt toezicht zal de inspectie, op grond van haar bevindingen oordelen of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven of dat er verdere stappen genomen moeten worden in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Of registreer u om te kunnen reageren.