Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Gemeenten sturen gehandicapten door naar Wlz’

Gemeenten willen mensen met een verstandelijke beperking pas begeleiding geven als zij een afwijzing van het CIZ hebben gehad. Niet uit kwade opzet, maar vanwege onwennigheid. Dat verklaart volgens de VGN deels de toename van het aantal gehandicapten in de Wet langdurige zorg.
Bluiminck_VGN450.jpg
VGN-directeur Frank Bluiminck: 'Het is onwennigheid met de doelgroep.' - Foto: VGN

Het aantal gehandicapten in de Wlz neemt toe, zo bleek onlangs uit de tussenrapportage Wlz. Het aantal cliënten in de gehandicaptenzorg is met 5,3 procent gestegen. Waren er op 1 januari 2015 nog 110.700 cliënten, op 1 april 2016 waren dat er 116.600. Er is vooral een toename van het aantal mensen met een verstandelijke beperking. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft desgevraagd een verklaring.

Wmo schiet tekort
De VGN ziet de stijging bij mensen die al een AWBZ-indicatie hadden en bij de nieuwe instroom van cliënten. Onder het oude AWBZ-regime was een groep verstandelijk gehandicapten die er met veel moeite in slaagde om thuis te blijven wonen. Met inzet van veel mantelzorg en intensieve begeleiding aan huis lukte dat. Bij de invoering van de Wlz kwam deze groep van circa 13.000 gehandicapten op het bordje van gemeenten. Maar een groot deel van deze groep meldt zich nu alsnog bij de Wlz. VGN-directeur Frank Bluiminck: ‘Wij horen van zorgaanbieders dat deze gehandicapten in de Wmo niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ook komt het voor dat ouders van gehandicapte kinderen geen vertrouwen hebben dat ze de zorg goed geregeld krijgen bij gemeenten. Die kiezen zelf bewust voor de Wlz. Verder zijn er gemeenten die direct doorverwijzen naar het CIZ.’

Druk op Wlz
Ook bij nieuwe cliënten verwijzen veel gemeenten gehandicapten eerst door naar het CIZ, hoort Bluiminck van leden. ‘Het gaat om cliënten met een intensieve zorgvraag. Veel gemeenten denken dat deze gehandicapten niet bij hen thuishoren. Ze willen pas in actie komen als de gehandicapten een afwijzing van het CIZ ontvangen. De opwaartse druk op de Wlz komt deels doordat gemeenten niet gewend zijn dat gehandicapten tot hun verantwoordelijkheid behoren. Het doorverwijzen is naar onze indruk geen kwade opzet, maar eerder onwennigheid. Maar zo is het bij de decentralisatie van zorg natuurlijk niet bedoeld. Als gemeenten deze taak beter oppakken, verwachten we dat de druk op de Wlz zal afnemen. Het is een tijdelijk probleem.’

Alsnog naar Wmo
Als gehandicapten worden toegelaten tot de Wlz krijgen ze vaak een hoge indicatie omdat de geleverde mantelzorg in de Wlz geen rol speelt. Bij de indicatiestelling wordt alleen naar de zorgvraag van de gehandicapte gekeken. Volgens de VGN wordt één op de vijf gehandicapten afgewezen door het CIZ. Zij melden zich alsnog bij gemeenten. Tussen gemeenten zijn er grote verschillen in de wijze waarop de hulp wordt georganiseerd.

Dossier Gehandicaptenzorg
In het dossier gehandicaptenzorg staat al het nieuws uit de gehandicaptenzorg, van cao's tot updates over zorginstellingen.Lees hier over bezuinigingen op de langdurige zorg, bestuurswisselingen binnen gehandicaptenzorginstellingen en al het andere nieuws dat gerelateerd is aan de sector.

Gerelateerde tags

2 reacties

  • Kees Marges

    In de jaren dat de voorbereiding van de decentralisatie van AWBZ taken naar de gemeenten plaats vond, heb ik als voorzitter Platform VG Rijnmond veel overleg gevoerd met de gemeente. Ik zat ook in de WMO adviesraad, die in Rotterdam een breder werkveld had dan alleen de WMO. De raad is inmiddels opgeheven.
    Onze zoon, verstandelijk beperkt en zwaar autistisch, dreigde mee gedecentraliseerd te worden omdat hij thuis woont. Dat wilde ik ten koste van alles vermijden omdat ik inmiddels wist, dat de gemeente niet in staat zou zijn de zorg te leveren die onze zoon nodig had. Ik wist inmiddels waar de gemeente wel en niet toe in staat zou zijn. Daarom heb ik op eigen initiatief een herindicatie aangevraagd voor een zzp waarmee hij onder de WLZ zou 'blijven' vallen. Dat is naar alle tevredenheid gelukt, zoals mijn contacten met het CIZ in het verleden altijd prima waren. Gevolg is wel dat we het geld dat nu in het PGB was verwerkt voor de functie 'wonen' terug moesten storten omdat onze zoon thuis bleef wonen. Dat had ik zelf al bedacht en aangekondigd. Ik heb ook anderen geholpen om dezelfde weg te volgen wat ook gelukt is. Ik begrijp dat nu ook de gemeenten erkennen dat ze niet in staat zijn intensieve zorg te bieden, zoals die gevraagd wordt. Dat heeft wel een tijd geduurd voor ze tot dat inzicht kwamen. Inmiddels is onze situatie geheel veranderd, maar doet niet terzake hier.

  • HNO

    Vreemd verhaal. Je kan niet in aanmerking komen voor de WLZ én de WMO. Als het CIZ een WLZ indicatie afgeeft dan is dat terecht dat dit uit de WLZ gefinancierd wordt. Gemeenten kunnen dus geen opwaartse druk veroorzaken op de WLZ en het is terecht dat ze verwijzen als ze denken dat iemand binnen de criteria van de WLZ past. Ik zou er overigens altijd voor kiezen om eerst een WLZ indicatie aan te vragen omdat dit meer zekerheden biedt dan de WMO. Waarschijnlijk heeft VWS het kader voor de WLZ te laag vastgesteld. Niet gek dat er dan sprake is van opwaartse druk. Gelukkig heeft iedereen in de WLZ recht op de geïndiceerde zorg en dus zal de overheid de kaders bij moeten stellen!

Of registreer u om te kunnen reageren.