Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Kwaliteitskader ouderenzorg stelt teleur’

Vera Bergkamp (D66) vindt het concept kwaliteitskader ouderenzorg teleurstellend. ‘Er worden geen echte keuzes gemaakt. Met welke vorm van verantwoording gaat de sector nu stoppen?’
Vera Bergkamp_5231_450.jpg
Vera Bergkamp, Tweede-Kamerlid van D66

De sector ouderenzorg heeft met het nieuwe kwaliteitskader ouderenzorg een unieke kans om het toezicht fundamenteel te veranderen, stelt D66-Kamerlid Vera Bergkamp. Minder afvinklijstjes, dat was de bedoeling. Maar ze vindt het concept teleurstellend. ‘Het staat vol goede bedoelingen, maar er worden geen echte keuzes gemaakt. De sector klaagt al jaren over regeldruk en bureaucratie rond de verantwoording van de kwaliteit. Veel van de afvinklijstjes zijn vanuit de praktijk gegroeid. Mij is niet duidelijk waarmee de sector gaat stoppen als dit het kwaliteitskader wordt. Bovendien mag je verwachten dat beroepsgroepen, de IGZ en zorgkantoren op elkaar afstemmen hoe ze kwaliteit toetsen.’

Meer kwaliteitsbewustzijn
Andries Baart, bijzonder hoogleraar van de leerstoel Presentie en Zorg, pleit in een blog op Zorgvisie voor het stimuleren van meer kwaliteitsbewustzijn bij professionals. Als de nadruk blijft liggen op het naleven van protocollen, dan dooft  dit het vrije en morele afwegingskader van professionals. Ze doen hun werk dan puur volgens de regeltjes in plaats van in elke situatie af te vragen welke zorg bij een bepaalde zorgvrager goed is. Niet alle afvinklijstjes zijn volgens Baart zinloos. Voor onderdelen waarvoor harde informatie beschikbaar is, zoals bij decubitus of medicatiefouten, zijn protocollen nuttig. Maar daarnaast zouden zorgorganisaties werk moeten maken van het bevorderen van meer kwaliteitsbewustzijn. Of ze dat ook echt doen, kan via audits en visitaties worden gecontroleerd, aldus Baart.

ActiZ raadpleegt de leden
Brancheorganisatie ActiZ houdt op 26 september een extra algemene ledenvergadering over het kwaliteitskader. Afgelopen zomer heeft ActiZ in vier bijeenkomsten de leden geïnformeerd. Een deel van de 72 bestuurders die daarbij aanwezig waren, hebben het risico op nieuwe afvinklijstjes daarbij naar voren gebracht. ActiZ heeft dit naar voren gebracht in de werkgroep die het kwaliteitskader maakt. Die werkgroep moet 1 oktober klaar zijn met haar werk. Anders neemt het Zorginstituut Nederland de regie over.

Ouderenzorg
In het dossier ouderenzorg draait het om langer thuis wonen, verpleeghuizen en gezond blijven.
Bekijk het dossier

Eén reactie

  • NCZ

    Kwaliteit van zorg, m.n. kwaliteit vanuit cliënten perspectief zou m.i. prioriteit no 1 van cliëntenraden moeten zijn!

Of registreer u om te kunnen reageren.