Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Maak prijsafspraken over toegevoegde waarde’

Oncologisch chirurg Joost van der Sijp is sinds 1 september 2016 lector oncologische zorg aan de Haagse Hogeschool. Op 17 februari hield hij zijn intreerede.
1. klok met geld.fotolia.jpg
Foto: fotolia

Van der Sijp spreekt over toegevoegde waarde van zorg voor de patiënt en hoe die met eenvoudige middelen in de prijs van zorgproducten is te verdisconteren. 

Prijsafspraken
Het lectoraat zal tools gaan ontwikkelen om met de zorgverleners te komen tot reëlere prijsafspraken. Van der Sijp: ‘De echte kosten moeten beter in kaart worden gebracht. We weten wel wat de gemiddelde prijs is, maar een patiënt houdt zich vaak niet aan een bepaalde dbc. Afhankelijk van bijkomende aandoeningen gaan patiënten soms het hele ziekenhuis door, met als gevolg dat ziekenhuisbestuurders niet meer weten waar de kosten worden gemaakt en op welke wijze dat gebeurt. Met relatief eenvoudige middelen is de prijs van een zorgproduct te bepalen.’

Kwaliteitsregistraties
De kwaliteitsregistraties schieten nu hun doel voorbij, zegt Van der Sijp. 'Voor sommige aandoeningen moeten zo veel parameters ingevoerd worden. Na een leveroperatie bijvoorbeeld ben ik 15 tot 20 minuten tijd kwijt met registreren. Die tijd kan ik beter aan patiëntenzorg besteden.’

Opnameduur
Een stuk of zeven parameters per registratie zou genoeg moeten zijn, vindt Van der Sijp. ‘Opnameduur is een goede voorspeller voor kwaliteit. Een ziekenhuis met een gemiddelde opnameduur van 3,5 tot 4 dagen voor colonkanker doet het erg goed. Is de opnameduur langer dan is dat reden voor nader onderzoek. Je zou daar aan kunnen toevoegen: naadlekkage, radicaliteit, aantal verwijderde lymfeklieren en voedingstoestand.’

Zorginkoop
De zorginkoop in zijn huidige vorm werkt volgens de lector niet onderscheidend genoeg. Op dit moment durven zorgverzekeraars nog niet het besluit te nemen om bepaalde zorg uit een ziekenhuis weg te trekken; dat zouden ze wel moeten doen. ‘Productieplafonds slaan voor sommige aandoeningen helemaal nergens op. In de oncologie bijvoorbeeld: de diagnose verzin je niet en overbehandeling is vrijwel onmogelijk. Wij weten hoeveel mensen borstkanker krijgen maar wat er gebeurt, is dat zorgverzekeraars bij alle ziekenhuizen tussen de 200 en 300 behandelingen inkopen en zo op het totaal van 5000 per jaar uitkomen. Wat eigenlijk zou moeten gebeuren, is dat zorgverzekeraars borstkankerzorg alleen inkopen bij de beste ziekenhuizen.’

Porter
Van der Sijp is een groot voorstander van de ideeën van Michael Porter. ‘Pas als we de echte toegevoegde waarde van een behandeling voor de patiënt kunnen bepalen ten opzichte van een alternatieve behandeling, kan een zorgverzekeraar een gefundeerde keuze maken en een patiënt naar het beste ziekenhuis sturen.’

Inspirerend
Op dit moment is Van der Sijp een half jaar lector. Hij ervaart het als heel inspirerend, vooral omdat hij merkt dat de verpleegkundigen in opleiding bijzonder gemotiveerd zijn. ‘Wij hebben zorgpaden onderzocht die met borstkanker te maken hebben. Onze studenten stellen vragen aan behandelaars en patiënten over hun verwachtingspatroon. De kwaliteit van hun masterscripties is verrassend hoog. Het onderzoek heeft al geleid tot aanpassingen op de werkvloer.’

Joost van der Sijp is oncologisch chirurg in Haaglanden MC en lector Oncologische Zorg aan de Haagse Hogeschool . Hij hield zijn intreerede op vrijdag 17 februari om 14.30 uur. 

Of registreer u om te kunnen reageren.