Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Terug naar af

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner kun je veel verwijten maken, maar niet dat ze te weinig moed heeft. Je moet maar durven.
Terug naar af

De regie over het inhuren van zorgpersoneel weghalen bij een grote groep cliënten en die weer ouderwets afhankelijk maken van logge zorginstellingen waar na 17.00 uur de telefoon niet meer wordt opgenomen. En dan ook nog in een brief met een visie op de langdurige zorg verklaren dat er “stappen worden gezet richting een stelsel dat meer cliëntgericht dan aanbodgericht is.”

Toekomstvisie

In de toekomstvisie van de staatssecretaris en het kabinet worden persoonsgebonden budgetten straks beperkt tot cliënten met een verblijfsindicatie. De reden is dat de pgb-regeling is ontspoord. Dat klopt. In ongeveer tien jaar tijd is de regeling uit haar jasje gegroeid zonder dat beleidsmakers en patiëntenbewegingen wilden ingrijpen. Het pgb is bestemd voor mensen die zelf hun zorg inkopen en niet voor mensen die daarvoor bemiddelingsbureaus nodig hebben.

Goochelen

Jaren geleden is al gewaarschuwd voor de monetarisering van de mantelzorg. Maar het bizarre is dat nu veel te hard wordt ingegrepen terwijl dat niet nodig is. Als de functie begeleiding wordt overgeheveld naar de gemeenten, waar je ook allerlei kanttekeningen bij kunt plaatsen, vertaalt zich dat in een flinke daling van het aantal pgb’s en de hoogte ervan. De staatssecretaris goochelt met cijfers om de noodzaak voor de ingreep aan te tonen. Ze stelt dat in 2015 een bedrag van 864 miljoen euro extra nodig is voor pgb’s. Dat is onzin. Want de begeleiding gaat vanaf 2013 naar de gemeenten.

Fraude

Ook de berichten over fraude kunnen worden genuanceerd. Alle budgethouders bij elkaar betalen aan het eind van het jaar netjes honderden miljoenen euro’s niet besteed budget terug aan de zorgkantoren. De echte reden van de beperking van het pgb is dat dit kabinet weinig warmte voelt voor mensen met een beperking. Vandaar al die maatregelen met negatieve gevolgen voor Wajongers, werknemers van sociale werkplaatsen en jongeren met een psychiatrische aandoening. Het zijn gemakkelijke prooien voor bewindslieden die liever geld uitgeven aan zorg voor oude mensen. (Zorgvisie – Eric Bassant)

Lees meer:

Weblog Eric Bassant
Overzicht webloggers

Gerelateerde tags

8 reacties

 • no-profile-image

  Pim

  @Mark Janssen,

  Tenzij het spoedeisend is dan neemt van de 150 grote instellingen en 300 kleinere instellingen in Nederland niet EEN de telefoon op na 17:00 uur noch in het weekend.

  Thuiszorg instellingen kunnen niet voor 7 uur zorg leveren noch na 23:00 uur, in verband met CAO's tenzij het intramuraal is.

  Alleen speciale loketten voor speciale zorg zijn op 'onorthodoxe' tijden geopend zoals verslavingszorg.

  Tijdens de hoorzitting van donderdag 16 juni in de Tweede Kamer gaf ActiZ, de belangenorganisatie, dat ook toe.

 • no-profile-image

  Helga Dulfer

  Binnen 2 jaar moeten de thuiszorginstellingen zorg op maat gaan leveren aan zo'n 126.000 clienten meer. Zorg, niet alleen op afspraak, maar ook op afroep, want dat hebben ze nu ook zo geregeld met hun zorgverleners. Ook vroeg in de ochtend, laat in de avond en indien nodig 's nachts. Willen de instellingen die dit kunnen zich melden? Oh ja, het moet wel voor een tarief dat 25% lager ligt dan nu, want anders bezuinigen we niets.

 • no-profile-image

  Helga Dulfer

  Binnen 2 jaar moeten de thuiszorginstellingen zorg op maat gaan leveren aan zo'n 126.000 clienten meer. Zorg, niet alleen op afspraak, maar ook op afroep, want dat hebben ze nu ook zo geregeld met hun zorgverleners. Ook 's morgens, vroeg, 's avonds laat en indien nodig 's nachts. Willen de instellingen die dit kunnen zich melden? en oh, ja, het moet wel voor een tarief dat 25% lager ligt dan nu, want anders bezuinigen we niets.

 • no-profile-image

  Mark Janssen

  geachte heer Bassant, u zet de toon in de eerste zinnen van uw blog. Kunt u mij feitelijk aangeven hoeveel instellingen na 17.00 uur de telefoon niet meer opnemen? Alvast bedankt.

 • no-profile-image

  tjark reininga

  maar annemiek: het enige liberale aan dit kabinet is de nadruk op het verlagen van de belastingen. verder wordt ook dit kabinet gedomineerd door CDA-betutteling en PVV-oogkleppen.

 • no-profile-image

  Annemiek

  Ook ik maak me grote zorgen over de toekomstbestendigheid van dit besluit. Het PGB als zondebok nemen voor de groeiende kosten van de AWBZ is een wrange verdraaiing van de feiten. Want had de politiek het maar gedaan, de AWBZ en PGB subsidieregeling tot communicerende vaten maken, dan had substitutie kunnen gebeuren en had het instrument meer dan een horzelfunctie kunnen hebben. In de verkiezingstijd leek de VVD klaar voor het zetten van die volgende stap. Dat nu juist dit liberale kabinet het door de eigen partij geinitieerde en gekoesterde eigen regie instrument voor burgers laat vallen, is een zwart scenario.

 • no-profile-image

  frits

  Eric, het is wellicht nog cynischer. De kosten van de 12.000 PVV werkers komen vrijwel precies overeen met de opbrengsten van de PGB-korting...

 • no-profile-image

  Rob

  Wat een dodelijke blog voor de staatsecretaris. De afgelopen maanden vroeg ik mij af hoe ijdel je moet zijn om gelukkig te worden als staatssecretaris met een opdracht om dit harteloze (en ondoelmatige) beleid uit te voeren. Natuurlijk kunnen we de staatsseceratis eufemistisch moedig noemen (moed is politieke doodzonde nr 1), maar ik denk dat we het beestje beter bij zijn naam kunnen noemen: de staatssecretaris is volgens mij naïef. Ze was vereerd toen ze de functie kreeg, had vertrouwen in haar toekomstige bazen zoals een goed gelovige vrouw dat betaamd, vervolgens krijgt ze vanuit haar werkkring de hele dag complimenten (vanwege haar positie) waardoor ze de werkelijkheid niet meer ziet. Daarnaast heeft ze vanwege haar achtergrond weinig kaas gegeten van het politieke spel en al helemaal niet van economische argumenten. Door al deze factoren samen is een speelbal geworden van alle spelers om haar heen. En dan zijn ongelukken en zelfs rampen, zoals het PGB-beleid, niet ver weg.

Of registreer u om te kunnen reageren.