Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zo werken wij aan verbetering

Bestuurders van zorgorganisaties moeten het in de politiek en media geregeld ontgelden. Of het nu gaat om incidenten in de bedrijfsvoering of de zorgverlening; zorgbestuurders hebben wat uit te leggen. Dat is ook logisch.
Zo werken wij aan verbetering

Zorgbestuurders hebben de verantwoordelijkheid om de zorgverlening zodanig te organiseren dat het leidt tot verantwoorde zorg (Kwaliteitswet zorginstellingen). Hierop wordt toegezien door de interne toezichthouder en verschillende externe toezichthouders. Als gevolg van incidenten is dat toezicht de laatste jaren behoorlijk aangescherpt. Desondanks blijft bij veel mensen, onder wie Kamerleden, de indruk bestaan dat de kwaliteit van bestuur te wensen overlaat en dat de verantwoording onvoldoende geregeld is.

Resultaatsnorm

Om die reden is er nu het voornemen voor een wet goed bestuur in de zorg. In deze wet moet een resultaatsnorm voor goed bestuur worden gesteld. De resultaatsnorm is in de brief van de minister en staatssecretaris van 19 september 2013 als volgt geformuleerd: 'De zorgaanbieder richt zijn bestuurs- en toezichtstructuur zodanig in dat hij in staat is tot het verlenen van goede en veilige zorg, daarover regelmatig verantwoording aflegt jegens belanghebbenden en het toezicht daarop naar behoren kan worden uitgevoerd.' Wil deze resultaatsnorm daadwerkelijk bijdragen aan goed bestuur, zo wordt er in één adem bij vermeld, dan is wel een cultuurverandering nodig. En cultuur is nu eenmaal moeilijk bij wet te regelen.

Cultuurverandering

Uit het denken over kwaliteit en veiligheid in de zorg weten we dat de realisatie van een cultuurverandering alles te maken heeft met het scheppen van duidelijkheid over hoe er gewerkt wordt. U kent de slogan wel: 'Wij werken hier veilig of wij werken hier niet!' Deze slogan geldt natuurlijk net zo goed voor bestuurders als voor professionals. Bestuurders kunnen daar echter alleen op aangesproken worden indien zij duidelijk maken hoe zij werken aan goed bestuur en hoe zij werken aan verbetering daarvan. Dat hoe is precies datgene wat ontbreekt in de resultaatsnorm. Zoals minister en staatssecretaris schrijven: 'We stellen eisen aan wat het resultaat is dat zij moeten bereiken, niet hoe zij dat moeten doen.' Dáár gaan bestuurders zelf over.

Heldere inspanningen

Laat bestuurders daarom in beleidsplannen en op websites niet alleen duidelijk maken welke normen er gelden, maar ook hoe zij daaraan werken en hoe zij daarop aangesproken kunnen worden. Voor bestuurders is het belang om dit te doen groot, want zolang hun inspanningen niet helder zijn is de kans groot dat die als ondermaats blijven worden beoordeeld. Door openlijker te laten zien wat hun inspanningen zijn, ontstaat ook meer vertrouwen in de buitenwereld. De kans op draconische wet- en regelgeving wordt dan kleiner.

Wilma van der Scheer,

directeur Erasmus CMDz

Wilma van der Scheer

Directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur
Bekijk profiel

2 reacties

 • Esther Nieuwenhuizen

  Reactie bevestigt precies de strekking van het artikel; nu van belang dat bestuurders kunnen aantonen waarmee men bezig is waartoe.
  En hoe (op welke wijze) burger en samenleving hiermee gediend wordt (meerwaarde).
  In alle bescheidenheid wijzen wij zowel zorgbestuurders als toezichthouders en stakeholders op het Improvement Model dat als onafhankelijk en neutraal instrument gereed is om te dienen voor een algemeen en nationaal referentiekader dat alle wet- en regelgeving maar ook branchespecifieke richtlijnen op een samenhangende wijze heeft verweven in zeven onderdelen; beginnend bij de klantpositie (input en troughput) en eindigend bij maatschappelijke verantwoording nieuwe stijl (output en outcome); integraal zicht op voortgang, effect, resultaat, veiligheid van de zorg in relatie tot bedrijfscontinuïteit (ook financieel en juridisch).

  In dit voorjaar spant Stichting Beheer Improvement Model zich maximaal in om dit idee te lanceren en mogelijk landelijk handen en voeten te geven met betrokken zorgondernemers en stakeholders.

 • Maarten1

  Alle bestuurders weten dit. Een groot deel is hier ook mee bezig. Het is de vraag waarom sommigen het nog niet doen.

Of registreer u om te kunnen reageren.