Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Schippers: ‘Kwaliteitsinstituut moet doorbijten’

Minister Edith Schippers van VWS is niet tevreden over het Kwaliteitsinstituut. Ze neemt de regie over bij het transparant maken van dertig aandoeningen. Dat heeft de minister gisteren gezegd in de Tweede Kamer.
Schippers_VWS.jpeg

Het Kwaliteitsinstituut, formeel opgericht in 2014, is een relatief jonge speler. Dat het instituut de eerst jaren heeft gebruikt om goede relaties op te bouwen met veldpartijen, dat kan Schippers zich goed voorstellen. Maar nu verwacht de minister meer. ‘Het Kwaliteitsinstituut moet meer de regie nemen en doorbijten als het nodig is’, zei Schippers in het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 13 januari over het terugdringen van de regeldruk in de curatieve zorg.

Schippers duldt geen vertraging op transparantie-agenda
Schippers neemt de regie over van het Kwaliteitsinstituut bij het openbaar maken van de kwaliteit van zorg van dertig aandoeningen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen had haar gevraagd het wat kalmer aan te doen, omdat de registratielast de ziekenhuizen boven het hoofd dreigt te groeien. Maar Schippers duldt geen enkele vertraging bij haar transparantieagenda. Ze vindt dat patiënten snel moeten kunnen beschikken over toegankelijke en simpele kwaliteitsinformatie over de dertig belangrijkste aandoeningen. ‘Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om dit te vertragen. Het versterken van de positie van patiënten heeft absolute prioriteit.’

Geen extra geld voor DICA
Schippers verbaast zich erover dat succesvolle initiatieven in de cure voor het meten en verbeteren van zorg niet massaal navolging krijgen. De kwaliteitsregistraties van DICA en Meetbaar Beter tonen aan dat ze de zorg beter en goedkoper maken. Toch doet niet iedereen mee. De minister vindt het niet haar taak om deelname verplicht te stellen. Dat moet de sector zelf regelen. Ze is ook niet bereid om de financiering van DICA deels over te nemen, zei ze in antwoord op vragen van VVD-Kamerlid Leendert de Lange en PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester. Het voortbestaan van DICA staat onder druk, omdat ziekenhuizen de kwaliteitsregistraties te duur vinden om uit eigen middelen te betalen. Maar volgens Schippers krijgen ziekenhuizen via hun dbc’s gewoon geld voor dit soort zaken. ‘Als ik zeg dat ik wel bijspring als ze er niet uitkomen, wat denkt u dat de uitkomst van hun overleg zal zijn?’, hield Schippers de Kamerleden voor. ‘De sector moet er zelf uitkomen.’

Ervaren registratielast
Met het terugdringen van de administratieve lasten in de cure is iets vreemd aan de hand. Het gaat de goede kant op volgens de officiële meetmethode die ook andere ministeries hanteren. De administratieve lastendruk is met 220 miljoen euro afgenomen. Toch is de ervaring van zorgprofessionals op de werkvloer anders, merkte SGP-Kamerlid Kees van der Staaij op. ‘Er is een kloof tussen de talloze goede initiatieven van de minister en de beleving van zorgprofessionals. Dokters en verpleegkundigen geven nog steeds signalen af dat hun werkplezier wordt vergald door de regeldruk.’

Registreren aan de bron
Schippers herkent de ervaring van Van der Staaij van haar eigen werkbezoeken. Een gunstige uitzondering vormen volgens haar de huisartsen. Dat komt doordat de huisartsen zelf, en niet alleen hun koepels, mee hebben gedaan aan een traject om zinloze regels en formulieren te schrappen. Zes andere sectoren in de eerste lijn volgen het voorbeeld van de huisartsen. Als het aan de minister ligt, gaan de ziekenhuizen en de ggz hetzelfde doen. Het zal daar alleen wat ingewikkelder zijn, omdat alle medisch specialismen en hun wetenschappelijke verenigingen mee moeten doen. De echte oplossing voor het terugdringen van de administratieve lastendruk moet komen van het traject ‘Registreren aan de bron’, waarvoor de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) jaarlijks subsidie krijgt. Als alle partijen in de zorg een basisset aan gegevens op een standaardwijze in hun softwareprogramma’s opnemen, kan een groot deel van de kwaliteitsregistraties worden geautomatiseerd en kan iedereen makkelijker informatie uitwisselen. Maar dat is een ingewikkelde weg vol obstakels. Dat gaat nog jaren duren, aldus Schippers.

Of registreer u om te kunnen reageren.