Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Tien programmapunten voor betere ziekenhuiszorg

Uniforme bijsluiters bij operaties, chemokuren en radiotherapeutische interventies: de eerste van tien programmapunten voor betere ziekenhuiszorg.
Guus-Schrijvers300.jpg

Ziekenhuizen brengen tegenwoordig folders uit voor patiënten om zich voor te bereiden op een grote interventie. Onderzoek naar folders over bestralingen (radium-223-behandeling) leert dat de kwaliteit van die folders beter kan. Slechts één folder benoemde dat deze behandeling palliatief van aard is en niet leidt tot genezing. Tal van folders beloofden pijnstilling, hoewel hiervoor geen wetenschappelijk bewijs bestaat. Verder waren er belangrijke verschillen in het signaleren van bijwerkingen, het staken van medicatie en de leefregels na de bestraling. Al met al haalden de folders niet de kwaliteit van de bijsluiters bij geneesmiddelen die wel precieze informatie bevatten over effectiviteit, bijwerkingen en de kans op calamiteiten. Om deze reden pleit ondergetekende ervoor dat zorgparagrafen van verkiezingsprogramma’s  de zinsnede bevatten: er komen uniforme bijsluiters bij operaties, chemokuren en radiotherapeutische interventies. Dit is een nieuw punt in mijn serie columns met tips aan politieke partijen. Die schrijven deze maanden programma’s voor de verkiezingen. De eerste column ging over huisartsen en de eerste lijn. Dit stuk gaat over medisch specialisten en ziekenhuizen. Naast bovengenoemde punt geef  ik hieronder nog  negen andere tips. Ik doe dat zonder toelichting: deze punten komen in Zorgvisie vaker aan de orde.

  1. Ziekenhuizen, medisch specialistische bedrijven en zorgverzekeraars sluiten overeenkomsten voor de lange termijn. Hierdoor wordt het jaarlijkse onderhandelen minder belangrijk.
  2. De dbc/dot-bekostiging blijft bestaan voor electieve ingrepen. Voor chronische aandoeningen komen keten-dbc’s. Spoedeisende zorg wordt betaald op basis van kenmerken van de populatie van het verzorgingsgebied. Hierdoor  stimuleren financiële prikkels de na te streven continuïteit en beschikbaarheid van zorg.
  3. Een eerste stap wordt gezet om specialisten in dienstverband te brengen bij de ziekenhuizen en te laten vallen onder de Wet normering topinkomens.
  4. Medisch-specialistische bedrijven krijgen het recht een of meer bestuursleden te benoemen in het ziekenhuisbestuur.
  5. Arbeidstijdverkorting van medisch specialisten wordt gefaciliteerd met experimenten. Te denken is aan de invoering van drie in plaats van twee diensten per dag zoals bij verpleegkundigen.  
  6. Ziekenhuizen worden financieel geprikkeld om hun digitalisering met kracht voort te zetten zoals gebeurt in de Verenigde Staten dankzij het programma Meaningfull Use.
  7. Zorgverzekeraars en inspectie uniformeren de gegevensuitvraag over de kwaliteit en verrichtingen  van ziekenhuizen. 
  8. Vele ziekenhuizen gebruiken de Net Promotor Score als eenvoudig instrument om ervaringen van hun patiënten te meten. Zij maken deze score voortaan openbaar.  
  9. Er komen per ziekenhuisdivisie aparte cliëntenraden met leden benoemd uit de kring van de patiëntendoelgroep van die divisie.

Tot zover mijn suggesties voor die zorgparagrafen. Bent u het met mij (on)eens? Wilt u punten toevoegen of nuanceren? Reageer dan hier

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom
Bekijk profiel

Of registreer u om te kunnen reageren.