Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Concentratie prostaatkankerzorg niet voor alle patiënten een verbetering

Wim van der Meeren van CZ pleitte op Zorgvisie.nl voor concentratie van behandeling van prostaatkanker in twee tot drie klinieken in Nederland. Dit naar aanleiding van de uitstekende resultaten van de Martini Klinik in Hamburg. Goed dat hij zich hard maakt voor de beste prostaatkankerzorg. Maar hij realiseert zich blijkbaar niet dat het uitsluitend de resultaten betreft van de radicale prostatectomieën, waarbij de prostaat in zijn geheel verwijderd wordt.
Bart Wijsman

In Nederland worden elk jaar ongeveer 10.000 mannen geconfronteerd met de diagnose prostaatkanker. Ongeveer 22 procent wordt behandeld met een radicale prostatectomie. Dat betekent dat 78 procent een andere behandeling krijgt. Van der Meeren heeft het dus maar over een klein onderdeel van de prostaatkankerzorg: een operatie. De concentratie die hij voor ogen heeft, betekent helemaal geen verbetering van de totale prostaatkankerzorg.

PROZIB-traject
De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) voelt zich verantwoordelijk voor het optimaliseren van het hele zorgpad betreffende diagnostiek en behandeling van prostaatkanker. Zij doet dat samen met andere partijen, waaronder de verzekeraars, door up-to-date richtlijnen op te stellen, opleidingen en nascholingen te organiseren, keuzehulpen te ontwikkelen, wetenschappelijk onderzoek te bevorderen en behandelresultaten te registreren. Die registraties zijn nu volop in gang in het Prostaatkanker Zorg in Beeld-(PROZIB-)traject. In samenwerking met IKNL, andere wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties worden de behandelresultaten van alle patiënten met prostaatkanker in alle ziekenhuizen in Nederland in kaart gebracht. Klinische gegevens worden vastgelegd, maar ook het perspectief van patiënten via de PROMS (Patient Related Outcome Maesurements). Het doel is verschillen en best practices vast te stellen. In Nederland is al een initiatief gaande waarbij zes ziekenhuizen, de Santeon-groep, resultaten van de door hen geleverde prostaatkankerzorg vergelijken om de zorg te optimaliseren.

Comprehensive Cancer Units
De NVU is partner in het overleg over optimale organisatie van zorg. Zij heeft normen vastgesteld die in een ziekenhuis aanwezig moeten zijn om verantwoorde zorg voor prostaatkanker te kunnen leveren. Complexe onderdelen van de prostaatkankerzorg, zoals de radicale prostatectomie, concentreren in een aantal centra kan absoluut voordelen hebben en mogelijk tot verbetering van de resultaten van die ingreep leiden. Deze concentratie van zorg zou daarentegen wel eens een verslechtering kunnen betekenen van andere aspecten van zorg die het beste lokaal, dicht bij de patiënt, aangeboden kunnen worden. De NVU ziet grote voordelen in de huidige vorming van Comprehensive Cancer Units, waarbij in een regio afspraken worden gemaakt om de gehele zorg rondom kanker te optimaliseren, inclusief de radicale prostatectomie. Het PROZIB-traject staat voor optimale zorg in Nederland. Op deze manier kunnen ook de resultaten rondom de radicale prostatectomie op hetzelfde niveau komen als in de Martini Klinik.

Optimaliseren
De NVU constateert dat er belangrijke stappen worden gezet voor het optimaliseren van de prostaatkankerzorg, in overleg met partijen zoals patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars. Wij als professionals zijn hier verantwoordelijk voor en hebben ook het beste zicht op hoe dat moet. Aan de verzekeraars de taak om hierop in te kopen. We begrijpen het enthousiasme van Van der Meeren, maar zijn jumping to conclusions laat zien dat hij geen goed zicht heeft op alle aspecten die meespelen bij kwaliteit van zorg.

Bart Wijsman, uroloog en voorzitter van de NVU

Bart Wijsman

2 reacties

 • Marcel Boonen

  Marcel Boonen,
  Beste Bart Wijsman,

  Ik word oprecht enthousiast wanneer wij in Nederland stappen willen zetten in het verbeteren van de zorg. Daarvoor mijn complimenten. Jammer dat u alles uitlegt over de Nederlandse initiatieven en daar de Martinikliniek als afzetpunt voor gebruikt. De Martinikliniek is in heel wat meer dingen goed dan enkel de radicale prostatectomie. Vanuit een eigen kracht en filosofie hebben zij de patiënt volledig in het middelpunt gezet van de zorg. Ik hoop dat uw bericht en deze reactie een beweging op gang brengt die ervoor zorgt dat niet enkel de zorgprofessional gaat bedenken wat goede initiatieven zijn voor betere zorg. Ik gun u ook de patiënten die u daarbij gaan helpen.

 • Wim van der Meeren

  Beste Bart Wijsman,
  Ik heb in een interview met Zorgverzekeraars Nederland aangegeven het debat te willen aangaan over de zorg bij prostaatkanker. Natuurlijk ben ik voorstander van vooral goed kijken samen met de patiënt wat wenselijk en wijsheid is. Maar als het dan tóch komt tot een radicale prostatectomie, dan maar liever zo min mogelijk kans op nare complicaties als incontinentie en impotentie. Volgens mij zitten we dus behoorlijk op een lijn. We verschillen wel van visie over de rol van de zorgverzekeraar in deze. U schrijft dat alleen de professional in het veld gaat over de kwaliteit en de zorgverzekeraar louter de rol heeft om in te kopen. Ik ben van mening dat CZ hier een belangrijke rol te spelen heeft om wat druk op de ketel te zetten. Het kan allemaal best wat sneller.
  Rond de zomer komen wij met een concreet voorstel, dat dan ook met aanbieders en patiënten is besproken.
  Ik ben benieuwd wat u daar van gaat vinden.

Of registreer u om te kunnen reageren.