Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgen in Kamer over strengere toegang tot Wlz

Lichamelijk gehandicapten en kinderen met complexe problematiek krijgen nauwelijks meer toegang de Wet langdurige zorg (Wlz). Ouderen krijgen minder zorg geïndiceerd. Tweede-Kamerleden maken zich zorgen.
TweedeKamer_ANP-1000_20900742-450.jpg
Foto: ANP

Zorgvisie polste de Kamerleden na eerdere berichtgeving over de strengere toelating tot de Wlz.

Linda Voortman, Groen Links:
‘Met de decentralisaties van zorg naar gemeentes zijn al veel lichtere vormen van zorg naar de Wmo gegaan. Het baart GroenLinks zorgen als de toegang van mensen tot de Wet langdurige zorg moeilijker geworden is en vaker lichtere zorgzwaartepakketten worden toegekend. Dat de wet gewijzigd is, betekent niet dat de zorgvraag van mensen verandert. Wat GroenLinks betreft moet in de Wet langdurige zorg de zorgvraag van mensen centraal staan en niet de cijfers en budgetten. De hervormingen in de zorg zouden leiden tot meer maatwerk en mensen zouden minder last krijgen van schotten tussen verschillende zorgwetten. Maar helaas blijkt steeds dat dit wel het geval is. Dat mensen van kastje naar de muur gaan en dat er mede door de haast waarmee de hervormingen zijn doorgevoerd bepaalde groepen tussen wal en schip dreigen te komen. GroenLinks stemde tegen de Wlz omdat we grote zorgen over de toegankelijkheid van de wet. Helaas blijkt nu dat deze zorgen zeer gegrond waren.’

Mona Keijzer, CDA:
‘Samen met Renske Leijten heb ik er voor gepleit - via een motie - het ‘kunnen drukken op een alarmknop’-criterium niet te gebruiken. De Staatssecretaris gaf aan dat dat ook niet de bedoeling is, terwijl er een afwijzende beschikking lag waar dit in stond!’
De meervoudig, ernstig gehandicapte kindjes is echt helemaal verdrietig. Er is nog ontwikkeling wordt dan gezegd..... Wij hebben daar schriftelijke vragen over gesteld. Als het echt zo is, dat ze niet de Wlz inkomen, dan stel ik mij zo voor dat er tegen ouders gezegd wordt dat het kindje niet in de Wlz hoort want er is nog ontwikkeling mogelijk en u wilt toch nog niet opgeven.... Tijdens de behandeling van de Wlz ben ik hier al op ingegaan. Doordat ze niet in de Wlz komen, vallen ze dus nu onder de Zvw en de gemeenten. Terwijl dit de hele dure klantjes zijn. Gemeenten schrikken zich een hoedje.’

Renske Leijten, SP:
‘Ik ben woest over de nieuwe indicatieregels. Niemand had bevroed dat regie voeren voldoende is om niet in een instelling te komen. Wat is echt niet in lijn wat de kamer wist en is voorgehouden. Ik vind dat de staatssecretaris dit moet wijzigen.
Kinderen zorg onthouden is een doodzonde wat mij betreft. Of het nu levenslang of niet is, doet niet ter zake. Ze moeten goede en afdoende zorg krijgen. punt. Wat mij betreft liever tijdelijk in de Wlz dan onterecht niet. Verantwoording mag niet belangrijker zijn dan belang van het kind.
Van Rijns beleid is werkelijk een soort reis naar Lourdes, sterker nog iedereen wordt beter zónder die reis. Het is belachelijk wat er gebeurt. Mensen, jong, oud, man, vrouw moeten de zorg krijgen dat nodig is. Dat stellen professionals vast. Je vraagt je echt af welk politiek uitvoeringsinstituut CIZ is geworden. Niets meer te maken met onafhankelijke indicatie, dit is politiek gestuurde afwijzing geworden.’

Vera Bergkamp, D66:
‘Ik herken helaas de signalen. We hebben als Kamer dit in een pittig algemeen overleg eerder gesignaleerd en ik merk dat de problemen als gevolg van een te strenge toegang er nog steeds zijn. Ik wil dit dan ook in een algemeen overleg wederom inbrengen.’

Of registreer u om te kunnen reageren.