Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Ben van Gent: ‘Publicatie IGZ-lijst is geen issue bij ons’

Florence staat op de IGZ-lijst van elf verpleeghuizen die onvoldoende presteren, maar heeft zich volgens de IGZ in korte tijd sterk verbeterd. Bestuurder Ben van Gent van Florence laat zich niet afleiden door de negatieve publiciteit rond de lijst. Hij is sinds eind 2015 al intensief bezig met een verbetertraject bij Florence.
BenvanGent_450.jpg
Ben van Gent: 'Ik wil van de mensen op de werkvloer horen wat er speelt.'

Een organisatie belandt niet zo maar op de lijst van de IGZ. Wat is er aan de hand?
‘We hebben achttien locaties en we krijgen elk jaar bezoek van de IGZ. Het was ons eind 2015 zelf opgevallen dat steeds dezelfde zaken terugkeerden. Het waren steeds dezelfde verbeterpunten die terugkeerden. De dossiers waren niet voldoende op orde, de personeelsbezetting was niet voldoende en de betrokkenheid van de specialist ouderengeneeskunde was voor verbetering vatbaar. We toonden als organisatie onvoldoende lerend vermogen: we leerden niet genoeg van onze fouten. Daarop hebben we een plan van aanpak opgesteld en in februari besproken met de IGZ. De inspecteurs hebben in mei en juni vijf huizen onverwacht bezocht. Vier daarvan waren nu goed. Alleen bij woonzorgcentrum Houthagen ging er tijdens de inspectie wat mis met de oproep van personeel. De techniek haperde, waardoor medewerkers te laat reageerden. De rapporten zijn definitief en kunnen elk moment worden gepubliceerd. De IGZ was onder de indruk van de verbeteringen die we in korte tijd hebben laten zien en vroeg of we daarmee in de publiciteit wilden treden, maar dat vond ik toen niet gepast.’

Waarom niet?
‘Ik vind dat de kwaliteit van zorg altijd voldoende moet zijn. Het was bij ons een tijdje op enkele plekken niet zo en dat is niet iets om trots op te zijn.’

De IGZ zegt dat Florence in korte tijd heeft verbeterd. Dat lukte in het verleden niet. Waarom nu wel?
‘Ik ben met alle teams in Florence gaan praten. Ik wilde van de mensen op de werkvloer zelf horen wat er speelt en wat wij als bestuur voor hen kunnen betekenen om hun werk goed te doen. Ik weet van de hoed en de rand.’

Wat zeggen de mensen op de werkvloer?
‘Een van de grootste problemen is dat woonzorgcentra in een korte tijd te maken hebben gekregen met bewoners die een veel complexere zorgvraag hebben. Dat komt door het schrappen van de lagere zorgzwaartepakketten. Tot voor kort hadden de woonzorgcentra nog redelijk zelfstandige bewoners. Nu zijn het ouderen met een veel zwaardere zorgbehoefte. Die moet je dus anders verzorgen. We kunnen hier in de Randstad niet een blik met hoogopgeleide verpleegkundigen opentrekken. We hebben honderd vacatures open staan, vooral voor hoogopgeleid personeel. We hebben veel geïnvesteerd in het bijscholen van bestaand personeel, maar dat heeft zijn grenzen. De gaten vullen we met uitzendkrachten, maar dat is niet ideaal. Het liefst werken we met vaste medewerkers.’

Was het bezoek aan de werkvloer een eenmalige actie?
‘Nee, ik spreek alle teams eens per kwartaal. Ik wil in direct contact staan met de  verzorgenden, verpleegkundigen en artsen. We doen het nu met veel minder managers dan enkele jaren geleden. Op ruim 4000 medewerkers hebben we nog maar twintig managers. Dat is wel het minimum.’

Wat vindt u van de naming and shaming van de IGZ-lijst?
‘De IGZ heeft nooit over een lijst van slechte huizen gesproken. Dat heeft de staatssecretaris gedaan. Het personeel voelde zich daardoor geschoffeerd, omdat ten onrechte het beeld is ontstaan dat bewoners direct gevaar liepen. Dat is nooit het geval geweest. De communicatie over die lijst was een enorme fout. Dat had nooit zo mogen gebeuren. De negatieve pers maakt het voor ons nog moeilijker om personeel te werven, terwijl het een prachtig vak is om te zorgen voor ouderen.’

Ambtenaren van het ministerie van VWS bezoeken nu alle elf verpleeghuizen. Zijn ze al langs geweest?
‘Daar hebben we geen behoefte aan. De IGZ-lijst is voor ons een non-issue. Daar tijd aan besteden werkt alleen maar demotiverend. Het leidt ons af van de verbeteringen waar we mee bezig zijn. De staatssecretaris is wel welkom bij ons. Het is niet toevallig dat er veel grote organisaties op de IGZ-lijst staan die werken in drie sectoren: de Wmo, de wijkverpleging en de Wlz. Door de transitie hebben die op drie fronten te kampen gekregen met fikse bezuinigingen en een verzwaring van de zorgvraag. Als je door kabinetsbeleid in de problemen komt, heeft het geen pas om als staatssecretaris te roepen dat die organisaties het zo slecht doen.’

Hoe nu verder?
‘Een zesje is niet voldoende voor ons. We gaan voor de acht. Dat is mijn missie sinds ik in 2011 begon bij Florence. Als het nodig is, zal ik daarvoor nog harder ingrijpen. Een tien is niet haalbaar in deze sector. We werken met heel kwetsbare mensen. Dat er af en toe iets misgaat bij mensen die zo breekbaar zijn, dat is inherent aan ons vak. We proberen zo veel mogelijk risico’s uit te sluiten.’

Dossier ouderenzorg
In het dossier ouderenzorg draait het om langer thuis wonen, verpleeghuizen en gezond blijven. Lees meer.

 

Of registreer u om te kunnen reageren.