Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Dertien procent minder kosten na reductie praktijkvariatie

De Amerikaanse zorgketen Intermountain Healthcare heeft in vier jaar de kosten met 13 procent gereduceerd door zwaar in te zetten op het terugdringen van praktijkvariatie. James Brent: ‘Duizenden mensen blijven leven die anders waren overleden.’
Intermountain.jpg
President Obama roemt Intermountain als voorbeeld hoe zorgorganisaties de kwaliteit van zorg kunnen vergroten en tegelijkertijd de kosten verlagen.

James Brent, hoofd kwaliteit van Intermountain Healthcare in Utah, is al heel lang bezig met praktijkvariatie. De wereldberoemde onderzoeken van Jack Weinberg, die grote praktijkvariatie onthulde op landelijk niveau, zette hem in de jaren zeventig ertoe aan de praktijkvariatie binnen zijn eigen zorgorganisatie onder de loep te nemen. 'Vroeger was excellente zorg gebaseerd op reputatie', vertelt Brent op een lezing op het internationale congres van de IHI in Göteberg. 'De zorg die ik leverde was uitstekend, omdat ik bekendstond als expert. Maar dat is lang geleden, voor de tijd van onderzoek naar medische uitkomsten. Die onderzoeken zijn voor medisch specialisten soms pijnlijk onthullend.’

Intermountain Healthcare is een non-profitorganisatie die bestaat uit 22 ziekenhuizen met samen ruim 2100 bedden, poliklinieken, woonzorgcentra en thuiszorg. Er werken meer dan 30.000 medewerkers, onder wie circa 800 artsen. In haar werkgebied, in Utah en het zuidoosten van Idaho, bedient de organisatie circa 2 miljoen patiënten.

Grote verschillen tussen chirurgen
Brent ontdekte dat er tussen chirurgen grote verschillen in uitkomsten waren. Hij onderzocht bijvoorbeeld hoe lang chirurgen over een prostaatoperatie deden en hoeveel weefsel ze verwijderden. Qua tijd zat er een factor drie tussen de snelste en de langzaamste, qua weefselverwijdering een factor twee. 'Op basis van deze informatie viel onmogelijk te bepalen wie de goede en de slechte artsen waren. Het enige dat ik de chirurgen kon voorhouden was dat ze enorme verschillen vertoonden in hun manier van werken. Hoe kan dat? Ik wilde dat ze met elkaar gingen praten over welke werkwijze de beste was.'

Verspilling en vermijdbare fouten
Praktijkvariatie biedt volgens Brent enorme mogelijkheden om de zorg te verbeteren. 'Als de praktijkvariatie heel groot is, kan het onmogelijk betekenen dat alle geleverde zorg goed is. Het betekent onvermijdelijk dat er ook slechte zorg wordt geleverd. Sterker nog, wij hebben vastgesteld dat er veel vermijdbare fouten worden gemaakt. Wij zijn gewoon nog niet goed genoeg om te weten welke zorg effectief is. In veel werkprocessen zitten overbodige handelingen, verspilling, die niet bijdragen aan een betere uitkomst.'

Norm voor goede zorg
Om verschillen in uitkomsten terug te dringen, moet er een norm worden gesteld. ‘Je moet een standaard hebben voor wat goede zorg is. Daarmee kun je de afwijkingen vergelijken.’ Maar Brent is wel voorzichtig met richtlijnen voor goede zorg. ‘Voor maar 15 tot 25 procent van de zorg is er hard wetenschappelijk bewijs voor de richtlijn.’

Richtlijnen aanpassen aan praktijk
Brent heeft geen blind vertrouwen in richtlijnen die medisch experts aan de onderhandelingstafel opstellen. 'De praktijk is altijd anders. Je moet richtlijnen altijd toetsen aan de praktijk en aanpassen, dan pas krijgen ze waarde. Onze artsen geven ook feedback op de richtlijn. Dat leidt per richtlijn tot gemiddeld 195 aanpassingen per jaar.'

Naleving via ICT
Intermountain Healthcare maakt het de artsen makkelijk om richtlijnen na te leven. De richtlijnen zijn via ICT helemaal geïntegreerd in hun werk. Artsen krijgen via een beslisboom steeds de beste behandeling op het beeldscherm. Ze mogen daar gemotiveerd vanaf wijken. ‘Geen enkele patiënt is hetzelfde. Ik heb nog nooit een richtlijn meegemaakt die helemaal op één patiënt past.’

Obamo roemt Intermountain Healthcare
Intermountain Healthcare heeft met dit systeem van permanente kwaliteitsverbetering indrukwekkende resultaten behaald. Het behoort tot de absolute top in de Verenigde Staten. President Obama roemt Intermountain als voorbeeld hoe zorgorganisaties de kwaliteit van zorg kunnen vergroten en tegelijkertijd de kosten verlagen. Opvallend is dat de grootste vooruitgang is geboekt op terreinen waarin ze al uitblonken. Het sterftecijfer voor bijvoorbeeld bloedvergiftiging was met 20,2 procent in 2012 al het laagste in Amerika. Nu is dat verder gereduceerd tot 8 procent. Over de hele linie heeft de inzet de afgelopen vier jaar een besparing opgeleverd van 13 procent op de totale kosten. ‘En nog belangrijker, mensen die vroeger overleden aan aandoeningen, blijven nu leven. We redden zo jaarlijks 2000 levens.’

 

Congres Patiëntveiligheid
Hoe weet u of de zorg in uw ziekenhuis veilig is? Welke afspraken heeft u gemaakt met het Medisch Specialistisch Bedrijf over het borgen en permanent verbeteren van de patiëntveiligheid? Patiëntveiligheid borgen begint met het begrijpen van de werkprocessen en het  ontstaan van  variaties in uitkomsten. Hoe kunt u praktijkvariatie verminderen? Hoe kunt u sturen op permanente verbetering?
Zorgvisie en Uitgeverij Tijdstroom organiseren naar aanleiding van het nieuw te verschijnen Handboek Patiëntveiligheid het gelijknamige Executive Seminar op 8 november 2016.

Of registreer u om te kunnen reageren.