Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgverleners ouderenzorg minder tevreden

De tevredenheid van medewerkers in de ouderenzorg is licht gedaald van 7,5 naar 7,2. Ondanks de toegenomen werkdruk blijven ze onverminderd bevlogen over hun werk. Dat beeld komt naar voren in de MedewerkersMonitor 2016 van brancheorganisatie ActiZ.
Ouderen_personeel_Fotolia_450.jpg
Foto: Fotolia

De daling van de werkbeleving is de eerste sinds jaren. ActiZ wijt de achteruitgang aan de hervormingen in de ouderenzorg, de zwaardere zorgvraag van ouderen, de regeldruk en de toegenomen werkdruk door de lagere tarieven. De daling geldt niet alleen voor hoogopgeleiden, maar ook voor laagopgeleiden. Daarnaast raden minder medewerkers in de verpleeghuizen en de thuiszorg hun werkgever aan bij familie en bekenden. Ondanks de toegenomen werkdruk blijven ze onverminderd bevlogen over hun werk. Medewerkers vinden hun werk zinvol, zijn er trots op en hebben plezier in wat ze doen.

Jongeren zoeken andere baan
Zorgwekkend vindt ActiZ de toegenomen bereidheid om van baan te wisselen. Met name jongere medewerkers zijn actief op zoek naar een baan in een andere sector, terwijl de ouderenzorg al kampt met een tekort aan instroom van jongere medewerkers. De jongere medewerkers geven aan dat de zorgorganisatie waar zij werken minder tijd vrij maakt om veranderingen door te voeren. Bovendien hebben medewerkers het gevoel dat zij hun werk niet af kunnen krijgen in de tijd die daarvoor staat.

‘Tarieven ouderenzorg te laag’
‘Als werkgevers in de zorg is het van cruciaal belang dat wij goed voor onze medewerkers zorgen’, zegt Jacqueline Joppe, vice-voorzitter van ActiZ. ‘Niet alleen door oog te hebben voor hun problemen, maar ook door nogmaals de staatssecretaris van VWS, zorgkantoren en zorgverzekeraars op te roepen om te zorgen dat er reële tarieven worden betaald voor de ouderenzorg. Door de lage tarieven die zorgverzekeraars nu betalen, lopen de resultaten bij zorgorganisaties terug en moeten medewerkers nog meer doen binnen de tijd die ze voor cliënten hebben. Daardoor neemt de werkdruk van medewerkers toe. Bovendien kunnen veel zorgorganisaties door te lage tarieven niet of nauwelijks investeren in hun personeel, terwijl dat wel nodig is. Het is tijd voor een keerpunt. Als we willen dat de hardwerkende en passievolle zorgmedewerkers in de ouderenzorg hun werk kunnen blijven doen, dan kunnen zorgverzekeraars niet wegkijken. Help onze medewerkers te helpen zorgen.’

Zorgvraag complexer
Voor 2017 krijgt de ouderenzorg 220 miljoen extra te besteden. ActiZ hoopt dat zorgkantoren en zorgverzekeraars dit extra geld gebruiken om reële tarieven te betalen. ‘De NZa stelt een tarief vast, maar zorgkantoren en zorgverzekeraars gaan daar altijd 6 á 7 procent onder zitten. Hoe kan dat nou?’, laat een woordvoerder weten. Daarnaast heeft VWS de NZa opdracht gegeven om te onderzoeken of de zorgzwaartefinanciering nog wel voldoet. Volgens ActiZ zijn de zzp-tarieven verouderd. Bovendien zijn ze niet aangepast aan de toegenomen complexiteit van de zorgvraag, omdat ouderen langer thuis blijven wonen en daardoor met steeds zwaardere problematiek worden opgenomen.

Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is volop in beweging. Door overheidsbezuinigingen zijn zorgorganisaties geneigd hun HR-beleid anders vorm te geven. In dit dossier verzamelt Zorgvisie nieuws, achtergronden en opinie over arbeidsmarktgerelateerde zaken in de zorg. >> Bekijk het dossier

Of registreer u om te kunnen reageren.