DHS

Bij De Heer Software ligt de focus voor 100% op zorg. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit en het verhogen van de efficiency van de gezondheidszorg in Nederland. Dit doen wij door het ontwikkelen van hoogwaardige en gebruiksvriendelijke software.

Cliëntportaal PlanCare ondersteunt missie Gors
Het wettelijk recht om als cliënt je eigen zorgdossier in te zien, leidt vaak tot de nodige administratieve rompslomp bij zorgorganisaties. Het cliëntportaal van PlanCare ontsluit delen van het elektronisch cliëntendossier via internet, en is daarmee een even eenvoudige als efficiënte oplossing. De Zeeuwse zorgorganisatie Gors startte in oktober met een pilot. Het uitgangspunt dat het cliëntportaal de visie moet ondersteunen, was daarbij leidend. Lees verder

 

 

Eén loket voor vraag en oplossing
Met de toenemende digitalisering in de zorg groeit ook het applicatielandschap. Toch leveren systemen en handige apps niet altijd wat er wordt beloofd. De onderliggende processen zijn vaak applicatie-overstijgend. En dat vergt het nodige aan integratie en samenwerking tussen leveranciers. De Heer Software richtte speciaal voor dit vraagstuk Solutions op. Eén loket voor klanten en partners met vraagstukken in het verlengde van het ECD; én voor oplossingen! Lees verder.

 

De Wmo-id card geeft vertrouwen
Er gaat veel veranderen in de wereld van re-integratie en dagbesteding, vanwege de aanpassingen van de Wmo per 1 januari 2015. Netwerkorganisatie OZO gebruikt daarbij de nieuwe Wmo-id card. ‘Effectiever en goedkoper,’ zegt OZO-directeur René Fontijn. Lees verder.


Meer werkplezier en een hogere productie
Bij RIBW Brabant neemt de productiviteit van de medewerkers toe, evenals het plezier waarmee zij hun werk verrichten. Ook de cliënten en de directie zijn tevreden. Wilt u weten welke mobiele ict-oplossing dat allemaal mogelijk heeft gemaakt? Lees het interview met Richard de Fijter, hoofd cliëntenadministratie en programmamanager informatievoorziening bij RIBW Brabant. 


Onze medewerkers hebben meer tijd voor hun cliënten
In roerige tijden waarin nog niet alles duidelijk is als gevolg van de invoering Wmo en WLZ zijn de juiste business intelligence tools van groot belang om snel en slagvaardig te kunnen handelen. Bovendien werken we efficiënter en kunnen we meer geld besteden aan de daadwerkelijke zorg. Dat zegt Rolf Beerhorst, manager Financiën en Administraties van SWZ in het Brabantse Son en Breugel. Lees verder.