De helden van de m-Health

Het waren woorden die me uit het hart waren gegrepen. ‘De makers van m-Health apps zijn echte helden,’ zei Neelie Kroes, de vertrekkende eurocommissaris die in Brussel verantwoordelijk was voor de Digitale Agenda. ‘Dergelijke toepassingen geven mensen meer controle over hun gezondheid, hun meest waardevolle bezit,’ aldus Neelie Kroes. ‘Hoe meer we kunnen doen om dokters en andere zorgprofessionals te helpen om hun werk te doen, en mensen ondersteunen om fit en gezond te blijven, hoe beter.’ 

Ik ben ervan overtuigd dat dit een grote waarheid is. In de jaren dat ik voor Vodafone bij de zorg ben betrokken, heb ik veel bewondering gekregen voor al die professionals die hun werk met zoveel inzet doen, vaak onder lastige omstandigheden. Lange uren, onregelmatige werktijden, soms lastige patiënten, en daar komen de vergrijzing en de bezuinigingen als grote maatschappelijke ontwikkelingen nog eens bij. Ik geef het je te doen. 

Er is voor al deze zorgverleners echter een hulpmiddel, dat lang nog niet overal voldoende wordt ingezet. Anders dan in andere sectoren, zoals de financiële wereld maar bijvoorbeeld ook de reisbranche, is het gebruik van ICT in de zorg nog onvoldoende doorgedrongen. Overal in de samenleving bestaat behoefte aan slimmer werken, maar om mij heen in de zorginstellingen zie ik nog veel aarzeling. Maakt ICT al die beloften wel waar? Zit ik niet de hele dag achter een beeldscherm, in plaats van dat ik mijn patiënten help? Hoe zit het eigenlijk met de privacy? Kortom, wat heb ik er aan? 

Ik weet, en al mijn collega’s weten het ook, dat ICT de zorg verder kan helpen. Een verpleegster die aan het bed medische gegevens direct kan inzien, een digitale bloeddrukmeter die alle data direct doorstuurt naar de dokter, een elektronisch zorgdossier dat nooit zoek raakt en geen fouten bevat – dat alles maakt de zorg niet alleen efficiënter en goedkoper, maar ook leuker en interessanter om in te werken. Je wilt als zorgprofessional immers dat je werk zoveel mogelijk oplevert, letterlijk en figuurlijk. En met een intelligente en zorgvuldige toepassing van nieuwe digitale technieken is de kans daarop nu eenmaal het grootste. 

De technologie is niet het grootste probleem, dat weten wij als leverancier van al die producten en diensten maar al te goed. Mensen en apparaten met elkaar laten communiceren, dat kunnen we inmiddels wel. De kwestie is vooral hoe gebruikers de nieuwe mogelijkheden waarderen. Zien zij welke voordelen er voor hen zijn weggelegd? Dat zij hun werk sneller kunnen doen, en geen kostbare fouten meer maken, die de gezondheid van hun patiënt en daarmee uiteindelijk ook hun goede naam kunnen schaden? 

We zijn de afgelopen jaren een heel eind op het goede pad geraakt, maar we zijn er nog niet. Er is wat ICT betreft nog een lange weg te gaan, en ik draag daar graag mijn steentje aan bij. Uiteraard, we verdienen ons geld er mee. Natuurlijk. Maar het kan de samenleving ook een stukje beter maken. En dat is mijn werkelijke drijfveer.

Marcel Kool