Het EPD, voor de grote en de kleine zorgaanbieder

Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is de kern van de bedrijfsvoering van elk ziekenhuis en elke andere zorginstelling. Zonder dit EPD, waarin alle informatie over patiënten digitaal is opgeslagen, zou de zorg in Nederland trager, slechter en duurder zijn, daar zijn alle betrokkenen het inmiddels wel over eens. Of je nu arts, verpleegkundige of ziekenhuisdirecteur bent: iedereen ziet er de voordelen van in. ‘Als ik moest kiezen tussen het EPD en de nieuwbouw van mijn ziekenhuis,’ las ik laatst in een interview met een lid van een raad van bestuur, ‘dan koos ik voor het eerste.’ 

Ik hoor dat graag, want zo’n ziekenhuis is, zoals wij dat noemen, ‘Ready Business’. Dat klinkt misschien erg zakelijk als het om de gezondheidszorg gaat, maar ik denk toch dat het slim is om er op die manier tegenaan te kijken. Als je financiën niet op orde zijn, dan kun je in de toekomst namelijk niet langer meer de taak blijven uitvoeren waarom het werkelijk draait: het leveren van goede zorg aan patiënten en cliënten die dat nodig hebben.

Wie krijgt de rekening gepresenteerd?
Want een zorginstelling die de boekhouding verwaarloost, gaat óf failliet óf moet een beroep doen op de publieke middelen – geld dus van ons allemaal. Uiteindelijk krijgen de zwakkeren in de samenleving, de mensen met een minder goede gezondheid of een minder hoog inkomen, daarvan de rekening gepresenteerd. En dat is iets wat niemand wil. U niet, vermoed ik, en ik in elk geval zeker niet.

Het EPD draagt met zijn efficiency en toegankelijkheid in belangrijke mate bij aan het ‘Ready Business’ zijn van de zorginstelling, en tegelijk helpt het zorgverleners om hun werk nog beter te doen. Tot zover de zorginhoudelijke kant van de zaak. Maar zo’n EPD moet natuurlijk wel worden aangelegd en beheerd, en daarvoor zijn deskundige partners nodig.

Steeds vaker mobiele apparatuur
Vodafone levert aan het in stand houden van het EPD een belangrijke bijdrage. Want wij verzorgen onder meer de verbindingen met de datacenters waar de medische gegevens zijn opgeslagen, en de – steeds vaker mobiele – apparatuur die de professionals met de handen aan het bed gebruiken. Zodat die gegevens overal en altijd beschikbaar zijn.

Dit geldt overigens voor alle categorieën zorgaanbieders: niet alleen de grote, maar ook de kleine. In de markt van de grotere zorginstellingen spelen we traditioneel al een belangrijke rol, maar ook voor de kleinere zorgaanbieders kunnen we toegevoegde waarde bieden. Juist omdat wij sterk inzetten op gegevensveiligheid en bescherming van privacy, en de infrastructuur die kleinere zorgaanbieders gebruiken op dat vlak misschien niet altijd aan de allerhoogste standaarden voldoet. En dat is een risico dat je met een strategische partner kunt minimaliseren.

Tot zover mijn winterse gedachten van dit moment. Wat mij nog rest, is u heel goede feestdagen te wensen en het allerbeste voor een mooi 2015.

Martijn van Lieshout
Marketing Manager Vodafone