CPM4Care

CPM4Care biedt organisaties voor gezondheidszorg een scala aan producten die gericht zijn op Performance Management. Hiermee worden organisaties in staat gesteld om de volledige Planning & Controlcyclus beter in de grip te krijgen en meer "In Control" te zijn.

CPM4Care biedt hiertoe een samenhangend pakket van softwareproducten op het gebied van:

  • Business Intelligence en Management Informatie
  • Ondersteuning jaarplan en -begrotingscyclus
  • Consolidatie en Jaarrekening
  • Prognoses
  • (Balanced) Scorecard en dashboards
  • Rapportage, ook operationeel

Het CPM4Care zorg datawarehouse ontsluit een belangrijk deel van de in de Care sector gebruikte informatiesystemen zoals Caress, Cura, Helios, ISK, KD+, LinkinCare, mlCAS, Nedap OnsDB, PlanCare, Pluriform, QiC, USER, Ysis, AFAS, BOMAS, Exact, Twinfield, Beaufort, Visma DBS, Harmony, SP Expert, etc. Dit doen wij door middel van standaard implementatiemodules en Microsoft SQL Server (2008...2014) Business Intelligence technologie, waardoor de informatie in een zeer kort tijdsbestek ontsloten wordt. Voor geavanceerde visualisatie en distributie wordt gebruik gemaakt van Infor en/of XLCubed technologie.

Door de gegevens uit verschillende systemen (Zorgproductie, Financieel en Personeel) samen te brengen in 1 omgeving worden onderlinge verbanden inzichtelijk. Tevens kunnen externe en zorginhoudelijke performance indicatoren toegevoegd worden aan een scorecard waardoor in 1 oogopslag de prestaties versus de norm te volgen zijn. De creatie van rapportages en analyses kan worden verricht door de afdeling Control of Financiën zelf en niet door ICT, waardoor deze sneller en beter aansluit bij de steeds wijzigende informatiebehoefte.

Maar Performance Management is veel meer dan rapportage, daarom heeft CPM4Care onder meer een geïntegreerde begrotingsmodule ontwikkeld, waar door invoer van gebruikers direct de impact van (ZZP/DBC-)tariefwijzigingen of verdeelsleutels inzichtelijk is.