Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Governancecommissie fluit rvt terug

De governancecommissie heeft in haar eerste uitspraak de raad van toezicht van een ouderenzorginstelling in het ongelijk gesteld.
Governancecommissie fluit rvt terug

Drie medewerkers van de zorginstelling stapten naar de governancecommissie nadat twee toezichthouders waren ‘doorgezakt‘ naar de raad van bestuur. Op 24 juni 2010 is de organisatie gesplitst in een zorg- en een beheerstichting. De toenmalige bestuurder is door de raad van toezicht onthe¬ven van zijn functie als bestuurder van beide stichtingen en is nu alleen bestuurder van de beheerstichting. Zijn bestuurstaken zijn overgenomen door twee toezichthouders, van wie één al zestien jaar bij de instelling betrokken is.

Zorgbrede Governancecode

Dit is in strijd met de Zorgbrede Governancecode. Conform de code is een lid van de raad van toezicht gedurende een periode van drie jaar na zijn toezichthoudende functie niet benoembaar als bestuurslid van dezelfde organisatie. Slechts onder zeer bijzondere omstandigheden mag een raad van toezicht van deze regel afwijken, zo stelt de commissie. Enkel uitleggen is onvoldoende, er moet blijken dat sprake is van zodanige omstandigheden dat de risico’s van een rolwisseling beperkt zijn en dat gezien de situatie geen andere mogelijkheid aanwezig is. De benoeming mag alleen tijdelijk zijn. Weliswaar heeft de raad van toezicht van de instelling in kwestie uitleg gegeven maar deze uitleg is onvoldoende gemotiveerd en alternatieven zijn niet overwogen.

Invloed

De governancecommissie meent dat iemand die zestien jaar toezichthouder is geweest, zich moei-lijk kan losmaken van de invloed die hij op de organisatie heeft gehad. Het risico is aanzienlijk dat de raad van toezicht onvoldoende in staat is toezicht te houden op zo’n bestuurder. Bovendien had een deugdelijke sollicitatieprocedure moeten plaatsvinden. Dit is niet gebeurd. De raad van toezicht had niet van de code mogen afwijken, zo stelt de governancecommissie.

Advies

Uitspraken van de governancecommissie hebben de status van advies en zijn niet juridisch afdwingbaar. Op 1 april 2007 is de commissie van start gegaan. Belanghebbenden kunnen hier terecht als zij menen dat de Zorgbrede Governancecode niet wordt nageleefd. In minstens drie gevallen, twee ziekenhuizen en een stichting voor gehandicaptenzorg is dit jaar sprake geweest van toezichthouders die bestuurder werden. (Zorgvisie – Carina van Aartsen)

38 reacties

 • no-profile-image

  wilma

  Ja zegt het maar de bestuurder moet voor 5 sept vertrokken zijn anders gaat het kaarsje van Nusantara UIT !!!!! Bedankt allen die het zo ver hebben gebracht en blijf maar bezuinigen op de zorg RVT. DUS lezen op ACTIZ wat er gaande is op de achter grond Personeel wordt wakker ga het gevecht aan met de OR en dan toch maar de abva kabo erbij halen ??? Ik denk dat dit al te laat is !!!!

 • no-profile-image

  henk

  Dhr Sabor goede vader maar ook goede adviseur OR ???
  Oordeel zelf en kijk op ACTIZ !
  Genomen maatregel Nusantara.

 • no-profile-image

  lettie

  Dhr de Jong,ex RvT lid van dezelfde club.
  Heeft zoon goed gepositioneerd binnen de organisatie.
  Heel fijn voor de RvT. Afhankelijkheidsrelatie gecreeerd met SABOR.Dus OR, niets meer te koop.

 • no-profile-image

  wilma

  De Hr Jong eigenaar Sabor is nu vertrouwenspersoon geworden !!!! gaat nu gesprekken aan met personeel wat er mis in de zorg ,contracten/dienstrooster dit mag niet zegt hij maar zn eigen zoon is hoofd P&O en samen hebben ze dit beleid toch goed gekeurd !!!! De Hr DE JONG is zelfs adviseur van de OR en nu moet die geloofwaardig over komen na het personeel ???? {weten ze wel, maar nu nog een schuldige vinden !} Niemand durf nu de verantwoording te nemen in de R v T na een jaar wantbeleid met veel schulden/lasten . De nieuwbouw is nog niet begonnen maar dan !!!

 • no-profile-image

  wilma

  ja rvt zit er nog directeur E Jansen nog steeds en de nw dir zorg is ook nog een goede kennis van de rvt/dir dus de cirkel blijft nog steeds gesloten voor de buitenwereld en het personeel maar lekker dom houden maar het geld gaat naar de witte boorden !!!!cursus geven voor het personeel maar het geld blijf bij een persoon van de rvt want die heeft een eigen adviesburo. GOVERNANCE COMMISSIE WAT LATEN JULLIE JE KENNEN !!! Geld gaat niet na de ZORG !!!

 • no-profile-image

  Hans

  Word het niet weer eens tijd om er weer eens flink de schop in deze organisatie te zetten? Het kost nu toch al geld. Wat zal het AGIS-zorgloket ervan vinden...zij kijken toch ook wel eens op deze site?

 • no-profile-image

  rene

  Zorg ???? Doet dat er toe ?????
  Das nieuws.

 • no-profile-image

  wilma

  Een jaar verder drie miljoen er door gedraaid aan intrims en mensen er uit gekocht, met meer leidinggevenden dus het ZORGGELD IS OP!!! DAT WORDT BEZUINIGEN OP DE WERKVLOER en daar is de zorg al op dit moment slecht door al die veranderingen !!!! Bedankt Governance commissie ga zo door met de zorgkosten wel beslissingen nemen/vergaderen maar je kunt er niets mee!!!!

 • no-profile-image

  gina

  Grow work ?
  Natasia Gundelacht ?

 • no-profile-image

  Herman

  Oja hoe heet die intrim ook alweer die binnen het zorgproces,oorlog,onrust en wantrouwen heeft na gelaten en plots verdwenen was? Volgens mij had ze ook nog een eigen adviesburo ?!

 • no-profile-image

  Bert

  Nu nog wachten op de mededeling dat de werknemers gevraagd zal worden om loon in te leveren en af te zien van hun vakantiegeld omdat anders de boel op de schop gaat.

 • no-profile-image

  wilma

  ja dat is het voordeel van een stichting je kunt al je vrienden binnen halen !!!! MAAR als het geld op is moeten ze met de billen bloot bij de Rechter zie Zonnehuizen !!! HET GELD GAAT NIET NAAR DE ZORG maar naar na de intrims en bestuurders

 • no-profile-image

  Hendrik

  Hallo, ik werk op Rumah Kita, daar is Johan de Jong van Sabor ook de trainer voor de OR. Erg goede banden met het bestuur...

 • no-profile-image

  Hendrik

  Hallo, ik werk op Rumah Kita, daar is Johan de Jong van Sabor ook de trainer voor de OR. Erg goede banden met het bestuur...

 • no-profile-image

  Coby

  Frits, er is ook een familie-relatie tussen de bestuurder en de vertrouwenspersoon voor de bewoners...

 • no-profile-image

  wilma

  Sorry , de naam is Sabor bv.Ps ACTIZ je moet inloggen via je werk en dan een eigen inlog code maken

 • no-profile-image

  ronald

  Wilma via welke link moet ik gaan naar ACTIZ? Je zit trouwens fout: de zoon is geen hoofd P&O maar hoofd P&O en ook hoofd van de financiele afdeling (echter waarschijnlijk zonder enige financiel opleiding en ervaring) Hoeft ook niet, als je maar weet hoe je de facturen van de interim mensen moet betalen, toch?

 • no-profile-image

  Frits

  Wat hebben jullie spannende en overdreven verhalen allemaal. Deze stichting is wel erg duidelijk en helder in hun beleid: iemand van Raad van Toezicht wordt bestuurder voor pakweg de komende 5 jaar, een andere lid v/d RvT wordt achter de schermen adviseur, een derde lid v/d RvT wordt trainer/adviseur met zijn bureau voor leidinggevenden van de oranisatie (dan doen ze precies wat bestuur wilt) en een vierde lid v/d RvT adviseert/traint de OR al jaren in een specifieke gunstige richting, en er zit een link tussen voorzitter van de OR en de functie van vertrouwenspersoon van de stichting. Een transparante cirkel, toch?

 • no-profile-image

  wilma

  Hoi coby , Gabor bv is het bedrijf die de OR ADVISEERD!!

 • no-profile-image

  Coby

  Hoi Wilma, ben benieuwd naar de naam van het bedrijf van het or advies. De directie daarvan moet zich schamen!

 • no-profile-image

  herman

  Waarom wordt er hier niet ingegrepen door de instanties of moet het eerst net zo ver komen als bij de Zonnehuizen ?

 • no-profile-image

  wilma

  Ja op de site van Actiz staat het ook !!! wat doen die er mee ?
  Ps wel inloggen hoor bij Actiz.Oja die adviseur van de or heheeft zijn eigen zoon door geschoven als hoofd P&O jaja is dit dan ook geen belangenverstrengeling ???

 • no-profile-image

  Marieke

  Hallo Fred, governance code is een wassende neus, volgens mij is dit nog minder dan een wassende neus. Een code om te zorgen dat de "witte boorden" gewoon hun hobbys van macht en haantjes gedrag kunnen laten gelden. En als je ziet wat voor personen met zware titels in de commissie zitten. Je hoeft niet trots te zijn om opgenomen te worden in deze commissie. Je kunt beter verdrietig zijn dat zo'n commissie bestaat.

 • no-profile-image

  ronald

  henk en ria, een or dat al ruim 10 jaar in dezelfde samenstelling hetzelfde werk doet slaapt, en doet wat bestuurder en oud bestuurder als externe adviseur adviseert is niet meer objectief en zakelijk.

 • no-profile-image

  Dineke

  Ik heb ook vernomen dat dit om stichting Nusantara gaat. Belachelijk dat een management team moet opstappen omdat ze het niet eens zijn met het bestuur en dan maar uitgekocht worden met geld dat eigenlijk voor de bewoners van een verzorg- verpleegtehuis bestemd is.

 • no-profile-image

  Ria

  Macht en hezucht kent geen grenzen. Net als overheidsgeld.
  Politiek wordt eens wakker !!!
  En de OR kent Sinterklaas.

 • no-profile-image

  Chantal

  Voor diegenen die geinteresseerd zijn in het volledig verslag van de uitspraak van de Governancecommissie, zie website Scheidsgerecht Gezondheidszorg, kopje "Governancecommissie" uitsprakenregister 2011.
  Welke instantie / toezichthoudend orgaan kan een dergelijke onverkwikkelijke gang van zaken stoppen? Inspectie? Politiek?

 • no-profile-image

  Henk

  Heeft deze instelling dan geen OR of waren die ook mooie dingen beloofd ?

 • no-profile-image

  Bert

  Mooi allemaal, maar de schade is inmiddels aangericht. Goed functionerende mensen moeten wijken voor managers die aantoonbaar fout op fout stapelen. Wie houdt zich bezig met hen die hun baan hierdoor hebben moeten opzeggen. Is er voor hen ook een vorm van nazorg. Wat gebeurt er verder met de verantwoordelijken? Gemeenschapsgeld wordt verkwist, een goed draaiende instelling wordt uitgehold, leeggegeten en vervolgens opgedoekt. Jammer dat zo'n governancecommissie alleen maar adviesrecht heeft.

 • no-profile-image

  herman

  Het betreft(denk ik ,maak duidelijkheid hier in) de zorginstelling van nusantara. Wat betreft management graaiers ben ik niet mee eens, wat betreft deze zorginstelling . Rvt heeft alle managers er (ontslagen)uitgekocht om het nw beleid door te voeren. Dit was niet nodig de lijnen waren al zeer kort zijn nu veel langer gemaakt dus dit heeft al veel geld gekost hoe is het mogelijk in de zorg !!!!!

 • no-profile-image

  Gijs

  Wanneer wordt het nu eens tijd dat er een Zorgbond komt, waarin clienten meddezeggenschap krijgen over/in de Zorg! De kwaliteit van zorg zal sterk verbeteren en daarmee de kosten van het managemant sterk verlaagd worden. Het is geen Omzet in de Zorg, maar Opbrengst: dat door de zelfde clienten wordt opgebracht middels allerlei premies etc. Dus meer zeggenschap voor de clienten, waardoor management graaiers en Old Boys Networken eens en voor altijd uit ze Zorg vebannen kan worden!

 • no-profile-image

  Jan C

  Divejan; hoeveel zorginstellingen moet ik opnoemen!!!!!!!!.
  Als jij dat niet weet en ziet heb je geluk dat ik je baas niet ben (trap onder je k...)

 • no-profile-image

  fred

  De Governancecode is een wassen neus. Heb al veel 'rare' situaties meegemaakt. Het doorschuiven naar een permanente bestuursfunctie hoort daar ook bij. Maar ook een raad van toezicht functie bekleden terwijl je topmanager of bestuurder bent in een ander, zelfs concurerent ziekenhuis? Dit kan allemaal ongestoord gebeuren ondanks de code.

 • no-profile-image

  Divejan

  Ben wel nieuwsgierig welke ouderenzorginstelling dit is??

 • no-profile-image

  Divejan

  Ben wel nieuwsgierig welke ouderenzorginstelling dit is??

 • no-profile-image

  Rob

  De mensen die 'goed' zouden moeten kunnen besturen maken er in ieder geval een zooitje van. Dat heeft de zorg de afgelopen dertig jaar wel bewezen. Dus wat kunnen we verliezen!?

 • no-profile-image

  Giselle

  Iemand die goed kan voetballen, kan niet per definitie een vereniging runnen. Een goede verpleegkundige kan niet per definitie een organisatie meebesturen!

 • no-profile-image

  rob

  Het beheer in de zorg is te vergelijken met AJAX. De verkeerde mensen met geen knowhow van zorg hebben het voor het zeggen. In plaats van de mensen met veel knowhow die op de werkvloer staan. Tijd voor een algemene ledenvergadering in de zorg!!

Of registreer u om te kunnen reageren.