Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Altrecht past organisatiemodel aan

Ggz-aanbieder Altrecht wil 9 miljoen bezuinigen en past daarvoor het organisatiemodel aan. De bezuiniging treft vooral overhead, ondersteunende- en stafdiensten.
Altrecht past organisatiemodel aan

De verandering is nodig volgens de raad van bestuur om de noodzakelijke bezuinigingsdoelstelling van 9 miljoen te halen. Om die reden wordt het aantal bestuurslagen teruggebracht van vier naar drie. De organisatie gaat werken volgens een clusterstructuur. Ook wordt het aantal mensen dat werkzaam is in de ondersteunende en stafdiensten teruggebracht. Dit betekent dat er ongeveer 150 fulltime arbeidsplaatsen komen te vervallen. De komende weken wordt het plan voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen. Ook wordt er met de vakbonden gesproken over het sociaal plan.

Clustermodel

In het nieuwe besturingsmodel krijgen behandelaren en behandelteams meer ruimte en verantwoordelijkheid om de zorg die zij leveren optimaal te organiseren. Teams met vergelijkbare bedrijfsprocessen en doelgroepen vormen samen een cluster. Zo ontstaan een zevental zorgclusters, die rechtstreeks worden aangestuurd door de raad van bestuur.

Ingrijpende verandering

Voorzitter van de raad van bestuur en psychiater Roxanne Vernimmen: ‘Deze modernisering grijpt fors in op de organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat het omvormen van organisatie naar een clusterstructuur noodzakelijk is om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen. Tegelijkertijd realiseren we ons dat deze verandering een grote en ingrijpende gebeurtenis is binnen Altrecht en dat deze veel collega’s persoonlijk treft. We zullen er alles aan doen om dit proces van modernisering de komende maanden zorgvuldig te laten verlopen.’

Of registreer u om te kunnen reageren.