Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

'Reorganisatie Altrecht te snel en te rigoureus'

Medewerkers van ggz-organisatie Altrecht uiten hun ongenoegen over de geplande reorganisatie. De veranderingen komen te snel en zijn te rigoureus, vinden ze.
'Reorganisatie Altrecht te snel en te rigoureus'
Foto: ANP - Koen Suyk

Altrecht kondigde eind september aan dat zij het besturingsmodel willen reorganiseren om 9 miljoen te besparen. De bezuiniging treft vooral overhead, ondersteunende- en stafdiensten. In totaal verdwijnen circa 150 voltijd arbeidsplaatsen. De plannen van de raad van bestuur vallen in slechte aarde en op het intranet van Altrecht uiten mensen massaal hun ongenoegen.

Opschudding

De opschudding wordt vooral veroorzaakt door het plotselinge karakter van de bezuiniging en de snelheid waarmee de plannen worden uitgevoerd. Een behandelaar, die anoniem wil blijven, zegt overvallen te zijn door de plannen. ‘Ze willen in heel weinig tijd grote veranderingen doorvoeren in het primaire proces. Om de individuele behandelaren voor te bereiden op de nieuwe functie moet heel veel informatieoverdracht en training plaatsvinden. Bovendien is zelfsturing niet voor elk team geschikt, dat zal echt maatwerk moeten worden.’ De behandelaar vindt het wel een goede zaak dat het personeel zoveel mogelijk eigen regie krijgt, ‘maar de raad van bestuur heeft geen idee hoeveel er afgevangen wordt door het management. Als deze nieuwe stap doorgevoerd wordt, vrees ik dat de werkvloer zonder sturing komt te zitten en dan gaat het echt mis.

Zonder overleg

Een van de managers bij Altrecht, die eveneens anoniem wil blijven, vertelt dat de bezuiniging erg plotseling kwam. ‘In augustus kregen we nog te horen dat we een bezuiniging moesten realiseren van 1,6 miljoen. Die plannen zijn uitgewerkt met directeuren en managers. Twee weken later werd het bedrag hoger: maar liefst 9 miljoen euro. Vanaf dat punt zijn de managers niet meer betrokken geweest en zijn de directeuren alleen verder gegaan met de plannen. Toen zij het nieuwe plan niet sluitend kregen, heeft de raad van bestuur zonder overleg een nieuw plan bedacht waarbij behandelaars worden ingezet als meewerkend-teamleider in zelfsturende teams. Als dit een helder, goed overdacht en kloppend plan was, zou ik het direct steunen. Maar we hebben geen idee waar die negen miljoen vandaan komt en hoe de bezuiniging wordt gerealiseerd.

Reactie raad van bestuur

Roxanne Vernimmen, voorzitter van de raad van bestuur van Altrecht, herkent de reacties van het personeel en vertelt dat er inmiddels drie bijeenkomsten zijn geweest waarbij het bestuur de dialoog is aangegaan met circa 600 aanwezige medewerkers. ‘Voor de zomer hebben we vastgesteld dat er een bezuiniging nodig was van circa 9 miljoen. Dat hebben we ook gecommuniceerd binnen de organisatie. Daar kwam toen weinig reactie op omdat de plannen nog weinig concreet waren, vermoed ik. Door de jaren heen is Altrecht als organisatie steeds complexer geworden, om die reden wilden we er een managementlaag tussen uit door over te stappen op een nieuw besturingsmodel. In het huidige model bestaat de overhead uit: teamleiders, afdelingsmanagers, directies en de raad van bestuur. Bij het nieuwe model zijn dat nog teammanagers, clustermanagers en de raad van bestuur. Teams met vergelijkbare bedrijfsprocessen en doelgroepen vormen samen een cluster. Zo ontstaan een zevental zorgclusters.

Het benoemde plan is nu nog vooral in grote lijnen bekend. We willen de komende periode juist overleg voeren over het tijdspad en de invulling van de clusters. Daar hebben we de medewerkers hard voor nodig. Het moet in goed overleg en het is niet de bedoeling dat het primaire proces in gevaar komt. De komende periode willen we eerst kijken naar de verdeling van clusters. Dat willen we begin 2014 klaar hebben en vervolgens benoemen welke teamleiders daar bij passen. We hebben begrip voor de boosheid en ongeloof bij medewerkers. Ons doel is om zo realistisch mogelijk te zijn en de tijd te nemen om de invoering zo goed mogelijk te laten verlopen.

Selectie van medewerkers

CNV Publieke Zaak laat weten op 24 oktober in gesprek te gaan met de achterban. Daarnaast wordt er gekeken naar een degelijk sociaal plan. Volgens bestuurder Karin Kasper wil de organisatie zich richten op externe mobiliteit en selectie van werknemers. ‘Maar zo eenvoudig werkt dat niet. Veel zorgorganisaties reorganiseren en de banen liggen niet meer voor het oprapen. Over de selectie kunnen we kort zijn, dat mag niet. Reorganisaties zijn bedoeld om uit de financiële problemen te komen en niet om makkelijk van medewerkers af te komen. Als een medewerker niet functioneert, zijn er andere methoden om dat op te lossen. Bijvoorbeeld met scholing. We moeten goed bekijken wat de mogelijkheden en consequenties zijn. Daar gaan we de komende tijd aan werken.’

Eén reactie

  • Amiz Delft

    Prima plan, lijkt het. Maar beter is dat de leden van de Raad van Bestuur ook medewerkend worden. Die leden waren vroeger immers directeur. Gewoon iedere laag een paar tredes lager, met dito minder salaris, dat scheelt pas en hoeft niemand weg en hoeft er niets te veranderen. Geen onrust, geen gedoe (laten we alle management-salarissen in de maatschappij sowieso met 20% verlagen, dat zou een enorme besparing teweeg brengen, zo...)

Of registreer u om te kunnen reageren.