Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Philadelphia Zorg schrapt 900 banen

Gehandicaptenzorgorganisatie Philadelphia Zorg schrapt 900 banen in de komende twee jaren. Gedwongen ontslagen kunnen daarbij niet worden uitgesloten. Ook zullen een onbekend aantal locaties gesloten worden.
Philadelphia Zorg schrapt 900 banen

Het bestuur van Philadelphia voert een reorganisatie door waarin het aantal en de complexiteit van de ondersteunende processen sterk moet reduceren. Als gevolg daarvan zal de overhead op het hoofdkantoor en andere kantoren significant verminderen. Ook relatief veel activiteiten van het cluster Werk & Begeleiding en de structureel verlieslatende locaties en activiteiten van de andere clusters zullen worden gesloten.

Nieuwe dienstverlening

Bestuursvoorzitter Greet Prins zegt in een interview op Zorgvisie.nl: 'Naast ingrijpen in de kosten moeten we tegelijk investeren in de opbouw van onze nieuwe dienstverlening. Dat betekent: in de professionaliteit van medewerkers, de inzet van steeds meer vrijwilligers en mantelzorgers. En ook in nieuwe vormen van dienstverlening, de inzet van nieuwe ICT en domotica. Het is dus naast afbouw ook opbouw ten behoeve van kwalitatief hoogwaardige zorg.

Locaties sluiten

In de komende periode wordt bekend welke locaties exact gaan sluiten en welke medewerkers boventallig worden. Prins heeft binnenkort een gesprek met de ministeries van VWS en SZW om te bezien hoe de sectorplannen (uitvloeisel van het dit jaar gesloten zorgakkoord) kunnen helpen bij het voorkomen van werkgelegenheidsverlies. Zo kunnen de effecten op de werkgelegenheid mogelijk worden beperkt.

Sociaal plan

Met de bonden spreekt Philadelphia over een nieuw sociaal plan want het huidige plan loopt eind 2013 af. Daarnaast worden samen met collega-instellingen: 's Heeren Loo, Ipse de Bruggen en Middin verkennende gesprekken gevoerd met de bonden over de vraag hoe de organisaties de medewerkers zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op hun toekomst.

Geen keuze

De raad van bestuur heeft niet echt een andere keuze dan een ontslagronde. Dat schrijft Prins in een brief aan alle 7.600 medewerkers. 'Dit is natuurlijk een zeer trieste ontwikkeling. Zoveel uitstekende medewerkers die vaak jarenlang met volle inzet hebben gewerkt voor onze cliënten, verliezen straks hun baan. Maar uitstel hiervan zou er toe leiden dat onze financiële positie onhoudbaar wordt. Het cluster Werk & Begeleiding dat veel extramurale begeleiding levert, is dit jaar al verliesgevend geweest zonder bezuinigingen. Daarnaast bezuinigt het kabinet één miljard van de acht miljard euro op de verstandelijke gehandicaptenzorg. De klappen vallen met name bij de extramurale cliënten waarin Philadelphia als landelijke zorgverlener een groot marktaandeel heeft. In de komende jaren dalen de totale inkomsten voor Philadelphia met circa 40 miljoen. Afwachten zou de toekomst van onze zorg dus écht op het spel zetten.'

Of registreer u om te kunnen reageren.