Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Abrona schrapt minimaal 150 fte

Gehandicaptenzorgorganisatie Abrona gaat de organisatie vergaand veranderen. Daarbij komen minimaal 150 voltijdbanen (fte) te vervallen.
Abrona schrapt minimaal 150 fte

De verandering omvat aanpassing van de besturingsfilosofie en de organisatiestructuur. De dienstverlening wordt geclusterd in vier kerntaken en het aantal managementfuncties en ondersteunende functies wordt teruggebracht.

Decentralisatie

Reden voor de aanpassing is de decentralisatie van AWBZ-taken naar de gemeenten. Cliënten die voorheen begeleiding ontvingen van Abrona zijn straks voor een groot deel aangewezen op de gemeenten. Vanaf 2015 valt een belangrijk deel van haar activiteiten onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten (op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en de participatiewet). Om de inhoudelijke, beleidsmatige en financiële veranderingen op te kunnen vangen, heeft Abrona keuzes moeten maken. Uitgangspunt bij 'Abrona in verandering' is om cliënten ook in de toekomst passende zorg te kunnen bieden.

Aanpassing besturingsfilosofie en organisatiestructuur

De nieuwe besturingsfilosofie is gericht op anders werken, werkzaamheden eenvoudig en flexibel organiseren, verantwoordelijkheden en regie zo laag mogelijk in de organisatie leggen en daardoor minder hiërarchische lagen. Per 1 januari 2014 verdwijnt de directielaag en clustert Abrona haar dienstverlening in vier kerntaken: specialistische langdurige zorg, generalistische langdurige zorg, behandeling & expertise en maatschappelijke ondersteuning. De drie ondersteunende diensten gaan bestaan uit Finance & Control, Human Resources en Vastgoed, ICT & Facilitair. Het aantal managers wordt van tien naar zeven teruggebracht.

De wijzigingen, die zijn uitgewerkt in veranderplannen, hebben als gevolg dat er ongeveer 150 voltijdbanen in de komende drie jaar komen te vervallen. Afhankelijk van de Wmo-ontwikkelingen in de gemeenten kan dit verder oplopen. Het principe 'van werk naar werk' zal leidend zijn om daarmee gedwongen ontslagen te voorkomen. Een absolute garantie hiervoor kan Abrona echter niet geven. Uitgaande van het principe 'van werk naar werk' heeft Abrona onlangs overeenstemming bereikt met de werknemersorganisaties over een nieuw sociaal plan voor de medewerkers.

Geen platte bezuiniging

Voorzitter raad van bestuur Jan Duenk: 'Abrona in verandering is veel meer dan enkel bezuinigen. Anders werken gaat over gedrag en cultuur. Onszelf veranderen in hoe we ons werk doen, dat is misschien wel de moeilijkste opgave. Hoewel onze koers in belangrijke mate door overheid en politiek wordt beïnvloed, houden we ons doel voortdurend voor ogen: een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking en hen een waardevolle toekomst bieden. De nieuwe organisatie moet medewerkers de ruimte geven hun werk voor de cliënt op een verantwoorde manier te blijven doen, nu en in de toekomst.'

Of registreer u om te kunnen reageren.