Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

ActiZ en vakbonden presenteren sectorplan VVT

Het aantal verloren banen in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) moet worden opgevangen door grootschalige om-, bij- en doorscholing. Als dat niet mogelijk is, krijgen werknemers hulp om een baan te vinden in een andere sector. Daarvoor pleiten werkgeversorganisatie ActiZ en de vakbonden CNV Publieke Zaak, NU’91 en FBZ in een sectorplan.
ActiZ en vakbonden presenteren sectorplan VVT
Foto: ANP

Het sectorplan is een antwoord om de gevolgen van de kabinetsmaatregelen in de VVT zo goed mogelijk op te vangen. De partijen verwachten dat er ruim tienduizenden banen verloren gaan. Met het sectorplan is 130 miljoen euro gemoeid. De branche draagt zelf 50 procent bij. Met 450.000 werknemers is de VVT de grootste branche van Nederland.

Sectorplan VVT

In de plannen richten de partijen zich op begeleiding van werk naar werk. Daarvoor zijn verschillende trajecten opgesteld met meer of minder ondersteuning: van complete begeleidingstrajecten tot een 'rugzakje' voor een onderdeel uit de ondersteuning. In de bijscholing wordt meer focus gelegd op eigen regie van de cliënt en een grotere rol voor informele zorg. De nieuwe rol vereist andere competenties dan voorheen. Ook zullen functies veranderen en nieuwe functies ontstaan, bijvoorbeeld brede ondersteunende functies in de Wmo. Daarnaast moeten medewerkers doorgeschoold worden naar een hoger functieniveau waarmee aan de zwaardere zorg voldaan kan worden.

Oudere werknemers gaan meer een begeleidende en coachende rol vervullen voor jongere werknemers. Voor jongeren komen scholingstrajecten en extra stagebegeleiding.

Dienstencheques

Naast het sectorplan willen ActiZ en de bonden ook op andere manieren werken aan de werkgelegenheid. Zo wordt aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van 'dienstencheques' zoals deze in België zijn ingevoerd. Dienstencheques zijn gesubsidieerde coupons waarmee cliënten bijvoorbeeld huishoudelijke hulp kunnen inkopen. In Nederland werd deze vorm van huishoudelijke hulp al eerder geleverd onder de naam alfacheque.

Sectorplannen

Het ministerie van SZW geeft alle sectoren de mogelijkheid een sectorplan in te dienen. Daarvoor is 600 miljoen euro voor alle sectoren beschikbaar. Van de indieners van de plannen wordt verwacht dat zij 50 procent zelf bijdragen. Voor de VVT-sector is de bijdrage van de ministeries van VWS en SZW essentieel, omdat met het extra geld veel meer werknemers geholpen kunnen worden.

2 reacties

  • Boers

    Eerst tekenen voor bezuinigingen met massaontslag als gevolg en vervolgens komen met 'grootschalige om-, bij- en doorscholing'... Maar voor welke banen? In de zorg is minder werk en buiten de zorg liggen de banen ook niet voor het oprapen. En het erge van is dat ouderen de dupe zijn. Ze moeten langer thuis wonen terwijl er minder thuiszorg is.

  • bartgraste

    Toch jammer dat er eerst miljoenen zijn geïnvesteerd om de 'handen aan het bed'te krijgen. Massale (menselijke) kapitaalvernietiging terwijl de vergrijzing en ontgroening in veel gebieden doorzet binnen de komende jaren. Zie dan maar weer zorgmedewerkers te krijgen.

Of registreer u om te kunnen reageren.