Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Duizend medewerkers weg bij Careyn

Zorgorganisatie Careyn gaat 650 voltijdbanen schrappen, wat betekent dat duizend werknemers hun baan verliezen. Careyn schrapt de banen omdat de organisatie 25 miljoen euro moet bezuinigen. Het is onduidelijk hoeveel mensen gedwongen ontslagen worden.
Duizend medewerkers weg bij Careyn

Op haar site geeft Careyn een overzicht van wat de reorganisatie voor ieder bedrijfsonderdeel betekent. Voor de sectie Wonen met Zorg, waaronder 13 verzorgings- en verpleeghuizen vallen, gaat het om een besparing van circa 14 miljoen euro. Dit is te wijten aan het scheiden van wonen en zorg, waarbij verzorgingshuizen langzaam leeglopen. Een tweede pijnpunt is de tariefkorting op de verpleeghuiszorg in 2014. Om de bedrijfsvoering efficiënter te organiseren worden facilitaire zaken zoals schoonmaak en technisch onderhoud slimmer georganiseerd en zo veel mogelijk uitbesteed.

Dagactiviteitencentra

Ook de dagactiviteitencentra hebben te maken met veranderingen en kortingen op de financiering. De nieuwe setting vraagt om andere medewerkers. Het gaat om welzijnsmedewerkers die in staat zijn tot verbinden in de wijk en het opbouwen van relevante netwerken, in samenhang met bedrijfsonderdelen Zorg Thuis en Maatschappelijke Dienstverlening.

Thuiszorg

Ook het thuiszorgonderdeel heeft te maken met lagere productieafspraken met de zorgkantoren in 2014 als gevolg van de uitwerking van het regeringsbeleid. De kortingen worden grotendeels opgevangen door beperking van de overhead en het verminderen van de inzet van uitzendkrachten.

Maatschappelijke dienstverlening

De tak maatschappelijke dienstverlening heeft in oktober 2013 een eerste reorganisatie uitgevoerd, waarbij het management fors is teruggebracht. In 2014 volgt een nieuw plan om de formatie in het primair proces af te stemmen met de lagere productieafspraken met zorgkantoren en gemeenten. Daarmee moet de bedrijfsvoering op orde zijn.

Sociaal plan

De plannen hebben een positief advies van de centrale ondernemingsraad en de bedrijfsondernemingsraden gekregen. De Centrale Cliëntenraad (CCR) brengt op 17 december advies uit over de voorgenomen sluiting van de verzorgingshuislocaties. Careyn heeft nog geen overeenstemming bereikt met de vakbonden over het sociaal plan.

Eén reactie

  • G123

    En over een paar jaar weer miljoenen nodig voor promotie-acties om mensen zo gek te krijgen om voor een baan in de zorg te kiezen ,de zorg die er vanaf nu niet meer prat op kan gaan dat ze baanzekerheid biedt.Tegelijkertijd gaan we weer richting economische groei, dus (HBO)studenten gaan geen studieschuld opbouwen voor een baan met weinig baangarantie,maar kiezen voor een andere studie met meer perspectief.
    Penny-wise pound-foolish beleid.

Of registreer u om te kunnen reageren.