Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Verzekeraars zetten ggz-behandelaars mes op de keel

Mogelijk honderden vrijgevestigde ggz-behandelaars krijgen geen contract. Als de voorgenomen beperking van de vrije artsenkeuze doorgaat, dreigt sluiting van hun praktijk.
Verzekeraars zetten ggz-behandelaars mes op de keel

Dat zegt Judith Veenendaal, directeur van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (NVVP). 'Vrijgevestigde ggz-behandelaars krijgen dit jaar nog maar zestig procent van het tarief. Vorig jaar was dat nog tachtig procent. Ook krijgen mogelijk honderden therapeuten na een jarenlange contractuele relatie dit jaar geen contract, omdat verzekeraars zeggen al voldoende te hebben gecontracteerd.'

Beperking vrije artsenkeuze

Voor ggz-therapeuten zonder contract hangt de voorgenomen beperking van de vrije artsenkeuze als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Minister Edith Schippers van VWS heeft in maart 2012 een wijziging van de Zorgverzekeringswet (Zvw) ingediend bij de Tweede Kamer. Die geeft zorgverzekeraars de mogelijkheid de vergoeding aan patiënten die naar een zorgaanbieder gaan waarmee de verzekeraar geen contract heeft te beperken tot nul procent.

Afschaffen restitutiepolis

Het regeerakkoord gaat nog een stap verder. Het kabinet wil de restitutiepolis in het basispakket afschaffen. Er blijven dan alleen naturapolissen over. Deze wetswijziging heeft als doel de positie van verzekeraars bij de zorginkoop te versterken. Het biedt hen de mogelijkheid om verzekerden te sturen naar zorgaanbieders waarmee zij een contract hebben afgesloten. Als burgers naar niet-gecontracteerde zorgaanbieders willen, moeten ze dat uit eigen zak betalen of dat via de aanvullende verzekering regelen.

Te veel macht verzekeraars

De beoogde wetswijziging geeft verzekeraars veel te veel macht, vindt Veenendaal. 'Onze leden staan met de rug tegen de muur. Verzekeraars kunnen eisen wat ze willen, want als therapeuten niet akkoord gaan krijgen ze geen contract en kunnen ze hun praktijk wel sluiten. Het is ongezond als één partij in de onderhandelingen over een veto beschikt.'

Tweede Kamer

Donderdag 14 februari debatteert de Tweede Kamer over de beleidsvoornemens van minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS.

6 reacties

 • midden

  onze bezorgde is terecht bezorgd, maar uiteindelijk zullen er toch scherpe lijnen getrokken moeten worden;volgende punten zijn belangrijk om scherpe afbakening te garanderen
  -sportblessures moeten door een particuliere verzekering gedekt worden
  -geneesmiddelen, die gunstig zouden werken op eigen prestaties moeten voor eigen rekening komen zo ook de genotmiddelen en ook de oorzaken hiervan m.n. de verslavingen, depressies e.d. die hieruit voort komen
  -indicatiegebied mn ziekten, die onmiddellijk met disfunctioneren te maken hebben moet de lijnen scherp getrokken worden
  -dik zijn, grote borsten en omvormende operaties, mbt e.d. vallen zeer beperkt hieronder.
  -en deze rij van oneigenlijke punten, die niets van doen hebben met gezondheidszorg te maken hebben en dat je min of meer tot het proefkonijn van de medische wetenschap gebombardeerd wordt( bijv dat in het dna gevonden overeenkomsten gevonden met een bepaalde ziekte), waarvan ik er talrijke ken en zomaar onder het mom van de zorg ondergebracht worden.
  Dit alles maakt van de maatschappij een zieke staat.

 • bezorgde

  Ik ben het heel erg eens met de visie van Visee. We leggen de macht en de regie bij de zorgverzekeraars terwijl we ons steeds minder 'bediend' voelen, door wat ooit met onze solidariteit iedereen ten goede kwam. Zodra er winst gemaakt mag worden en de overheid terugtreedt, zijn we bang voor onbeheersbare graaiers, die winstoogmerk belangrijker vinden dan onze gezondheidszorgkwaliteit.
  Daarnaast vind ik het belachelijk om geestelijk ziek zijn anders te verzekeren.

 • PJ Visee

  ik vraag me af, wat de mensen die deze regeling bedacht hebben gaan doen als ze klaar zijn met regeren. Ik denk, dat ze hopen in de raad van bestuur van één van de leden van het kartel der Nederlandse Verzekeraars opgenomen te worden, tegen een goede betaling natuurlijk en natuurlijk om 'goeds' te doen voor de mensen. Het geld te verdelen onder de armen (de vraag is welke)
  Natuurlijk moet er een berechtigde betaling plaatsvinden, maar dat kan niet door eenvoudigweg de mes op de keel te zetten bij de betroffen partijen. Marktwerking funktioneert niet door een deel van de markt te laten afsterven, maar door de regelgeving zo te maken, dat alle partijen een faire kans hebben en zich kunnen bewijzen door de kwaliteit van dat wat ze doen.

 • adje rem

  Oh ja , ongeveer slechts 500 tot 700 miljoen OVERwinst bij instellingen zonder winstoogmerk ? ?

 • adje rem

  Tja van die overheidsinstellingen nza en nma mogen de vrij..??gevestigden niet EEN front vormen .Dat is illegaal. De woekerpolisverzekeraarsgieren hanteren het door de overheid toegestane adagium : divide en impera , liefst over de hoofden en ten koste van de patienten en toevallig ten eigen bate ? ? Mijn adagium is : met dit soort instellingen geen, dus VRIJBLIJVENDE , contracten meer . Zeker niet nu iemand veel discussie vreest over de zorgverzekeringswinsten in 2012 ? ? ?

Of registreer u om te kunnen reageren.