Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgveld ergert zich aan rol Abvakabo FNV

Veldpartijen in de zorg hebben forse kritiek op de gang van zaken rondom de onderhandelingen voor het zorgakkoord. De rol van vakbond Abvakabo FNV wordt door hen veelvuldig gehekeld.
Zorgveld ergert zich aan rol Abvakabo FNV

Algemeen directeur Liane den Haan van de grootste ouderenbond ANBO stelt dat Abvakabo FNV het afgelopen weekend ‘VWS heeft gegijzeld’. ‘We wachten al heel lang op maatregelen voor de hele zorgsector. Iedereen in de branche is bereid in te leveren en denkt hierover mee met de staatssecretaris. En dan wordt dat hele proces ineens gekaapt afgelopen weekend. Ik begrijp niet waarom VWS zich door Abvakabo zo onder druk laat zetten.’

Bakzijl

Volgens Den Haan heeft het ministerie na het bod van afgelopen vrijdag niet veel ruimte meer in de onderhandelingen. ‘VWS kan niet veel meer bieden dan ze gedaan hebben. Ik denk dat Abvakabo voor de tweede keer bakzijl zal halen. Vervolgens zal in mei dan het definitieve plan voor de zorg openbaar worden gemaakt.’

Lilian Marijnissen
Abvakabo-betuurder Lilian Marijnissen is een van de onderhandelaars aan tafel. Zij verweert zicht tegen de uitspraken van De Haan. 'Het gaat ons helemaal niet alleen om de banen in de thuiszorg. Dat komt op die manier naar voren omdat thuiszorgmedewerkers voor een groot deel onze achterban vormen. Maar we praten veel breder met het kabinet over de zorg. Wij hebben het ideologische standpunt dat de thuiszorg behouden moet blijven omdat dat beter is voor de zorg in zijn geheel. De thuiszorgmedewerkers maken zich meer zorgen over wat er met hun cliënten gaat gebeuren dan over hun eigen baan. En die cliënten vormen toch ook de achterban van de ANBO.' Marijnissen stelt dat de onderhandelingen momenteel over veel meer gaan dan alleen banen in de thuiszorg. 'Wij zijn van mening dat er genoeg te bezuinigen valt op andere plekken in de zorg, zoals bij de 1,4 miljard winst van zorgverzekeraars of de 8 miljard aan verspilling uit het rapport van Ab Klink. We hebben 0,3 procent loonsmindering aangeboden, maar dat wil het kabinet niet aannemen. Verder kan ik niet over details naar buiten treden nu we nog aan tafel zitten bij VWS. Maar reken er maar op dat wij vechten voor de thuiszorg.'

Thuiszorg ontzien
Bestuurder Caroline van den Brekel van beroepsorganisatie in de zorg FBZ eist dat er morgen een zorgakkoord ligt. ‘We wachten al zo lang op een evenwichtig pakket maatregelen. Ik weet dat de zorgsector moet inleveren en daar wil de hele sector aan meewerken. Maar in het voorstel van afgelopen weekend zie je de focus nu enkel op het ontzien van de thuiszorg ligt. Ik vind de thuiszorg ook belangrijk, en we zijn ook tegen massaontslagen. Maar de zorg is wel veel groter dan alleen thuiszorg. Ik zie dat er van de miljarden bezuinigingen alleen het deel voor de thuiszorg wordt teruggedraaid. Dan zeg ik: verdeel die versoepelingen eerlijk over alle zorgsectoren want die hebben het allemaal moeilijk.’


ZZP 4
Een woordvoerder van werkgeversorganisatie ActiZ maakt zich zorgen over het feit dat er in de onderhandelingen van afgelopen weekend is gesproken over het scheiden van wonen en zorg. Dit dossier heeft immers weinig met de ontslagen in de thuiszorg te maken. 'Wij vinden het heel belangrijk dat je mensen met een zorgzwaarte van niveau 4 (zzp 4) niet moet verbieden om in een verzorgingshuis te wonen.'

Onderhandelingen
Afgelopen weekend onderhandelden Abvakabo FNV en de bewindslieden van VWS over ontslagen in de thuiszorg. VWS deed een aanbod met daarin onder andere een verzachting van de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp maar Abvakabo FNV ging er niet mee akkoord.

7 reacties

 • AJ

  Groot gelijk dat er een focus ligt op de thuiszorg.
  Want geen thuiszorg zal veel invloed gaan hebben op het dagelijks leven in Nederland.
  Het GAAT niet om af en toe de ramen lappen. Geen thuiszorg betekent voor ouderen en gehandicapten dat er niet gestofzuigd wordt, geen bed opgemaakt, geen keuken noch wc wordt schoongehouden en nog heel wat andere zaken.

  Vrienden, familie, buren zouden al die taken op zich moeten gaan nemen? Continu, naast hun eigen leven waarin ook gewerkt moet worden, hun eigen huis bijhouden, de kinderen naar school gebracht? (waarom gaan kinderen naar de creche -omdat mama EN papa werken)

  Geen thuiszorg betekent voor cliënten eerdere verwaarlozing, betekent eerdere opname in verzorgingshuis of ziekenhuis, betekent dat kleine ziektebeelden later worden opgemerkt waardoor zorgkosten uiteindelijk hoger worden.
  Daarom is het behouden van de huishoudelijke thuiszorg zo belangrijk. Efficiënt bezuinigen is NIET op die eerste handen en ogen in huis.

 • Jan C

  Zelfs ik die de ouderen en gehandicapte zorg al jaren volg heb moeite om alle ontwikkelingen te volgen.
  Een vaststelling is zeer zorgwekkend: je kunt geen TVprogramma, radioprogramma meer aanzetten of krant of tijdschrift lezen of het gaat erover hoe wreed, schrijnend, mensonterend en slecht het er aan toe gaat in verpleeg en zorgtehuizen, hele films, documentaires, ja, zelfs toneelstukken zijn op dit moment in ontwikkeling of draaien al.
  Allen die dat in alle rust TOELATEN/TOEKIJKEN zoals Schippers en van Rijn en consorten ZIJN EVEN SCHULDIG AAN DIE WREDE TOESTANDEN dan diegenen die deze slechte zaken daadwerkelijk UITVOEREN, bestuurders, management, clientenraden en verplegend en verzorgend personeel, deze laatsten kunnen ook veel en veel meer aan de bel trekken.
  Ze moesten een ontiegelijke draai om hun oren krijgen, en dan zeg ik maar EEN PROCENT van wat ik werkelijk bedoel

 • Henk

  Bij de totstandkoming van de Wmo en de daaropvolgende aanbestedingsprocedures hebben ANBO of andere cliëntenorganisaties nooit een poot uitgestoken ten behoeve van de medewerkers in de zorg. Volgens officiële onderzoeken hadden de cliënten er weinig last van dus waarom zou je meer doen dan alleen wat lippendienst bewijzen? Kan, misschien wel begrijpelijk, maar dan is het op zijn zachtst gezegd hypocriet om die thuishulpen nu opeens te gaan verwijten dat ze een keer effectief voor zichzelf opkomen.

 • A. de Boer

  ANBO is ook gewoon een belangen behartiger/lobby groep voor de rijkste generatie ooit: de graaiers(baby-boomers). En zij bezigt nog altijd het mantra dat hun generatie zo zielig is. Dat is natuurlijk ook zo, maar niet omdat ze zo armlastig zijn.
  Waneer krijgen jongere en toekomstige generaties hun geld terug?

 • adje rem

  VWS , bij monde van de staatssecretaris speelt heel knap alle groeperingen tegen elkaar uit. Goede strategie : Niet met alle partijen tegelijk onderhandelen , maar met elk apart. Dit is de klassieke , Romeinse apartheidspolitiek van Caesar : divide et impera . Financieel werkt dit GENERIEKE middel gunstig voor VWS .
  Of de ZORG hierdoor ook gezond wordt ? ?

 • Rob

  Abvakabo FNV claimt haar rol na jaren te zijn gemarginaliseerd. In die jaren is de arbeidspositie van de zorgmedewerkers onderaan de ladder flink uitgehold. Verzorgenden lopen nu een flink risico hun baan te verliezen, moeten bij een nieuwe baan vaak een lager salaris accepteren, kunnen ook vaak geen voltijdsbaan meer vinden, krijgen moeilijker een hypotheek, worden min of meer gedwongen als ZZP-er te werken en kunnen dan geen pensioen meer opbouwen, etc.

  Al met al resulteerde het beleid van de afgelopen jaren tot een forse achteruitgang van hun bestaanszekerheid.

  De Abvakabo FNV heeft in die periode door interne strubbelingen niet gefungeerd als countervailing power en is bijgevolg veel leden kwijtgeraakt. Het is daarom tijd dat deze belangenbehartiger weer op kracht komt. Dat is vervelend voor partijen met andere belangen, maar enig begrip voor Abvakabo FNV lijkt mij hier wel op zijn plaats.

 • Keesmarges

  Voor zover ik het heb begrepen zijn er twee overlegcircuits in de zorg: een gaat over de arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid voor zorgwerkers en een ander circuit gaat over de belangen van zorginstellingen en zorgvragers. Natuurlijk raken en overlappen die circuits elkaar hierendaar, bijvoorbeeld als het gaat over de kwaliteit van de zorg, waar goed opgeleid en gemotiveerd zorgpersoneel en goede facilitieten voor nodig zijn.
  Als ik me goed herinner heeft het gesprek (de gesprekken) met de staatssecretaris over de zorg zelf al plaats gevonden. Misschien moeten ze nog afgerond worden, nu het sociaal akkoord bekend is.
  Grote vraag is natuurlijk of bijvoorbeeld het niet toepassen van de nullijn voor het inkomen van het zorgpersoneel ten koste zal gaan van de zorg, bijvoorbeeld de langdurige zorg. Dat zou natuurlijk niet moeten gebeuren, de landelijke belangenorganisaties van zorgvragers moeten daar nadrukkelijk op toe zien. Het zou goed zijn als die organisaties om te beginnen daar duidelijke uitspraken overdoen richting regering en niet, zoals de ANBO doet, de andere belangenorganisatie te beschuldigen. Samenwerken lijkt me beter dan elkaar te bestrijden. Het ANBO spreekt voor zichzelf en is niet Het (hele) Zorgveld, zoals de redactie van deze site suggereert.

Of registreer u om te kunnen reageren.