Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Dermatologen Catharina moeten definitief vertrekken

De voltallige maatschap dermatologie van het Catharina Ziekenhuis vertrekt op vrijdag 17 mei definitief uit het ziekenhuis. Een gesprek tussen de raad van bestuur en de maatschap liep op niets uit, zo meldt het ziekenhuis.
Dermatologen Catharina moeten definitief vertrekken

Vorige week heeft het Scheidsgerecht Gezondheidszorg in een tussenvonnis vastgesteld dat de verhouding tussen de maatschap dermatologie en het ziekenhuis ernstig is verstoord en dat de toelating zal eindigen tenzij de relatie wordt hersteld. Daarom gaf het Scheidsgerecht Gezondheidszorg beide partijen nog eenmaal de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Aansprakelijkheidsprocedure

De dermatologen hebben voorzitter Piet Batenburg van de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis in november 2012 persoonlijk aansprakelijk gesteld en zij hebben daartoe een voorlopig getuigenverhoor aangevraagd. Tijdens de laatste zitting heeft de voorzitter van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg de maatschap er expliciet op gewezen dat deze procedure de verhoudingen nog verder zal verslechteren en hij heeft hen daarom geadviseerd om deze persoonlijke aansprakelijkstelling in te trekken. De maatschap heeft dit advies naast zich neergelegd en heeft al voor het tussenvonnis van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg besloten om deze procedure toch door te zetten. ‘Dit betekent dat de raad van bestuur geen mogelijkheid meer ziet om tot herstel van de verstoorde verhoudingen en tot een vruchtbare samenwerking te komen. Ook interim manager Van Schilfgaarde concludeert dat op de werkvloer geen kans is op herstel van de samenwerking met het management’, aldus Paul Boomkamp, lid raad van bestuur.

Reactie dermatologen

De maatschap Dermatologie noemt in een schriftelijke verklaring het ontslag zoals de raad van bestuur het formuleert ongegrond. Het ontbinden van de toelatingsovereenkomst is definitief geworden na een eenzijdig besluit van de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis, zo stellen de dermatologen. 'Het ziekenhuis heeft tijdens het conflict verzoeken  om inhoudelijk overleg en mediation afgewezen. Tijdens het conflict, dat nu ruim een jaar loopt, heeft het ziekenhuis doorlopend ongegronde beschuldigingen aan het adres van de dermatologen naar buiten gebracht.'

Het Scheidsgerecht concludeert verder volgens de maatschap dat de dermatologen niet verzekerde zorg uitsluitend hebben aangeboden in het belang van hun patiënten en niet voor persoonlijk gewin. 'Zij hebben te goeder trouw gehandeld volgens de Zorgverzekeringswet. Het opzeggen van de toelatingsovereenkomst is op basis van deze gronden ontoereikend verklaard', stellen de dermatologen. Zij zeggen de procesgang ten diepste te betreuren. ‘Hierbij is sprake van enkel verliezers:  patiënten, de al jaren loyale medewerkers van de polikliniek dermatologie, collega’s, artsen in opleiding, het ziekenhuis en de dermatologen zelf.’ De dermatologen gaan nu buiten het Catharina  Ziekenhuis - op een nog nader bekend te maken nieuwe werklocatie - hun praktijk een vervolg geven. Naast een schriftelijke verklaring wil de maatschap verder niet in de media reageren op de zaak.

Conflict

Het conflict tussen ziekenhuis en maatschap kent een lange historie. Het conflict escaleerde vorig jaar toen bleek dat de maatschap, zonder dat het ziekenhuisbestuur dat wist, binnen de muren van het ziekenhuis een praktijk voor ‘niet-verzekerde zorg’ (cosmetische dermatologie) was begonnen. De maatschap maakte daarbij gebruik van ziekenhuisfaciliteiten en -middelen, maar rekende dat niet af met het ziekenhuis. De raad van bestuur besloot toen om de toelatingsovereenkomst van de voltallige maatschap op te zeggen. Naar het oordeel van het Scheidsgerecht hebben de dermatologen, wat de cosmetische dermatologie betreft, in een aantal opzichten verwijtbaar onjuist gehandeld, maar is er geen sprake geweest van frauduleus handelen. Tegen de uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg is geen beroep mogelijk. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg zal in een later stadium een uitspraak doen over de financiële afwikkeling van deze zaak.

Continuïteit van zorg

De dermatologen van het Maastricht UMC+ zullen met ingang van 17 mei 2013 de taken van de maatschap in het Catharina Ziekenhuis overnemen. Zij gaan dan een vast team opbouwen dat in het Catharina Ziekenhuis zal werken. Volgens Batenburg biedt de bundeling van krachten grote voordelen. ‘De continuïteit van zorg voor onze dermatologische patiënten is gewaarborgd. Zij kunnen rekenen op hoge kwaliteit van zorg met academische expertise.’ Eind december sloten beiden ziekenhuizen een overeenkomst om de specialistische behandeling van oncologische aandoeningen aan de huid toegankelijk te houden voor patiënten uit Limburg en Brabant.

2 reacties

  • Reactie verwijderd door een beheerder

  • Reactie verwijderd door een beheerder

Of registreer u om te kunnen reageren.