Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

NVZ: Behoud vrije ondernemerschap medisch specialist

Medisch specialisten moeten de mogelijkheid behouden om als vrije ondernemers te werken in ziekenhuizen. Dat vindt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ.
NVZ: Behoud vrije ondernemerschap medisch specialist

Het vrije ondernemerschap van medisch specialisten is gegarandeerd tot en met 2014. Wat er daarna gebeurt is nog ongewis. In 2015 worden de integrale tarieven in de ziekenhuiszorg ingevoerd. Ziekenhuizen moeten dan met de medisch specialisten onderhandelen over de hoogte van hun inkomen. In het regeerakkoord van het huidige kabinet staat dat het fiscale ondernemersvoordeel voor medisch specialisten wordt afgeschaft in 2015 'als het specialistenhonorarium integraal onderdeel is van het ziekenhuisbudget en het beheersmodel medisch specialisten verdwijnt'. De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft onlangs aan minister Edith Schippers van VWS geadviseerd om het recht om te declareren exclusief te geven aan de instelling, ofwel het ziekenhuis. De Orde van Medisch Specilialisten verzet zich hier echter tegen en voert een intensieve lobby voor behoud van het vrije ondernemerschap.

Keuze voor vrije beroep moet blijven

NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy stelt in een interview op de NVZ-website dat ziekenhuizen op lokaal niveau de vrijheid moeten hebben om afspraken te maken met medisch specialisen over hun beloning. Ze geeft aan dat de NVZ samen met de Orde optrekt 'met het oog op een goede, werkbare verhouding waarbij de belangen in harmonie gediend worden'. De NVZ wil niet dat er afstand ontstaat tussen ziekenhuizen en medisch specialisten. In een brief over het NZa-advies over integrale tarieven aan de minister begin juli schrijft de NVZ er vanuit te gaan dat er in de toekomst een keuze voor het vrije beroep mogelijk blijft. De Orde waarschuwde onlangs voor onrust en verwijdering als de minister het Nza-advies overneemt.

Belasting dienst informeel akkoord

In de publicatie 'Zicht op zorg: passend model' gaat de NVZ nader in op samenwerkingsvormen tussen ziekenhuizen en medisch specialisten. Hierin stelt de NVZ ook dat ziekenhuizen en vrijgevestigd medisch specialisten een gezamenlijk belang hebben om tijdig en vooraf duidelijkheid te krijgen onder welke voorwaarden vrijgevestigd medisch specialisten vanaf 2015 nog kunnen worden aangemerkt als ondernemer. 'De enige die die duidelijkheid kan bieden is de Belastingdienst. Informeel heeft de Belastingdienst aangegeven hieraan ook te willen meewerken.'

Gerelateerde tags

6 reacties

 • Alberts

  Mensen,
  er is geen marktwerking in de zorg, er is sprake van budgettering waarbij de overheid de verantwoordelijkheid op de verzekeraars afschuift.
  er zijn vastgestelde prijzen, budgetplafonds, nieuwe aanbieders worden tegengewerkt. als ik beter werk dan collega's in de stad kan ik niet meer patiënten in zorg nemen want mijn budget laat dat niet toe.

  Er is geen marktwerking, echt niet.

 • adje rem

  Vrij ondernemerschap ? ? De tandartsen (. Overigens via een aanvullende verzekering. )moeten hun omzet opgeven , waarvan dan de kosten mogen worden afgetrokken. Als dan het verschil hoger is dan € 109.000,00 zullen de tarieven worden aangepast. Of de tandarts 40 uur of 80 uur werkt doet er niet toe. VWS heeft voor dit onderzoek uiteraard haar nza-olifant ingezet. Weet u nog wel , de boete van de 'samenwerkende ' huisartsen ? ? Ik lees net in de krant dat er een akkoord is dat € 1000.000.000,00 gaat besparen in de ZORG , maar alleen als iedereen ( ook de roverheid ? ) zich eraan houdt , zegt mevrouw Schippers, ? ? Ik geloof eerder in een o zo eerlijke, nette , STAATSloterij , beste mevrouw, dan in een betrouwbare roverheid.

 • Joshua

  Ook hoogwaardig personeel in de zorg horen als veldpartij te worden betrokken bij effectieve inrichting van de gezondheidszorg. Als er duidelijke meerwaarde wordt geboden is er uiteraard ruimte om deze discipline te gebruiken. Geen twijfel mogelijk. Maar laten de veldpartijen dat onderling bepalen. Niet van bovenaf regelen, omdat iemand vindt dat het zogenaamd moet. Behoefte moet niet te worden gecreerd, maar de noodzaak van onderaf moet worden gezien.

 • fred

  Geachte lezer,
  Er moet gestreefd worden naar een kosteneffecief systeem,thans voldoet het huidig zorgsysteem daar niet aan.
  Concentratie en regionalisering van de ziekenhuizen zijn de eerste stappen in een goede richting.
  Daar hoort bij dat medische specialisten zich verenigen in regionale zorgbv's.
  Wat ik niet bespeur in de discussie is de positie van verpleegkundige specialisten (hooggespecialiseerd) and physicians (geneeskundie assistenten).
  Vriendelijke groet.

 • Joshua

  Het is niet van deze tijd om in een open maatschappij dwang op te leggen. Laten de veldpartijen vrij zijn om zelf te bepalen hoe en op welke manier zij willen (samen) werken. Dat geldt eveneens voor de inkomsten. Ik ben tegen inkomenspolitiek. Iemand moet zelf kunnen bepalen hoe hard men wil werken tegen een navenant inkomen. Minder mag ook, maar dat bepaalt de persoon zelf.
  Het werk moet lonen, de zwaarte van het werk moet tot uitdrukking komen in de beloning, dat geldt eveneens voor de verantwoordelijkheden in het werk, de zwaarte van de opleiding, de werktijden en continuiteitsdiensten.
  Ik voospel dat een slecht en afgedwongen situatie leidt tot onvrede, demotivatie, onwelwillendheid, onverschilligheid en contra productiviteit. Daar is niemand mee gediend. Het levert geen besparing op en biedt enkel voordeel.
  Laat men ophouden alles te willen regelen. Laat de overheid, de NZA en de zorgverzekeraars zich niet mee bemoeien.
  Als men er zelf niet achterstaat en het zelf ook wilt, wordt het uiteindelijk niets en gaat het niet gebeuren in de realiteit. Men bouwt nieuwe problemen in.
  Waarom dwang? Waarom gaat men niet in gesprek? Waarom een wijzging afkondigen zonder overleg en draagvlak? Is dat willen scoren of vertoon van macht?

 • Rob

  In het openbaar trekken de Orde en de NVZ samen op vooral omdat de ziekenhuisbestuurders bang zijn voor een conflict met hun medische staf. Achter de schermen stellen diezelfde bestuurders dat het ziekenhuisbestuur niet goed kan onderhandelen als het geen greep heeft op de medisch specialisten. Het vrije ondernemerschap zou daarom beter kunnen worden beëindigd. De NVZ wil dus wel, maar zet haar wensen opzij om een conflict te voorkomen.

  Helaas heeft Schippers ook geen zin in een conflict met de Orde en daarom zullen de specialisten niet worden gedwongen. Iedereen hoopt nu dat Pauline Meurs gelijk krijgt en dat de nieuwe lichting vrouwelijke artsen geen behoefte heeft aan het vrije ondernemerschap en dat het probleem zich daarom vanzelf zal oplossen. Dat mag blijkbaar nog best 10-15 jaar duren.

Of registreer u om te kunnen reageren.