Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Schippers wil strenger tuchtrecht

Beroepsbeoefenaren moeten direct geschorst kunnen worden in afwachting van een tuchtrechtelijk proces. Wanneer een zorgverlener tijdens de schorsing toch medische handelingen verricht, kan deze zijn BIG-registratie voor onbepaalde tijd verliezen. Dat schrijft minister Schippers in een Kamerbrief.
Schippers wil strenger tuchtrecht

Schippers wil graag strengere maatregelen omdat ze merkt dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet altijd even goed in kan grijpen op basis van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Tuchtrecht

Het tuchtrecht is nu niet van toepassing op het uitvoeren van medische taken tijdens een schorsing. Dit wil Schippers graag veranderen. Door tijdens een schorsing te handelen in strijd met de schorsing of met de tuchtnormen kan een beroepsbeoefenaar zijn BIG-registratie dus voor onbepaalde tijd verliezen.

Voorlopige schorsing

Verder wil Schippers de tuchtcolleges de bevoegdheid geven om een voorlopige schorsing op te leggen wanneer blijkt dat een beroepsbeoefenaar verdacht wordt van onjuist handelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor situaties waarbij beroepsbeoefenaren in strijd handelen met het tuchtrecht of wanneer de geestelijke of lichamelijke toestand van de zorgverlener de uitoefening van zijn beroep niet meer toelaat.

Voorstel

De voorstellen van Schippers worden na de zomer besproken en doorgenomen. In de eerste helft van 2014 verwacht zij het voorstel naar de Kamer te kunnen sturen.

8 reacties

 • triple

  Kunnen Politici ook al op voorhand worden geschorst door het publiek of het 'veld' (lekkere term) als ze weer dit soort Idiotie over ons storten?

 • fred

  Geachte lezer,
  Waar gaat het om? Om de kwaliteit van zorg zoveel als mogelijk te garanderen.
  Dat wil ook zeggen dat de bestaande klachtencommissies van zorginstellingen aan hogere en strengere eisen moeten voldoen.
  De procedurele samenhang tussen klachtenfunctionaris,klachtencommissie en tuchtcolleges verdient dringende aandacht.
  Wellicht heeft de minister hieraan gedacht.
  Vriendelijke groet.

 • adje rem

  Beste DD , leuk , maar vastdenken is wel hetzelfde als domdenken en een synoniem voor nondenken als kenmerk van deze ministeriele , ja zonder puntjes op de e , stond-en standpunten . Overigens vind ik de sprookjes van Andersen beter.

 • DD

  Mevrouw de Minister,
  Het probleem ligt bij uw IGZ en de beroepsbeoefenaar met een BIG-registratie mag dien ten gevolge ge-of vervolgd worden.
  Mevrouw de Minister,VASTDENKEN is wezenlijk iets anders dan OMDENKEN.
  Probeert u het eens.
  SUCCES!!

 • Ravian

  Dat vindt ik nu een echt ondoordachte opzet. Weet van een casus waarbij de patient en familie alle betrokken zorgverleners (huisarts en zeer onterecht ook een ambu-verpleegkundige en een aantal med. specialisten) voor de tuchtrechter 'gesleept' hadden, omdat de huisarts, zoals die later toegaf, verzuimd had na het 'gebeuren' contact met de familie op te nemen (h.a. durfde niet ...). De familie was toen zo boos dat ze alle aangeboden gesprekken (van anderen) weigerden en dus iedereen hebben aangeklaagd. Dat kan dus in dit land. Later door de familie alles weer ingetrokken, want zagen toen zelf ook wel dat dit buiten proportie was (behalve t.a.v. de huisarts), doch heeft wel een paar maanden geduurd. Met het huidige voorstel van deze minister hadden dan dus een aantal specialisten en de ambu-verpleegkundige vele maanden thuis gezeten. Misschien moet je dat dan als extra vakantie zien (dacht t niet ...!), maar het is i.e.g. niet fijn voor degenen die het waar moeten nemen en de toegangs/doorlooptijden t.a.v. de patienten. Hoe .... kun je zijn met een dergelijk voorstel.

 • adje rem

  Luister dokter , u doet wat ik zeg of wat ik wil , anders dien ik een tuchtklacht in, en wordt u in ieder geval voorlopig geschorst. Dat worden nog eens leuke consulten in de spreekkamer. De oplossing van Schippers Is typerend voor bijna alle ''oplossingen''van dit regellandse regelneven en-nichten-kabinet ..;....meer regeltjes.....weer een ambtelijke oplossing voor een medisch probleem ! dom...dommer ... VWS.. . ? ?

 • Wim Duba

  Schorsen zonder 'veroordeling' kan tot aanzienlijke claims leiden. Wie gaat dat betalen? Het heeft er tegenwoordig veel van weg dat de publieke opinie bepalend is waarbij het individuele belang wordt weggehoond.

 • Joshua

  Allemaal leuk bedacht. Maar hoe kan je nu gestraft worden als je nog niet gehoord en veroordeeld bent? Daar zal toch eerst een rechter aan te pas moeten komen. Ik ben benieuwd of Schippers daarover nagedacht heeft.
  Meteen een straf opleggen bij een verdenking lijkt mij niet haalbaar.
  Als dat kan, ben ik benieuwd of we een maatschappij gaan krijgen waarin lukraak straffen uitgedeeld wordt aan iedereen waarbij een verdenking bestaat. Dat zou nog eens wat zijn....

Of registreer u om te kunnen reageren.