Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Sensire verweert zich tegen ‘stemmingmakerij’ door Jan Kramer

Een openbare discussie tussen vakbondsman Jan Kramer en zorgorganisatie Sensire loopt hoog op. In een brief die rouleert in de media beticht Kramer Sensire van het publiceren van een misleidende jaarrekening. Volgens Sensire maakt Kramer zich schuldig aan stemmingmakerij.
Sensire verweert zich tegen ‘stemmingmakerij’ door Jan Kramer

Inzet van de discussie is het sociaal akkoord van Sensire met vakbonden CNV Publieke Zaak en NU’91 voor het ontslag van 1100 medewerkers. Kramer van Abvakabo FNV schrijft, op eigen titel, dat de andere vakbonden zich hebben laten bedotten door Sensire. Er is volgens hem geen financiële onderbouwing voor dit collectieve ontslag. ‘Geen enkele vakbond, die het sociaal akkoord getekend heeft, heeft zich echt verdiept in de jaarrekening van 2012 van Sensire.’ Kramer vraagt zich onder andere af waarom in de jaarrekening niet zichtbaar is welke verdeelsleutel is toegepast met betrekking tot de overhead en de algemene kosten. ‘Bij minder werknemers in 2012 ten opzichte van 2011 zijn de bedrijfskosten van geheel Sensire gestegen. Van 22,5 miljoen euro in 2011 met 7,2 miljoen euro in 2012 naar 29,7 miljoen euro. Waarom?'

Aansprakelijk

Manager Financiën en Control Marieke Bokkinga van Sensire reageert desgevraagd dat de jaarrekening correct is en goedgekeurd is door een externe accountant. Volgens Bokkinga kan de brief van Kramer niet anders beschouwd worden als stemmingmakerij enkel en alleen met het doel om Sensire en de andere betrokken bonden schade te berokkenen. In een brief van 23 juli schrijft zij: ‘Nu u voor Sensire geen partij bent in dit proces zullen wij niet inhoudelijk ingaan op de door u gemaakte verwijten en vragen. De partijen die wel betrokken zijn, zijn op de hoogte van de beweegredenen en achtergronden en zullen wij zonodig informeren als er vragen zijn. Door middel van deze brief stellen wij u in ieder geval aansprakelijk voor de uit uw handelwijze door Sensire geleden en nog te lijden schade.’

Reorganisatie

Vanaf 1 januari 2014 zullen de medewerkers huishoudelijke verzorging van Sensire niet meer voor Thuishulp Sensire B.V. werken. De thuiszorgorganisatie overlegt met de gemeenten in Oost-Gelderland over een alternatief voor deze medewerkers en hun klanten. 800 thuishulpmedewerkers worden ontslagen en voor driehonderd thuishulpen worden de dienstverbanden niet verlengd.

Gerelateerde tags

5 reacties

 • koonings

  Jan K
  Jan K. is niet Jan Kramer, maar iemand met een andere achternaam (even voor de duidelijkheid). Maar meneer Jan Kramer, ga vooral door en laat u niet intimideren door de loze en trieste dreigementen van de directie van Sensire.
  En inhoudelijk: natuurlijk zal die Jaarrekening cijfermatig wel kloppen, met correcte accountantsverklaring, maar daar gaat het niet om ! Het gaat om de verklaringen waarom de kosten zo hard gestegen zijn, ondanks personeelsvermindering. Dus mevrouw Marieke Bokkinga (ManagerFinanciën en Control, imposant...), uw cijfertjes zullen juist zijn, maar uw directie dient goede verklaringen te geven voor gesignaleerde kostenexplosie.

 • Arjan M

  Accountants kunnen de cijfers dusdanig manipuleren dat het beeld ontstaat dat de organisatie voor ogen heeft.... 1 en 1 kan rustig 4 zijn hoor, als de uitleg maar klopt.

 • Jan C

  Bij Ruwaard, Slotervaart etc etc hebben ook steeds handtekeningen van accountants en Raden van bestuur en bestuurders onder financiele beleidsstukken gestaan.
  Als er verpleeg en verzorginghuizen zijn die het zo regelen met de onderzoeker dat ze een award aan de muur kunnen hangen, acht ik zo tot alles in staat, al was het alleen maar omdat ik dat aan den lijve heb ondervonden (AANGEKONDIGDE bezoeken ipv ONaangekondigde bezoeken, VOORAF bepalen met wie en wat besproken wordt e.d.)
  Je moet als eenling -- Kramer -- toch wel heel sterk in je schoenen staan als je die weg volgt; al bereikt Kramer maar dat er nog een keer goed gekeken wordt naar de cijfers, heeft hij zijn functie en taak al vervuld.

 • jamislekker

  Als Sensire zo zeker van zijn zaak is, lijkt mij een contra-expertise door een concurrerend accountantskantoor in de rede liggen.

 • adje rem

  Begon niet ook Willem Holleeder een proces toen zijn ...goede, .. slechte ...naam bedreigd werd in een film ? Interne accountants, externe accountants , advocaten ict-programma's...... Ons zorggeld wordt , goed beter best besteedt. Gekker kunnen we het niet maken , wel duurder , en ook dat is ons eigen risico.

Of registreer u om te kunnen reageren.