Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Slotervaartziekenhuis liet Erbudak haar gang gaan

Ex-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak ging haar eigen gang maar kreeg daarvoor ook de ruimte. Dat bleek tijdens de rechtszitting in de Ondernemingskamer op 4 juli.

Erbudak verwierp een finaal aanbod van zorgverzekeraar Achmea voor een aanneemcontract op 17 januari 2012 en passeerde de raad van commissarissen. Zij en haar medebestuursleden konden toen al niet meer met elkaar door één deur.

Slotervaartziekenhuis

Vanaf december 2012 wordt de sfeer steeds slechter: het draagvlak neemt zienderogen af, de OR en medische staf zeggen hun vertrouwen op in de bestuursvoorzitter. En de vergaderingen van de raad van bestuur ontaarden in enorme ruzies. De advocaat van de raad van bestuur noemt de contractonderhandelingen met Achmea de druppel die de emmer deed overlopen. Het bestuur noemt de harde opstelling van Erbudak jegens de grootste zorgverzekeraar een ernstige inschattingsfout: ‘Het was zakelijk onverantwoord om daar machtspolitiek mee te voeren. Ze heeft Achmea, de life line van het ziekenhuis, geschoffeerd op de haar bekende wijze.’ Op de vraag van de rechter of de raad van bestuur en de raad van commissarissen de strategie van Erbudak steunden, komen geen heldere antwoorden.

'Angsthazen'

Erbudak gaf steeds de indruk nog in onderhandeling te zijn met Achmea over een aanneemcontract. Het verstrijken van de deadline was niet bij raad van bestuur en raad van toezicht bekend. De rechter verbaast zich over de steunbetuigingen per email die de raad van toezicht begin februari nog stuurde aan Erbudak. Dat ze zich hard opstelde, was bekend, ook uit de pers. Bestuurder Jos Beijnen zegt wel te hebben geweten van het verstrijken van een eerste deadline, op 27 december 2012. Op 4 januari 2013 vroeg hij: ‘Gaat het allemaal wel goed?’ Erbudak zou hebben gezegd: ‘Bemoei je er niet mee, jullie zijn een stelletje angsthazen.’

Naar de bliksem

Toen Beijen en bestuurscollega Dees Brandjes haar adviseerden de stand van zaken aan de raad van commissarissen te melden, zou Erbudak hebben gezegd dat ‘hooggeplaatste mensen binnen Achmea dit wel gingen regelen.’ Telkens als de overige twee bestuurders haar vroegen naar de onderhandelingen, gaf dat ruzie. Brandjes schetst de sfeer: ‘Strategische beslissingen waren niet mogelijk. We werden op de meest krankzinnige momenten geïnformeerd, om 1 uur ’s nachts bijvoorbeeld. Op 18 januari kregen we weer een mail “ter info”. Toen was het aanneemcontract al naar de bliksem.’

Commissarissen

De raad van commissarissen vindt dat ze de problemen op ‘adequate wijze het hoofd heeft geboden’. In een vergadering met de raad van toezicht op 16 januari 2013 zegt Erbudak ‘stevig’ te onderhandelen en vraagt zij de raadsleden om rekening te houden met een eventueel mislopen van een aanneemcontract en de gevolgen daarvan. De commissarissen vroegen haar toen, volgens de advocaat, om in elk geval een overeenkomst met aanneemsom te sluiten. Als de rechtbank vraagt hoe het dan toch kan dat zo’n belangrijke opdracht niet in de vergadernotulen staat vermeld, moet de advocaat het antwoord schuldig blijven.

Directeur generaal VWS

Voorzitter Theo Dekker van de raad van commissarissen voegt hieraan toe dat de raad verkeerd is voorgelicht. Hij begreep van Erbudak dat de directeur generaal van VWS een bemiddelingspoging zou doen tussen Achmea en Erbudak op 13 februari. Dat wilde hij afwachten.  De rechter voegt toe: ‘Ondanks het feit dat u wist een risico te lopen in de vorm van het stuklopen van onderhandelingen.’ Dekker: ‘We kenden de correspondentie niet. Erbudak zei tegen ons dat het wel zo loslopen, het was onderdeel van het spel.’

Onderzoek

Erbudak laat bij monde van haar advocaat weten dat de raad van toezicht anders had moeten handelen als ze inderdaad niet tevreden waren over haar als bestuursvoorzitter. ‘De vraag over het wanneer en het waarom rechtvaardigt een onderzoek.’ Zo’n onderzoek komt er op dit moment niet. Donderdagavond besloot de rechter om geen onderzoek in te stellen naar het Slotervaartziekenhuis omdat de eisers niet ontvankelijk zijn. Eisers zijn de kinderen van Erbudak, die via hun aandelen in Meromi Holding zeggenschap hebben over het Slotervaartziekenhuis.

12 reacties

 • Jan C

  @fred. Denk dat @Fred bij de kliek hoort die zich via de zorg, met niks doen, probeert te verrijken. Bah.

 • fred

  Geachte lezer,
  Men gaat niet rollebollend over straat.
  U mag aannemen dat men zich houdt aan het businessplan.
  Vriendelijke groet.

 • L. Winter

  Het verschil met reguliere ziekenhuis is dat we in het geval van SVZ te maken hebben met private aandeelhouders.Als deze ook nog een rollebollend over straat gaan is er sprake van een nijpende situatie me dunkt.

 • fred

  Geachte lezer,
  De problemen van dit ziekenhuis zijn zo betrekkelijk in de context van de gehele zorgwereld ( 80 miljard euro).
  Een ziekenhuis valt niet zomaar om zoals vandaag is gesuggereerd door RTL-nieuws. Kijk bijvoorbeeld naar het zorggebied en de veranderde zorgvraag tegen de achtergrond van demografische ontwikkelingen.
  Zonder krediet kan geen enkele instelling overleven zelfs de bank niet.Banken hebben in 2008 en 2009 een balansondersteuning gekregen van miljarden euro's,zoals U weet.
  De Nederlandsche Staat heeft een staatsschuld van 400 miljard euro d.w.z. dat dagelijks een bedrag van10 miljoen euro's aan rente moet worden betaald.
  Gaan we verder dan komen we uit op de hypothecaire schuld van 3,5 miljoen huishoudens d.w.z. dat de hypotheekhouders gezamenlijk een schuld hebben van 600 miljard euro.
  Alle pensioenfondsen hebben gezamenlijk in kas 1100 miljard euro.
  De teller van het gezamenlijk spaarbedrag van alle Nederlanders staat op 284 miljard euro. Het BBP (wat we met zijn allen verdienen) schommelt tussen de 500 en 600 miljard euro.
  Wellicht is crowdfunding (fondsvorming door particulieren) in dit kader zinvoller.
  Kortom het is een kwestie van verdeling van de beschikbare gelden en een goed onderling vertrouwen.
  Vriendelijke groet. • Jan C

  Ik vraag me af wat zo'n raad van bestuur en toezicht doet.
  Dit (zie artikel hierboven) -- Een uitkering van 980.000 euro aan zichzelf als voorschot op haar salaris, nog eens 300.000 in januari, 200.000 om privéschulden af te betalen, 1 miljoen euro naar een kliniek in Turkije via spookfacturen. En meer dan 100.000 euro aan privé-uitgaven, zoals 'aankopen in de Gucci-store en dure sieraden -- kun je toch niet doen zonder dat je of mee heult, of te druk met je eigen declaraties, vergoedingen en hoge salaris bezig bent, of gewoon op papier voor een fikse vergoeding mee slaapt.
  En er zijn toch in die perioden mensen geweest die signalen afgaven; werd dat afgedaan met 'O, dat is een opmerking van het plebs' (zal beslist wel).
  Als het allemaal waar is moet Erbudak en hele hele gepeupel om haar heen financieel en lijvelijk flink boeten; maar dat zal gvd wel niet gebeuren.
  Daar moet je een simpele werknemer voor zijn.
  Bij Philips heb ik in de jaren zestig een zeer toegewijde hardwerkende administrateur zonder pardon en zijn jasje en boekentas -- van de ene seconde op de andere -- op straat zien gooien, omdat hij voor ondersteuning van zijn zeer zwaar gehandicapte dochter wat geld achterover had gedrukt.
  Zo gaat men in dit land met de eenvoudige man om. Latere top functionarissen -- die veel meer op de kerfstok hadden -- werden de hand boven het hoofd gehouden. De k..zin : Lessen voor de toekomst zal wel weer uit de kast worden gehaald.
  Slaap maar lekker door.

 • toin

  Zelfverrijking, spookfacturen, een bezorgde huisbankier en veel verwijten over en weer. De rechtszaak bij de Ondernemingskamer bood spektakel.
  Een uitkering van 980.000 euro aan zichzelf als voorschot op haar salaris, nog eens 300.000 in januari, 200.000 om privéschulden af te betalen, 1 miljoen euro naar een kliniek in Turkije via spookfacturen. En meer dan 100.000 euro aan privé-uitgaven, zoals ‘aankopen in de Gucci-store en dure sieraden’.
  Tja wie is is voor deze ellende verantwoordelijk.Als bovengenoemde feiten werkelijk kunnen worden bewezen de bestuurder en dan speelt haar discutabele verleden ook mee in het beoordelen van deze activiteiten we hebben hier dan te maken met een draaideur recidivist.de raad van bestuur en de raad van commissarissen hebben uiteraard in hun controlerende rol volledige gefaald. Lex Schram heeft jaren als huis-advocaat Aysel’s leugentjes goed gepraat en heeft de messen nu geslepen om Erbudak de doodsteek toe te brengen.Uiteindelijk hebben patiënten en medewerkers het nakijken in deze walgelijke soap.

 • het kan beter

  Bestuursvoorzitter Erbuak was een pittige bestuurder. Sommige mensen schrikken van haar kordate aanpak. Bestuurders met hoog verbaal kom je overal tegen, meestal hebben dit soort bestuurders een zwak collegiaal bestuur en een zwak management om zich heen. Oorzaak angst dat ze hun baantje en hierdoor het hoge vast inkomen kwijtraken! Wie in deze sector op niveau werkt ziet het potencieel zwakke managers rondlopen!

 • toin

  Modder?Bikkelharde waarheden van zelfverrijking van Erbudak.Zij heeft uitgaves gedaan waar ik als patiënt niet bereid ben voor te betalen.Ik laat deze toko dus ook links liggen en met mij hopelijk vele anderen .

 • Antoinette Vietsch

  Feitelijk moet een zorgverzekeraar voor november, voor het afsluiten van de verzekering door de Nederlanders aangeven of zij met iedereen een contact heeft. Het is dus enigszins absurd dat een verzekeringsmaatschappij onderhandelt over 2013 terwijl 2013 al aangebroken is. Indien een zorgverzekeraar niet heeft aangegeven dat hij een ziekenhuis uitsluit bij het sluiten van het contract met een verzekerde, dan kan de verzekerde er vanuit gaan dat de verzekeraar de behandeling vergoedt. Kortom, volgens mij blijkt uit deze case duidelijk dat Achmea zijn zaakjes niet op tijd geregeld had. Bij het ontbreken van een contract zou Achmea gewoon moeten betalen volgens de normen van niet gecontracteerden.

  Overigens erger ik me aan de modder. Ging de rechtszaak niet over aandelen en of het verdunnen van aandelen toegestaan is, waardoor het belang van iemand van 49% met recht op aankoop van de overige aandelen verdund wordt tot 1%? Volgens mij is dat dat kan al interessant genoeg.

 • wetje

  iedereen heeft afgewacht wat de resultaten van de machtsverdeling verzekeraar en ziekenhuis zou worden. Toen duidelijk werd dat de verzekeraars echt de macht hebben/houden werd deze powervrouw voor de leeuwen gegooid.
  Natuurlijk heeft zij geen goede inschatting gemaakt van de organisatie en machts verhoudingen met alle gevolgen voor haar ziekenhuis.

 • Bob

  Als men toestaat bestuurders te portretteren als celebrities, dan past het niet om achteraf verwonderd te zijn indien divagedrag blijkt. Die kat is dan eigenhandig op het spek gebonden.

 • Windie

  Een wijze les voor de toekomst, geeft deze dame geen centimeter ruimte..... dit kan je als RVC niet laten gebeuren wat een drama.Patienten en personeel van SVZ ik wens u als kracht en sterkte toe.

Of registreer u om te kunnen reageren.