Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

IrisZorg schrapt 250 fte wegens transitie

Iriszorg schrapt 250 van de 1205 fte vanwege de transitie. Volgens de zorgorganisatie zorgt de transitie van zorg naar gemeenten voor twintig procent krimp.
IrisZorg schrapt 250 fte wegens transitie

'Inkrimping van het personeelsbestand is daarom onvermijdelijk', laat Iriszorg weten. 'Met deze krimp en door anders te gaan werken met zelforganiserende multidisciplinaire teams, wil IrisZorg gezond blijven in de toekomst. Hierdoor kan zij zorg blijven leveren aan een kwetsbare groep in de samenleving: mensen met een verslaving en complexe problematiek.'

Ontslagen

Met name management en ondersteuning zal in omvang fors krimpen. IrisZorg spant zich tot het uiterste in om de gevolgen voor medewerkers te beperken. Door te sturen op natuurlijk verloop, het niet verlengen van tijdelijke contracten en medewerkers te begeleiden van werk naar werk, binnen of buiten de organisatie. Mocht de situatie zich voordoen dat deze inspanningen niet tot de noodzakelijke krimp leiden, dan sluit IrisZorg gedwongen ontslagen niet uit en vindt er vooraf overleg plaats met de vakbonden.

Voorzieningen en activiteiten

Vooralsnog worden er geen voorzieningen of activiteiten afgestoten, maar dit kan in de toekomst niet worden uitgesloten. Het behoud van de kwaliteit van de zorg met minder middelen en personeel is een zorgpunt. IrisZorg zal er alles aan doen om de zorgverlening aan cliënten op hetzelfde kwalitatieve niveau te blijven bieden.

Zelforganiserende teams

Naast het realiseren van krimp gaat IrisZorg vanaf 2015 anders werken. IrisZorg wil de eigen kracht van cliënten versterken én tevens die van medewerkers. Medewerkers krijgen straks in zelforganiserende teams meer ruimte om vanuit hun vakmanschap de cliënten op de best mogelijke manier te ondersteunen. De zelforganiserende teams starten 1 januari 2015 en worden ondersteund door een servicegerichte ondersteuning, een gebruiksvriendelijk ICT systeem en een efficiënte bedrijfsvoering. Deze teams bieden integrale zorg: begeleiding bij opvang, wonen, werk en behandeling van verslaving in het huidige werkgebied Gelderland, een deel van Overijssel en Flevoland.

Reorganisatieproces

Om het reorganisatieproces goed te doorlopen zijn de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad goed aangesloten en is IrisZorg in gesprek met de vakbonden.

Of registreer u om te kunnen reageren.