Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Arts Catharina Ziekenhuis mag aandeelhouder worden

De Belastingdienst heeft het Catharina Ziekenhuis, een van de grootste topklinische ziekenhuizen van Nederland, toestemming gegeven voor het participatiemodel. Dat betekent dat de medisch specialisten aandeelhouder kunnen worden. ‘Wij denken dat we onze ambities zo het beste kunnen realiseren’, zegt bestuursvoorzitter Piet Batenburg.
Arts Catharina Ziekenhuis mag aandeelhouder worden
Foto: Catharina

Bestuursvoorzitter Piet Batenburg van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven ontving het goede nieuws van de fiscus afgelopen vrijdag 24 oktober. Toch gaat hij het participatiemodel niet per 1 januari invoeren. Daarvoor is het te kort dag, omdat de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de raad van toezicht, de banken en het Waarborgfonds voor de Zorgsector ook nog met het plan moeten instemmen. Die trajecten kan het Catharina nu pas starten. Daarnaast is het Catharina Ziekenhuis in overleg met het St. Anna Zorggroep in Geldrop over intensieve samenwerking. In het voorjaar hopen partijen eruit te zijn in welke vorm die wordt gegoten.

Medisch specialist als aandeelhouder

In een exclusief interview dat vandaag 31 oktober verschijnt in Zorgvisie Magazine motiveert Batenburg de voorkeur voor het participatiemodel. Medisch specialisten en raad van bestuur denken de gezamenlijke ambities het beste te kunnen realiseren als de dokters aandeelhouder worden. De stichting Catharina Ziekenhuis zal altijd het meerderheidsbelang behouden, verzekert Batenburg. 'Je moet de normale checks and balances hanteren.'

Kwaliteit van zorg

Batenburg maakt zich geen zorgen of de raad van bestuur de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg kan waarmaken in het participatiemodel. 'Die ligt bij de raad van bestuur. Dat hebben we net zoals nu geregeld in individuele toelatingsovereenkomsten met de medisch specialisten. Het bestuur kan artsen individueel aanspreken. Daar is geen complex onderhandelingstraject voor nodig. Wij zien de visitatierapporten. Wij zijn hier transparant over kwaliteit.'

Samenwerkingsmodel minder geschikt

Op de vraag of het patiëntenbelang wel in goede handen is in een model waar de medisch specialisten aandeelhouder, antwoordt Batenburg: 'Uiteindelijk wel. Je brengt specialisten en ziekenhuis dicht bij elkaar. De belangen zijn gelijkgericht. Naast het leveren van goede zorg heb je er samen belang bij dat je bedrijfsmatig goed presteert.' In het samenwerkingsmodel ziet hij daarvoor meer risico. 'Daar zet je de dokters in een aparte kolom naast het ziekenhuis. Ik weet wel dat je niet alleen in structuren moet denken en dat het uiteindelijk gaat om mensen en hun interactie. Maar het risico is dat de belangrijkste functie van je bedrijf outsourcet. Bij het participatiemodel sta je veel dichter bij elkaar.'

Conflicten binnen Catharina

In afwachting van zowel de besluitvorming van alle stakeholders als de gesprekken met St. Anna Zorggroep kiest het Catharina per 1 januari voor een tijdelijke oplossing. Hoe die eruit ziet, is nu nog niet bekend. Batenburg gaat in het interview verder in op concentratie en spreiding van zorg en de conflicten binnen het Catharina met enkele medisch specialisten.

Integrale bekostiging ziekenhuizen

Specialisten en bestuurders moeten vanaf 2015 samen onderhandelen over de prijs die zij vragen per aandoening. Hoe dat verloopt, leest u in dit dossier. Bekijk het dossier

2 reacties

  • f.puijnen

    ze doen maar als de patiënt er niet onder lijd vindt ik alles goed groetjes mg.p

  • kocken

    De zorgpremies zullen gaan stijgen. Specialisten hebben natuurlijk belang bi een hogere productie. Ze zullen altijd de bovenkant zoeken van de marges die afgesproken worden. En de klant wil altijd het beste en meer zorg.

Of registreer u om te kunnen reageren.