Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Asscher en Van Rijn wijzigen ontslagbeleid zorg

Het UWV mag ontslagaanvragen van thuiszorgaanbieders niet alvast in behandeling nemen, ook al is niet bekend of ze de Wmo-aanbesteding hebben verloren. Dat is een van de wijzigingen van het ontslagbeleid voor huishoudelijke hulpen van bewindslieden Lodewijk Asscher en Martin van Rijn.
Asscher en Van Rijn wijzigen ontslagbeleid zorg
Foto: ANP Bart Maat

In hun brief over de huishoudelijke hulpen van 3 oktober maken Asscher en Van Rijn wijzigingen bekend in het ontslagbeleid voor de thuishulpen. Zo is de verplichting dat het UWV de aanbestedingsuitkomst moet afwachten alvorens ontslagaanvragen te beoordelen 'in de praktijk onhandig' volgens de bewindslieden. Ondanks het feit dat in de praktijk blijkt dat het wachten op een akkoord van de gemeenteraad voor onnodige vertraging zorgt, stappen de bewindslieden niet van deze regel af.

Afspiegelingsregel

Daarnaast gaat de zogeheten afspiegelingsregel op de schop. Op grond van dit beginsel moeten instellingen bepalen welke werknemers bij het vervallen van uitwisselbare functies het eerst ontslagen worden. De keuze moet dan zo uitvallen dat het personeelsbestand zo veel mogelijk een afspiegeling is van de regio waarin de aanbieder zorg levert. Ook deze regel blijkt in de praktijk lastig uitvoerbaar te zijn. 'Het gevolg van de afspiegelingsregel is dat instellingen met het indienen van hun ontslagaanvraag moeten wachten totdat de besluitvorming in alle gemeenten is afgerond om te kunnen vaststellen wie voor ontslag in aanmerking komt. Dat is ongewenst.' Bovendien blijken landelijk opererende zorgaanbieders vanwege het afspiegelingsbeginsel te schuiven met medewerkers om in alle regio's tot een goede afspiegeling te komen. 'Dat is niet alleen tegengesteld aan hetgeen met de Wmo 2015 is beoogd, namelijk zorgcliënten houden zoveel mogelijk hun hulpverlener als "vast gezicht", maar kan soms ook tot onacceptabele reisafstanden voor de betreffende werknemers leiden.'

Huishoudelijke Hulp Toelage

Naast de beleidswijzigingen rapporteren Asscher en Van Rijn in de brief over de uitgifte van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Inmiddels zijn er 108 HHT-plannen voor 154 gemeenten ingediend. 'Indien deze plannen ongewijzigd worden goedgekeurd, dan leidt dit er, op grond van eerste beoordeling, toe dat op jaarbasis ongeveer 14 duizend personen hun dienstbetrekking langer kunnen behouden in 2015 en 2016.'

Ontslagen

Ondanks het goede nieuws over de dempende effecten op het aantal ontslagen van de HHT en van de sectorplannen, schrijven de bewindslieden dat bij de transitie van zorg gedwongen ontslagen helaas niet altijd te vermijden zijn. Dit blijkt afgelopen vrijdag ook uit de Branchemonitor van brancheorganisatie ActiZ. Uit de Benchmark blijkt dat in 2014 al ruim 11.000 minder medewerkers werkten in de zorgbranche dan het jaar daarvoor. De onderzoekers van de monitor telde al meer dan 15.000 aangekondigde ontslagen.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Door overheidsbezuinigingen zijn zorgorganisaties geneigd te hun HR-beleid anders vorm te geven. In dit dossier verzamelt Zorgvisie nieuws, achtergronden en opinie over arbeidsmarktgerelateerde zaken in de zorg.

4 reacties

 • IKKE

  Erg he!
  Hoe de VVD de zorg finaal de nek omdraait met als enigste visie bezuinigen.En CDA vorige kabinet en nu PvdA die dit dan klakkeloos lijken over te nemen.
  Wanneer begrijpen ze in Den Haag dat marktwerking alleen alles duurder maakt?
  En mensen zijn geen dingen!

 • het kan beter

  Dit is VVD beleid met uitvoerder slager PvdA!

 • Esther Nieuwenhuizen

  Een ander punt is nog; wordt er gekeken naar de legitimatie van het ontslag; welke groep mensen betreft het? We zien om ons heen nog wel eens gebeuren (Charim onlangs) dat er vooral verzorgenden ontslagen worden. Soms goed te begrijpen bijvoorbeeld; WMO gemist in relatie tot aanbesteding Hulp bij Huishouden, dat is een helder verhaal, even los van WMO perikelen in deze.

  Maar een bekende (regionale) aanbieder verliest bij WLZ/wijkverpleging echt niet zomaar de aanbesteding voor (extramurale) zorglevering, mits zij voldoen aan de reguliere kwaliteitseisen en bedrijfsmatig gezond zijn.
  Verzorgenden zouden dan altijd aan de slag moeten kunnen blijven.

  Wat mijn punt hierbij is: kan een UWV de aanvraag qua richting en legitimatie voldoende inschatten en of er gehandeld wordt in klant- en duurzaam organisatiebelang?
  Eens met #Teceer; of zijn verzorgenden (en klanten) in een transitie(crisis) ten diepste geheel overgeleverd aan de mate waarin ''goed bestuur'' wel of niet wordt toegepast?

 • Teceer

  een verdere stap in de ontmanteling van de sociale zekerheid. want als dit beleid in deze sector aanvaardbaar blijkt, zal dat als argument worden gebruikt om het ook in andere sectoren in te voeren. weg ontslagbescherming, weg het kleine beetje zekerheid dat werknemers nog hebben. het neo-liberale volksdeel kan tevreden zijn.

Of registreer u om te kunnen reageren.