Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Geen vergadertijgers als wijkverpleegkundigen

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS wil niet dat er in de wijkverpleging een circuit wordt opgetuigd voor wijkverpleegkundigen die alleen maar vergaderen. Hij gaat daarop toezien, zei hij in het Kamerdebat op 30 oktober.
Geen vergadertijgers als wijkverpleegkundigen
Foto: Reed/Eric van der Verbeeld

De beroepsorganisatie V&VN en de brancheorganisatie ActiZ maken zich zorgen dat er twee soorten wijkverpleegkundigen ontstaan. Dit komt doordat het bekostigingsmodel uitgaat van twee segmenten. Segment 2, met 3,2 miljard euro de bulk van het werk, is voor het leveren van de wijkverpleging. Segment 1, waarvoor 40 miljoen is gereserveerd, is bedoeld om de deelname aan sociale wijkteams te financieren. De vrees is dat er hierdoor wijkverpleegkundigen ontstaan die alleen maar vergaderen en sociale wijkteams die 'mini-indicatieorgaantje' spelen.

Geen vergadertijgers

Maar volgens staatssecretaris Martin van Rijn van VWS zijn die zorgen ongegrond. In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 30 oktober zei Van Rijn dat hij er bij de monitoring op gaat letten dat er niet zo'n circuit van vergadertijgers ontstaat. Hij wees erop dat zorgverzekeraars alleen zorgaanbieders kunnen contracteren voor S1 als zij ook S2 doen. 'Als de wijkverpleegkundigen die in sociale wijkteams zitten geen zorg verlenen, dan raken zij hun BIG-registratie kwijt.'

CZ passeert Buurtzorg Nederland

Dat zorgverzekeraar CZ Buurtzorg Nederland, landelijk de grootste aanbieder van wijkverpleging, niet contracteert voor S1, is geen taak voor de staatssecretaris, antwoordt Van Rijn op een vraag van SP-Kamerlid Renske Leijten. Volgens Van Rijn heeft Buurtzorg eerder aangegeven niet te willen deelnemen aan sociale wijkteams. Buurtzorg heeft wel een offerte gedaan bij CZ, maar viel buiten de boot. Met Achmea, VGZ en Menzis heeft Buurtzorg wel afspraken kunnen maken over S1.

Overschrijding is voorbarig

Verder vindt Van Rijn het voorbarig dat verzekeraars waarschuwen voor een overschrijding van het budget voor wijkverpleging met circa 250 miljoen euro. Hij wijst op het hoofdlijnenakkoord, dat alle partijen hebben ondertekend. Daarbij is uitgegaan van een korting van 12 procent op het budget. Doordat er ook extra geld beschikbaar komt, bijvoorbeeld voor de demografische groei, komt deze korting in de praktijk neer op een nulgroei. 'Er is net zoveel geld beschikbaar als in 2014, maar daar moeten zorgverzekeraars en zorgaanbieders wel de groei mee kunnen opvangen. Zorgaanbieders zullen efficiënter moeten gaan werken.'

'Buurtzorg institutionaliseren'

De staatssecretaris wuift kritiek van zorgaanbieders dat verzekeraars korten op de tarieven of te weinig zorg inkopen van de hand. Hij heeft er alle vertrouwen in dat thuiszorgaanbieders een efficiencyslag kunnen maken. 'Koplopers zoals Buurtzorg laten zien dat er veel efficiënter kan worden gewerkt. Wij willen dat die methode wordt geïnstitutionaliseerd over de hele sector.' Als zorgaanbieders met een verzekeraar een akkoord hebben over het budget, dan mogen ze flexibel zijn bij de vaststelling van prijzen en zorgvolumes die bij dat budget horen, verzekert Van Rijn.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (WLZ). Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging? Bekijk het dossier

Of registreer u om te kunnen reageren.