Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Opsplitsing wijkverpleging is beter’

Fundis knipt de wijkverpleging doelbewust op, omdat dat beter is voor inwoners. Het ‘wijkgerichte werken’ S1 wordt ondergebracht in de Coöperatie Wijkverpleegkundige Praktijk. 'Tegenstanders van opsplitsing kunnen ook lid worden van onze coöperatie.'
‘Opsplitsing wijkverpleging is beter’
Foto: Fundis

Bestuursvoorzitter Jeroen van den Oever van Fundis vindt dat de discussie over het opknippen van de wijkverpleging in S1 'wijkgerichte preventie' en S2 'het leveren van zorg' een vreemde kant op gaat. Beroepsorganisatie van verpleegkundigen V&VN en brancheorganisatie ActiZ vrezen dat deze splitsing in de bekostiging de integrale uitvoering van wijkverpleging in gevaar brengt. Zij stellen dat de regisserende en coördinerende taken niet los kunnen worden gezien van elkaar. Tweede Kamerleden vrezen dat er verschillende soorten wijkverpleegkundigen door de wijken gaan fietsen. 'Een die coördineert, een die indiceert en een die zorgverleent', zei CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot in het debat met staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. Maar volgens Van Rijn is van opknippen helemaal geen sprake.

Taak S1-wijkverpleegkundige is preventief

'De teneur is nu dat opknippen ongewenst is', zegt topman Van den Oever van Fundis, de zorgorganisatie die actief is in Gouda, Zoetermeer, Midden-Holland en West-Utrecht. 'Dat het door een en dezelfde wijkverpleegkundige moet worden gedaan. Zelfs de staatssecretaris zegt nu dat van opknippen geen sprake is. Maar er is wel degelijk een onderscheid en dat is met reden. De S1-wijkverpleegkundigen werken vooral preventief. Zij proberen in een wijk in kaart te brengen wie de zorgmijders zijn. Wie zitten er achter de geraniums te verkommeren? Van wie vervuilt het huis? Die preventieve taak moet je niet neerleggen bij circa vijf concurrerende zorgaanbieders. Op het platteland kan dat misschien werken, als er maar één of twee thuiszorgaanbieders zijn. Maar als je dat doet in de wijken van grote steden, waar soms wel vijf aanbieders met elkaar concurreren, dan gaan ze met z'n allen op één stoel zitten. Bovendien krijgt elke zorgaanbieder dan zo'n klein stukje S1, dat je het beter niet kunt doen. Wij vinden daarom dat je in de huidige financiering geïndiceerde zorg beter apart kunt zetten van de preventietaken. Als S2 populatiegericht wordt betaald, verandert de zaak. In de huidige setting hebben S2-verpleegkundigen er belang bij omzet binnen te fietsen. Dat moet je niet vermengen.'

Coöperatie Wijkverpleegkundige Praktijk

Een aantal zorgaanbieders in Zuid-Holland gaat de splitsing in de praktijk brengen. Voor de S1-wijkverpleging wordt een aparte coöperatieve vereniging opgericht, de Coöperatie Wijkverpleegkundige Praktijk. Zorgverzekeraar CZ gunt de S1 aan deze coöperatie. Van den Oever: 'Tegenstanders van opsplitsing kunnen ook lid van worden van de Coöperatie.' Lees hierover meer achtergronden in het Zorgvisie Weekoverzicht 45, dat vrijdag 7 november is verschenen.

7 reacties

 • Hoeksr

  Lekker simpel wordt het allemaal. Om ziek van te worden.

  Laten we niet vergeten om een waterdicht controlesysteem in te zetten op al deze constructies. Pfff...

 • rvantroost

  Jammer en zorgelijk dat de bestuurder van Fundis de wens van de gebruikers van zorg en van de beroepsbeoefenaren, de wijkverpleegkundigen negeert. Zij hebben zich geschaard achter het normenkader over indicatiestelling en organisatie van zorg. In dit normenkader gaat het over zorg voor mensen thuis (ook preventief). Hierbij werkt de wijkverpleegkundige samen met collega's aan het bevorderen van zelfredzaamheid enerzijds en het bieden van verpleging en verzorging anderzijds. Dit is iets anders dan 'omzet binnen fietsen'. Ik begrijp dat zorgorganisaties aan hun voortbestaan denken, maar het voorstel van Jeroen van den Oever is een voorstel waarbij de inhoud de structuur moet volgen. Wanneer gaan bestuurders zich inzetten voor het omgekeerde, laat structuur de inhoud volgen! Dat is de wens van cliënten en beroepsbeoefenaren.
  Rosemarie van Troost
  voor V&VN projectleider van het project 'Normenkader indicatiestelling en organisatie van zorg'.

 • LucyK

  bijzondere kijk op de beroepsgroep van wijkverpleegkundigen. Ze heten vanaf nu zelfs S2 verpleegkundigen, gericht op het naar binnen fietsen van omzet. Het zal je bestuurder maar zijn.

 • Bram55

  Helder, dus de marktwerking zou een extra iindicatielaag noodzakelijk maken. Misschien moet die marktwerking anders worden ingezet (1 partij in een wijk ;-) maar je kan het ook afschaffen.
  Of misschien moet die reflex, waarin het gestolde wantrouwen al bij voorbaat leidt tot fragmentatie van zorg en extra managementlagen met rapportages en verbreking van eenheid, worden gecorrigeerd.

 • bezorgde

  Die 3 wijkverpleegkundigen kennen elkaar dan, spreken elkaars taal, en hebben hopelijk regelmatig overleg. Vroeger ging het niet anders bij de kruisvereniging. Maar hoe de financiering ook geregeld wordt: bezuinig niet op overleg en communicatiesystematiek. Investeer in gezamenlijke informatie en registratiesoftware met alle werkers in een wijk . Hier begint de ellende vaak al, ICT moet op elkaar aansluiten, dus vergt investering, waar gemeenten en zorgaanbieders naar elkaar wijzen.

 • KSmid

  Helder stuk, splitsing gaat belangenverstrengeling waarschijnlijk goed tegen. Echter zorgt het er wel voor dat er meer verschillende mensen over de vloer komen bij de zorgbehoevende.

  Volgens de huidige regelgeving ontstaat er echter een probleem. Het deel niet toewijsbare zorg (S1) mag alleen door instellingen geleverd worden die ook toewijsbare zorg (S2) leveren. Voor bovenstaande oplossing zou dit formeel gezien aangepast moeten worden?

  (Bron: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/09/29/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-zorgverzekeraars-de-wijkverpleging-splitsen/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-zorgverzekeraars-de-wijkverpleging-splitsen.pdf )

 • jeroenh

  zie je nou wel dat deze functie (en de pv) toch veel beter naar gemeenten had gekund....

Of registreer u om te kunnen reageren.